viernes, 23 de marzo de 2007

FAKTA: BANANER, PESTECIDER OCH HÄLSOTILLSTÅND

· Enligt WHO, Världshälsoorganisationen, dör varje år 250.000 lantarbetare i samband med användning av besprutningsmedel. Det är nästan en stad av Malmös storlek - per år! Ytterligare 25 miljoner arbetare förgiftas varje år vid bruk av pestecider.

· I USA har Shell ställts inför rätta för att ha orsakat omfattande skador mot 40.000 bananarbetare i Latinamerika, Afrika och Asien. Shell sålde sedan i slutet av 1950-talet till början av 70-talet det oerhört giftiga DBCP, också känt som nemagon till dessa kontinenter vilka orsakade omfattande organskador. Tusentals arbetare blev sterila.

· Medlet är i dag förbjudet och ersatt av andra som i gengäld har andra skadeverkningar. T.ex parathion, ethyl, terbufos och paraquat.

· Nyligen dog två unga bananarbetare i Costa Rica vid användning av Terbufos. 1980-1986 rapporterades i landet 286 dödsfall i samband med bruk av pestecider. Enbart 1986 rapporterades 1.800 akuta förgiftningsfall.

· Särskilt unga kvinnor drabbas. I Chile har kvinnor i vin- och fruktodlingar fått anmärkningsvärda många siamesiska födslar. I Costa Rica var antalet akuta förgiftningsfall 1986 63 per 1.000 arbetare vid pestecidbruk.
· De långsiktiga skadorna drabbar fortplantning, påverkan av centrala nervsystemet, blindhet, underlivsbesvär, hud och allergier.

· Det långvariga besprutandet av plantagerna orsakar stora skador på grundvattnet. Oftast, som i fallet i Ciénaga, finns det inget rinnande vatten eller avlopp för arbetarna. Barnen dricker det giftiga vattnet och insjuknar. Det allmänna hälsotillståndet är prekärt.

· Inom EU konsumeras elva kg bananer per invånare och år. Vi svenskar och tyskarna är de stora konsumenterna med 14 kg. Totalt konsumerar EU-området 40 procent av världsproduktionen. Därför kan svenska konsumenter utöva inflytande på såväl respekten för de fackliga fri- och mänskliga rättigheterna som inflytande på de stora transnationella bananbolagen att inte använda av WHO förbjudna pestecider.

Dick Emanuelsson

Källa: FORT BANANAS - Om EU:s banan-regime og u-landene,
oktober 1995, av Jesper Knudsen