martes, 24 de abril de 2007

EU inför nya importregler för bananer

(BOGOTA 2000-12-20) EU beslutade i tisdags att införa nya importregler som ska gälla tillfälligt fr.o.m. 1 april 2001–2006. De nya reglerna har kritiserats starkt av Latinamerika, med undantag för Ecuador, som drabbas hårt av reglerna. De som favoriseras är EU-ländernas forna kolonier i Afrika, Karibien och Oceanien, ACP. Endast Storbritannien röstade emot i Ministerrådet.

ACP-länderna slipper betala en avgift på 300 euros (270 dollar) per ton bananer för en första importkvot på 850.000 ton. Denna kvot är öppen för alla producenter, tidigare gällde den bara för ACP-länderna vilka nu favoriseras.

Ministerrådet beslutade även att tillföra två importkontigenter till som uppgår till 2,2 miljoner ton samt 350.000 ton bananer. Här betalar producenterna 75 euros (68 dollar) per ton.

Latinamerika förlorar

Enligt latinamerikanska ekonomer kommer de nya importreglerna att betyda ekonomiska förluster i storleksordningen 500 miljoner dollar per år och en ökning av arbetslösheten i regioner med stor produktion av bananer. I Colombias fall kommer framför allt Magdalenalänet att drabbas hårt eftersom produktiviteten inte är lika hög som i bananregionen Urabá.

Däremot är de ecuadorianska producenterna nöjda. Enligt Enrique Gómez, det Nationella Bananrådets ordförande, stöder Ecuador beslutet under villkor att det är en tillfällig övergångslösning.

– Det gamla kvotsystemet drabbade den ecuadorianska produkten hårt eftersom den bara tillät en export till EU-området på 26 procent av den totala importen, sa Enrique Gómez till dagstidningen El Tiempo, Bogota. Samtidigt hade han förståelse för att länder som Costa Rica, Colombia, Panama, Honduras, El Salvador och de transnationella bananbolagen inte är tillfredsställda med beslutet.

DOLE säger upp kontrakt

I Colombia, där de senaste arbetslöshetssiffrorna på 20 procent bekräftar den ekonomiska krisen, är oron stor bland bananproducenterna. Enligt den kvinnliga ministern för utrikeshandeln, Marta Lucía Ramírez, kommer omkring 100.000 arbetstillfällen att direkt eller indirekt att drabbas av de nya reglerna. Colombia producerar bananer på 40.000 hektar.

Enligt Eduardo Díaz Granados, ordföranden för bananproducenterna i länet Magdalena, kommer det nya systemet att slå hårt mot utvecklingen i länet. Storbolag som det USA-ägda DOLE beslutade nyligen att säga upp årslånga kontrakt och ersätta dem med tremånaders kontrakt.

Den sociala situationen i Magdalena är kritisk. Tusentals bananarbetare är redan i dag arbetslösa. Den väpnade konflikten har intensifierats mellan gerillan och armén. De paramilitära dödsskvadronerna härjar i bananregionerna. Nyligen mördades ett 60-tal fiskare i en av de värsta massakrerna under det senaste decenniet. Hundratals bananarbetare har under 1990-talet mördats i blodiga massakrer.

De nya reglerna underlättar därför inte situationen i dessa delar av Colombia.

Dick Emanuelsson