viernes, 13 de febrero de 2009

Bolivia föds på nytt via en ny författning

Oppositionen allt mer desperat: “Välj Gud, rösta Nej”!
Av Dick Emanuelsson

TEGUCIGALPA / 090114 / På söndag den 25 januari folkomröstar Bolivia om en ny författning. Alla opinionsundersökningar pekar på att vänsterregeringen Evo Morales kommer att registrera en ny stor valseger. En desperat högeropposition tar Gud till hjälp med påståendet att Gud skulle rösta nej mot författningsförslaget.Vad som står på spel är hur och vem som ska styra Bolivia, ett av de fattigaste länderna i Latinamerika. Vänsterregeringen har in i det sista försökt att få till stånd en så bred uppgörelse som möjligt och gjorde stora eftergifter till den politiska högern i Bolivias kongress. Men trots att oppositionen i slutet av oktober sa att den nu var nöjd efter ett hundratal förändringar av de drygt 400 artiklarna som utgör förslaget till den nya författningen, vände högern snabbt på klacken och går nu ut och uppmanar bolivianerna att rösta nej på söndag.

Hundratal stats- och militärkupper

I likhet med övriga Latinamerika är det i Bolivia en politisk och ekonomisk elit, oligarkin, som historiskt sett har skött statsrodret. Den har backats upp av Vita huset och Pentagon som ansvarat för att utbilda de latinamerikanska officerarna på krigsakademin ”School of America”. På så sätt har militären, som yttersta garant, hjärntvättad i antikommunism och teorin om den ”Nationella Säkerhetsdoktrinen”, kunnat genomföra ett hundratal statskupper och störtat lika många regeringar i Bolivia som velat gå sin egen väg, uppburna och valda av sin egen befolkning. I februari 2008 informerade president Evo Morales Vita huset att bolivianska militärer inte längre skulle infinna sig längre i skolsalarna där USA:s militära rådgivare via manualer har lärt ut sofistikerad tortyr av ”Den Inre fienden”.

Det är mot denna korrumperade modell, där oligarkin privatiserade och mer eller mindre skänkte bort landets stora naturresurser som gas, olja och metaller, främst tenn, zink och guld i mitten av 1980-talet till de transnationella bolagen, som bolivianerna i december 2005 valde den unge kokabladsodlande bondeledaren från aymaraindianerna till sin president. Den vita rasistiska överklassen, som tidigare styrt Bolivia som sin egen egendom, chockades. Hur skulle det bli möjligt att låta sig regeras av en ”smutsig indian med bara folkskola i ryggen”, som de sa?

Grundläggande strukturella reformer

– Vänsterregeringen Morales har genomfört en rad grundläggande strukturella reformer, säger Luis Gomez, mexikansk reporter som bevakat Bolivia de senaste tolv åren.

Han menar att statens övertagande av gas- och oljefälten från de transnationella bolagen, som till exempel spanska Repsol, har varit avgörande för att utveckla Bolivia. På så sätt har regeringen kunnat reglera skatteuttaget från dessa multinationella giganter som för första gången i Bolivias historia har inneburit ett överskott i statens finanser.

Stora satsningar har därför kunnat genomföras inom utbildningen. Där har det kubanska utbildningsprogrammet ”Yo Si Puedo”, visst kan jag, inneburit att Bolivia i dag är det tredje landet på den amerikanska kontinenten som deklarerats fritt från analfabetism av UNESCO. Satsningar har också genomförts inom hälsovården med stöd av Kuba och Venezuela och de fattigaste skolbarnen och landets pensionärer har för första gången fått blygsamma barnbidrag respektive pensioner, reformer som högern har motsatt sig med våldsamma medel.

USA-ambassadens konspiration

Dessa strukturella förändringar ökade aktiviteten på den amerikanska ambassaden i La Paz efter 2007. Bush utsåg Philip Goldberg, med förflutet från Jugoslavien där han var aktiv i splittringen av landet, att ta över arbetet på ambassaden i La Paz.

