jueves, 15 de marzo de 2007

Chiquita Brands avslöjas för att ha lejt colombianska paramilitärer
<4680>


Av Dick Emanuelsson


TEGUCIGALPA / 070314 / Den högsta ledningen för det multinationella 'Chiquita Brands International' bötfälls med 25 miljoner dollar av de federala myndigheterna i USA. Bakgrunden är att företaget mot betalningar har lejt ”tjänster” för 1,7 miljoner dollar hos de paramilitära dödsskvadronerna AUC i Colombia.Företaget accepterar bötessumman och erkänner att det betalade ut pengar till AUC sedan 1997 men nämner inget om att det skulle ha betalat ut pengar till FARC-gerillan, vilket de federala åklagarna hävdar.

”Omkring september år 2000 visste de främsta direktörerna att företaget betalade ut pengar till AUC, trots att de visste om att AUC var en våldsam paramilitär organisation.” Enligt USA-åklagarna förfalskades bokföringen för att dölja transaktionerna.

Redan 2003 blev de offentligt att Chiquita betalade pengar till de paramilitära grupperna. När jag kontaktade företagets advokater i Bogota möttes jag av avledande ursäkter och ”no comments”. Justitiedepartementet i USA inledde det året sina undersökningar men trots det fortsatte Chiquita att betala dödsskvadronerna i Colombia som i allians med militären kontrollerade bananregionerna.
Enligt Fernando Aguirre, Chiquitas vd, gjordes utbetalningarna till AUC i ”omsorg om de anställdas säkerhet”, ett uttalande som starkt ifrågasätts av facken i Colombia.
Åklagarnas dokument som presenterats kallas en “Informationsakt” som, till skillnad mot en ”Anklagelseakt”, vanligtvis utarbetas gemensamt mellan företaget och åklagarna. Vid offentliggörandet av dokumentet följer ett uttalande om skuld.

500 mördade bananarbetare
Det framkommer inte av åklagarnas dokument om Chiquita betalade klassiska ”skatter” eller om det var betalningar för att likvidera de då starka fackföreningarna i regionen Urabá och Ciénaga, i norra Colombia. I landet har mer än 500 aktiva inom bananarbetarfacket Sintrainagro mördats under de senaste 20 åren. Under samma tid har mer än 3 500 medlemmar i den största landsorganisationen CUT mördats. Förra året mördades 69 medlemmar i CUT.
Facket i Colombia anklagar starka ekonomiska krafter för att ligga bakom ”det smutsiga kriget”. Facket har insisterat i att inte bara armén utan även de stora företagen, land- och boskapsägare använder sig av och lejer de paramilitära grupperna för att ”neutralisera” den politiska oppositionen som de colombianska fackföreningarna med avsikt att försvaga de anställdas fackliga fri- och rättigheter och deras krav på anständiga löner.
I bananregionen Urabá vann vänsteralliansen Union Patriotica (UP) kommunal- och borgmästarvalen i sju av elva städer i den bananproducerande regionen av Urabá. Men under hela 1990-talet pågick en systematisk fysiskt utrotning av såväl fackledare som över tusen av de främsta medlemmarna i UP. De paramilitära dödsskvadronerna och den 17:e armébrigaden ”Voltígeros” anklagas för att stå bakom de flesta av massakrerna i denna del av Colombia.

Under denna våldsamma tidsperiod var Alvaro Uribe länet Antioquias guvernör. I dag är han president i Colombia och utpekad av folkrörelsen för att vara para-militärens, landägarnas och storföretagens representant.

Reportage i LO-Tidningen väckte irritation
I första numret år 2001 publicerade LO-Tidningen ett fem sidor långt reportage om de colombianska bananarbetarnas utsatta situation, bland annat ett reportage på en av Chiquitas bananplantage i regionen Ciénaga där det pågick avtalsförhandlingar. Mitt under dessa, två veckor efter publiceringen av reportaget, mördades José Guette, ordförande för bananarbetarfacket som hade gjort denne reporter sällskap under tre dagar. LO-Tidningens reportage väckte stark irritation hos Chiquita.

För två veckor sedan fängslades den förre säkerhetschefen Jorge Noguera av åklagarämbetet, anklagad för att ha lämnat ut listor på minst 15 fackliga ledare som senare mördades av paramilitärerna.

Fackföreningsskolan i Medellin har de senaste åren dokumenterat hur de colombianska säkerhetsorganen och den militära underrättelsetjänsten intensifierats sin terror mot facket. Razzior och husundersökningar mot fackliga kontor respektive fackliga ledare hem ökade starkt under president Uribes mandatperiod, rapporterar Fackföreningsskolan som bland annat finansieras med anslag från svenska LO.

I dag torsdag (15 mars) utpekade FN:s kommissionär för mänskliga rättigheter i Colombia, Pablo Corlazzoli, armén som ansvarig för att antalet ”utomrättsliga avrättningar inte ser ut att vara isolerade händelser utan tenderar att bli allmänna”. FN-representanten bekräftar Fackföreningsskolans rapport och påpekar armén oftast visar upp sina civila offer som ”gerillamän som stupat i strid”.
------------

<1219>

BAKGRUND USA-FÖRETAG I COLOMBIA MED PARAMILITÄRA KOPPLINGAR

Tre pågående processer i USA

För närvarande pågår det ytterligare två rättsprocesser mot USA-företag verksamma i Colombia.
USA-bolaget Drummond ltd. Ska ställas inför rätta i USA, anklagat som ansvarig till att tre fackliga ledare på företagets anläggning i Colombia mördades 2001 av de högerextrema paramilitärerna. Den kvinnliga domaren Karon Bowdre ansåg, för sitt beslut, att det colombianska gruvfacket Sintramienergetica hade tillfört tillräcklig dokumentation för att öppna rättsprocessen i USA. Efter Bowdres sensationella beslut sa Derek Baxter, advokat i den fackliga advokatpoolen Internacional Labor Rights Fund, som stöder det colombianska facket:
– Jag hoppas att beslutet är en varning för de multinationella bolagen som till exempel Drummond och de som opererar i Colombia att de begriper att de står inte över lagen.
Det andra företaget är Coca Cola som sedan 2002 befinner sig i en liknande situation. Närmare tio fackliga ledare och aktiva har mördats sedan slutet av 1980-talet. Men domstolen i Florida avslog i första instansen fackets ansökan om att inleda en rättsprocess mot Coca Cola för repressionen mot facket. Överklagandena beräknas komma upp till behandling i mitten a v 2006.
Dick Emanuelsson