martes, 18 de septiembre de 2007

Chiquita dömd för finansiering av paramilitärer


<2817>
Det transnationella Chiquita Brands ska betala 25 miljoner dollar under fem år till den amerikanska staten som straff för att ha gjort 100 betalningar på 1,7 miljoner dollar till de colombianska paramilitära dödskvadronerna AUC åren 1997-2004.

Företaget påstår att de betalade med hänvisning till ”omsorg för de anställda”. Men under samma tid mördade paramilitärerna hundratals bananarbetare i bananregionerna Urabá och Cienaga.

USA-advokaten Paul Wolff, som representerar 140 anhöriga till paramilitärens offer, sa i en kommentar att domslutet i praktiken ger Chiquita straffrihet. Bötessumman är skrattretande, menade Wolff och säger att företagsledningen inte ens behövde uppge vilka personer i ledningen som var inblandade i betalningarna och slipper allt ansvar för brotten.

– Vi har en ny lag som mot terrorismen och den lagen kan tillämpas även utanför USA. Brotten utfördes i Colombia, sa Wolff till radiostationen ”W” och dagstidningen El Tiempo i Bogota. Han hävdar att Chiquitas företagsledning kan utvisas till Colombia och rannsakas där.

– Vi uppskattar att cirka 4.000 personer mördades i bananregionen (Urabá) av paramilitärerna. Hade en colombiansk företagsledare rest till USA och lejt paramilitära grupper för sitt ”beskydd” hade domslutet blivit helt annorlunda än det som avkunnades igår, sammanfattade Wolff.

Olika domar i liknande fall

Domaren Royce Lamberte var dock tveksam när han slog domarklubben mot sitt bord, framför allt angående de tio ledamöterna i Chiquitas styrelse som förblir anonyma trots att de under sju år gjorde 100 betalningar till de blodbesudlade paramilitärerna.

– Domslutet skapar tvivel, särskilt eftersom det finns ett liknande fall där självaste Justitiedepartementet har begärt att namnen (över de skyldiga, reds anm.) ska offentliggöras, sa Lamberth. Bushadministrationen hade hos domaren begärt att namnen över de ansvariga i Chiquitas styrelse inte skulle offentliggöras i domslutet.

Colombias inrikesminister Carlos Holguín, liknade domslutet som att det går att göra ett brott och sedan bara lämna landet utan några konsekvenser. Chiquitas ”samarbetsvilja” med USA:s justitiedepartement gjorde att de slapp det högsta bötesstraffet, 100 miljoner dollar.

Företagsbeslut

Chiquitas försvarare Eric Holder, hävdade, att om Chiquita finansierade paramilitärerna så gjorde företaget det ”på samma sätt som utpressningar finansierar maffian”, ett påstående som tillbakavisas av Jonathan Malis, representant för USA:s justitiedepartement som nästan karaktäriserade det som en grov lögn:

– Det var ingen utpressning, som Chiquita hävdar. Det (Chiquita) hade hela tiden möjligheten att lämna landet och upphöra med sina betalningar. Men de tog ett beslut i företagsledningen att fortsätta (att betala till paramilitärerna), underströk Malis.

Dick Emanuelsson

--------------------------

<1118>

Chiquita dömd för finansiering av paramilitärer

Det transnationella Chiquita Brands ska betala 25 miljoner dollar under fem år till den amerikanska staten som straff för att ha gjort 100 betalningar till de colombianska paramilitära dödskvadronerna AUC åren 1997-2004. Företaget påstår att de betalade med hänvisning till ”omsorg för de anställda”, medan USA:s justitiedepartement tillbakavisar detta argument och lägger allt ansvar på företaget

USA-advokaten Paul Wolff representerar 140 anhöriga till paramilitärens offer och sa i en kommentar att domslutet i praktiken ger Chiquita straffrihet. Bötessumman är skrattretande, menar Wolff och säger att till dagstidningen El Tiempo att företagsledningen inte ens behövde uppge vilka personer i ledningen som var inblandade i betalningarna och slipper allt ansvar för brotten.

– Vi uppskattar att cirka 4.000 personer mördades i bananregionen (Urabá) av paramilitärerna. Hade en colombiansk företagsledare rest till USA och lejt paramilitära grupper för sitt ”beskydd” hade domslutet blivit helt annorlunda än det som avkunnades igår, sammanfattade Wolff.

Dick Emanuelsson

---------------------

<820>

Chiquita dömd för finansiering av paramilitärer

Chiquita Brands ska betala 25 miljoner dollar under fem år till den amerikanska staten som straff för att ha gjort 100 betalningar till de colombianska paramilitära dödskvadronerna AUC åren 1997-2004. Företaget påstår att de betalade med hänvisning till ”omsorg för de anställda”, medan USA:s justitiedepartement tillbakavisar detta argument och lägger allt ansvar på företaget.

USA-advokaten Paul Wolff representerar 140 anhöriga till paramilitärens offer och sa i en kommentar att domslutet i praktiken ger Chiquita straffrihet. Bötessumman är skrattretande, menar Wolff och säger att till dagstidningen El Tiempo att företagsledningen inte ens behövde uppge vilka personer i ledningen som var inblandade i betalningarna och slipper allt ansvar för brotten.

Dick Emanuelsson