– Goldberg inledde omedelbart kontakter med en rad organisationer och personer som var och är motståndare till vänsterregeringen, säger Gomez. Det är svårt att uppskatta hur många miljoner dollar som USA har finansierat högeroppositionen i Bolivia med. Men aktiviteterna följer samma mönster som i Venezuela och Nicaragua, tillägger den mexikanske reportern.

Antonio Peredo stred tillsammans med Che Guevara i gerillan som 1967 försökte ta över Bolivia. Men han bytte ut geväret och deltog tillsammans med Evo Morales i bildandet av MAS, Rörelsen för Socialism i mitten av 1990-talet. I dag är han senator för MAS och en av de mest tongivande i försvaret av den nya författningen.

– Den nya grundlagen slår fast ett antal rättigheter i sin helhet som rätten till liv, arbete, hälsa, utbildning och bostad som de grundläggande rättigheterna. Dessa rättigheter finns även i rådande författning men dessa har i alla tider varit ointagliga för majoriteten av befolkningen. Förklaringen har varit att det inte funnits ekonomiska resurser. Därför har denna regering sagt att vi måste skapa villkor för att alla bolivianer ska ha rätt till att åtnjuta dessa rättigheter, att de aldrig mer ska finnas arbetslösa, undernärda, analfabeter eller människor utan socialt skydd.

Bönekampanjen för ett NEJ

I dagarna överlämnade president Evo Morales sin årliga rapport om tillståndet i republiken och saldot av regeringens arbete under 2008. I denna framgår det att hans och regeringens popularitet är baserad på de stora ekonomiska och sociala framgångar som avspeglas i förbättrade levnadsförhållanden för bolivianerna. Oppositionen har begripit detta och därför riktat in sin Nej-kampanj på att försöka skrämma det troende bolivianska folket med ”ateistspöket”.

– Kampanjen kan liknas vid den på 1960-talet som hävdade att ”kommunister äter barn”, säger Luis Gomez och skrattar.

I början av januari genomfördes en ”Bönekampanj” med sin udd riktad mot det nya författningsförslaget. Kostsamma annonser i TV och radio påstår att om Gud skulle rösta den 25:e januari så skulle han rösta nej, eftersom regeringen är ateister och ogudaktiga.

De fyra länsprefekterna, som har genomfört våldsamma aktioner för att störta regeringen Morales, bland dem en massaker på ett 30-tal bönder i länet Pando den 10 september förra året, ett blodbad som regeringen ansåg hade USA-ambassaden som intellektuell ansvarig och vilket ledde till att Goldberg utvisades, samlades den 7 januari i den katolska katedralen i staden Sucre till en ”Bönekampanj” med mottot: ”Försvara din tro”, riktad mot författningsförslaget. Sucres ärkebiskop Jesus Perez stod som värd och fick utstå en hård kritik från regeringen men även från en rad präster på basnivå.

“Välj Gud, Rösta Nej”

– De ber för ett NEJ i kyrkorna. De anklagar dem som försvarar JA-sidan för att vara ateister och demoner. De skriker om att tron är i fara om förslaget till ny konstitution antas. Varje argument tas fram för att motsätta sig förändringar. Men det är inget nytt. Så gjorde de i Chile mot president Salvador Allende. Även i Nicaragua, där de attackerade Sandinisterna. 1952 ropade de på ”Kung Kristus” på La Paz’ gator för att fördöma den Nationella Revolutionen, säger Antonio Peredo och avvisar talet om att den nya författningen skulle stå i motsättning till religionsfriheten.

Och det är uppenbart att den reaktionära katolska kyrkans ledning, som historiskt sett alltid har uppträtt på oligarkins sida, har gjort en missbedömning för kritiken har rasat mot ”bönekampanjen” för ett NO. Biskopsrådets generalsekreterare, kardinal Jesus Juarez, tvingades gå ut och förklara att kyrkan som institution inte hade något med bönekampanjen att göra, även om han försvarade den:

– Bönekampanjen var inte programmerad eller understödd av katolska kyrkan. Det handlade bara om en bön för landets enhet, för dess myndigheter och Bolivias folk, sa Juarez som omedelbart angreps av Gustavo Torrico, parlamentsledamot för MAS som menade att katolska kyrkan har förlorat sitt anseende och i stället för att bedriva politik, borde den ägna sig åt det den är till för:

– Prästerna tillåter att man utnyttjar Gudaikonen via en slogan i TV i vilken det påstås: “Välj Gud, Rösta Nej”! Jag anser att kyrkan agerar på ett irrationellt sätt.

