jueves, 22 de marzo de 2007

Brasilien ger gerillaprästen “Camilo” flyktingstatus och vägrar lämna ut honom till Colombia

<3238>

Ett stort politisk nederlag för Uribe

TEGUCIGALPA / 070322 / “ El Cura Camilo”, eller 'Oliverio Medina' som han kallades i Brasilien de senaste tio åren, kommer inte att utlämnas till Colombia beslutade Högsta domstolen i Brasilien igår onsdag.

Den 60-årige katolske prästen greps i augusti 2005 på begäran av Colombias president Alvaro Uribe. Denne ville se Camilo utlämnad och ställd inför rätta, anklagad för att ha lett en gerillaattack 1991 mot en militärförläggning som åsamkade armén stora förluster.

Anklagelsen var absurd eftersom prästen bara hade politiska uppgifter inom gerillan och inte ens var beväpnad, en uppgift han berättade för mig när jag intervjuade honom 1998 i djungeln i södra Colombia.

Camilo tillhör FARC-gerillans internationella kommission och som medlem av denna representerade han FARC i Brasilien där han ofta föreläste på universitet och hos folkrörelsen, med den speciella skärpa och ideologiska klarhet han representerar.

Efter terroristhändelserna 11 september, 2001 i USA gick USA på offensiv för att terroristförklara allt progressivt i världen. Men FARC blev redan 1996 terroristförklarat av USA-administrationen men Bogota utövade starka påtryckningar med hjälp av USA för att även EU skulle införliva FARC-gerillan som en terroristorganisation.

Men inte bara EU. När Uribe valdes till president blev en av hans uppgifter att isolera den colombianska vänstergerillan i världen. Grannländerna utsattes för ständiga påtryckningar för att de skulle stänga alla informationskontor och utlämna eventuella gerillarepresentanter.

Ecuador, Brasilien och Venezuela stod särskilt i fokus för Uribe med tanke på deras långa gränser mot Colombia. Vid sidan av kravet på att gripa och utlämna gerillarepresentanter krävde Uribe att grannländerna skulle militarisera sin gränser och operera tillsammans med den colombianska militären mot gerillan, ett krav som skulle innebär att inbördeskriget i Colombia expanderade ut över landets gränser, ett strategiskt mål för Pentagon som då skulle få ett mycket större operationsområde i Latinamerikas mest naturresursrika område, AMAZONAS.

Men inget av länderna gick med på Bogotas krav, även om mer trupper har placerats ut vid gränserna, mest för att förhindra narkotikakartellerna att föra ut sina laster via granländerna. FARC-gerillan underströk också sin gamla princip om att kriget i Colombia bara kan lösas av colombianerna och att gerillan inte är i krig med grannländerna på deras territorium.

När Lula-administrationen trots dessa deklarationer grep El Cura Camilo vid en busstation i Sao Paulo i augusti 2005 startade omedelbart i Brasilien, Latinamerika och även i stora delar av världen en stor internationell kampanj för att de brasilianska myndigheter skulle frige den revolutionäre prästen och ge honom flyktingstatus, ett mål som uppnåddes på onsdagen.

– Med beslutet att ge de colombianske prästen flyktingstatus utfärdade domstolen också order om att han ska friges (från husarresten), uppgav den Högsta Federala Domstolen i ett uttalande.

El Cura Camilo är nu den ende offentlige FARC-representanten i världen, alla övriga har återvänt till Colombia och den politiska-militära kampen mot Uriberegimen.

Dick Emanuelsson