Kraftig majoritet för JA

Det är med den bakgrunden som bolivianerna går till valurnorna på söndag för att ta ställning till om de ska ersätta den nuvarande grundlagen, som har varit en garanti för överklassens maktställning. Eller om Bolivia, som president Evo Morales och MAS hävdar, ska ta det första steget mot att bryta de koloniala bojor som binder Bolivia till en utlevad politisk modell och i stället införa en författning som stimulerar landets utveckling och skapar grundläggande politiska, ekonomiska och sociala rättigheter för ett folk som misshandlats under sekel.

– Det råder ingen tvekan. Den nya författningen kommer att få minst två tredjedelars majoritet, säger en Luis Gomez, som har svårt att dölja på vilken sida han står.

jueves, 12 de febrero de 2009

1994: Kommunalvalet ett förkastande av tvåpartisystemet

Denna artikel skrev jag den 1 november 1994 i samband med kommunalvalen i Colombia, kan vara intressant att läsa i samband med intervjun med Gloria Cuartas (2009-02-12 på spanska) med saldo i handen.

1994-11-01 / En politisk bomb med dimensioner som få hade väntat sig blev resultatet när borgmästar-, kommunal- och landstingsval genomfördes i söndags i Colombia. De alternativa kandidaterna, ofta företrädda av religösa, idrottsliga och andra representanter valdes till många av de sammanlagt 12.500 posterna som stod på spel. Det liberala partiets representanter behåller dock majoriteten av makten i Colombias drygt tusen kommuner.

Den största skrällen svarade filosofiprofessorn vid Bogotas universitet, Antanas Mockus, som överlägset vann borgmästarvalet i Bogota med drygt 60 procent av rösterna. Han tolkade sin seger som en förkastelse av Colombias korrumperade och traditionella partier, liberaler och konservativa. Mockus, som ställde upp som oberoende kandidat, blev känd i hela världen förra året när han visade rumpan för upproriska studenter under en föreläsning. Det ledde till att han avsattes som rektor för universitetet i Bogota. Sextioåtta procent valskolk Men Mockas är ingen politisk kontroversiell figur för det etablerade Colombia. Han förespråkar samma nyliberala ekonomiska modell som de flesta liberaler och konservativa. Valutgången i Bogotá ska i stället ses som ett protestval från befolkningen som till 68 procent avstod från att rösta i söndagens val.

Aida Avella (UP) valdes in i Bogot s fullmäktige

För vänstern blev valet ett status qou, vilket ändå var en framgång eftersom vänsterns kandidater utestängs från debatter och ej heller har ekonomiska medel för reklaminslag i massmedia. I Bogot ökade vänsteralliansen Uni¢n Patri¢ticas (UP) kandidat Aida Avella starkt och kom på fjärde plats i röstetal bland dem som valdes till Bogot s kommunfullmäktige, El Consejo. Žven den förre gerillaledaren för M-19-gerillan, Antonio Navarro slog i genom i den sydliga staden Pasto där han valdes till borgmästare.

I den omstridda bananregionen Urabás centrum, staden Apartadó vann vänsterns samlade kandidat Gloria Isabel Cuartas Montoya borgmästarplatsen trots att militären och riksåklagarämbetet redan i februari fängslade den förre borgmästaren Nelson Campos (se bredvidstående artikel).

Mordplan mot vänstern

Däremot återtog liberalerna borgmästarposterna i städerna Chigorodó och Turbo från vänstern. Men liberalerna hade även här god hjälp av militären som i mars fängslade även borgmästarna från dessa städer. Sedan oktober förra året har över hundra medlemmar av UP mördats och i februari avslöjades en mordplan under namnet "Plan de Retorno", Plan för ett återvändande, åsyftande den tidigare liberala dominansen i bananregionen. Nu har den delvis slagit i genom, med undantag för den viktigaste staden, Apartadó.

Dick Emanuelsson

COLOMBIA: Entre sangre y mentiras militaristas (1)

<4736 caracteres>

GLORIA CUARTAS, ex alcaldesa, luchadora y líder de “Colombianos(as) por las Paz” rechaza las acusaciones de Uribe de pertenecer un 'Bloque Intelectual De Las Farc'.

Primera parte de tres, Escuha en audio en mp3, 23 min: Argenpress:audio, 2,48 mb/mp3)

POR DICK EMANUELSSON

GLORIA CUARTAS, una líder popular y ex alcaldesa de Apartadó, la capital de la región bananera de Urabá, ha recibido un reconocimiento mundial de la UNESCO por su trabajo en pro de la paz en esa región del departamento de Antioquia.

Pero su labor por la paz y la justicia social no es muy bien visto por el presidente Álvaro Uribe que el 7 de febrero del 2009, después que la organización “Colombianos(as) por las Paz” logró un acuerdo con la guerrilla de las FARC para que esa organización insurgente liberara unilateralmente cuatro uniformados y dos políticos, Uribe catalogizó personas como Gloria Cuartas, Piedad Córdoba y varios colegas periodistas como integrantes de un 'Bloque Intelectual De Las Farc'.

En una larga entrevista Gloria Cuartas habla a este reportero sobre el valor político de la entrega por parte de las FARC-EP de los seis colombianos retenidos por la guerrilla. La luchadora colombiana también subraya que Colombianos(as) por las Paz no quieren entrar en una polémica con Uribe y la usual acusación que la oposición colombiana cualquiera en Colombia es afin a la guerrilla.

En las otras dos partes de la entrevista, que se publicarán días siguientes, habla sobre la región bananera de Urabá, un laboratorio militarista en donde el estado colombiano usó el paramilitarismo y una parte de la desmovilizada guerrilla de EPL llamado Esperanza, Paz y Libertad, para imponer con sangre y fuego el modelo que hoy es generalizada en Colombia; “Seguridad democrática”.

El centro de esas operaciones sangrientas fue Apartadó, donde Gloria Cuartas era la alcaldesa, elegida en una lista de unidad llamada “CONSENSO POR LA PAZ”. Fue testigo de más de 1200 muertes, entre ellos el flaco César Augusto de solo doce años que una mañana los paramilitares le quitaron la cabeza con un machetazo y le tiraron la cabeza a Gloria antes todos los alumnos de la escuela.

HABLA EN LA TERCERA PARTE de la entrevista de 70 minutos sobre la alianza entre las AUC, el general Rito Alejo del Río de la 17 Brigada del Ejército y los reinsertados de Esperanza Paz y Libertad, y como esa alianza al servicio al capital colombiano, principalmente del banano y las transnacionales, en primer lugar la Chiquita Brands Co, introdujo un nuevo régimen al estilo neoliberal en Urabá. Para lograr eso, esa alianza tuvo que aniquilar la fuerte federación sindical del banano, Sintrainagro, en donde fueron asesinados los dirigentes bananeros con afiliación comunista o de la Unión Patriótica.

Sintrainagro se convirtió a un servidor al militarismo y al capital nacional y foráneo con lideres de Esperanza Paz y Libertad y su grupo paramilitar, Comandos Populares en cabeza. No era una casualidad, que Guillermo Rivera, presidente de Sintrainagro, enviara un saludo de homenaje al general Rito Alejo en un acto de solidaridad con el general en el hotel del ejercito en Bogota, después que el gobierno del presidente Ernesto Samper se viera obligado de despedir al general por las fuertes presiones nacionales e internacionales. El señor Rivera no era solo, el gobernador entonces del departamento de Antioquia, al cual pertenece la región de Urabá, Álvaro Uribe Vélez, también habló en el acto en el Hotel Tequendama calificando al general como “El Pacificador de Urabá”.

Es el mismo general que ha sido sindicado por cuatro altos jefes paramilitares, entre ellos dos que operaban en la zona de Urabá, máxime responsable por escuadrones de la muerte como “Los Mochacabezas”, por ser el enlace y facilitador a los grupos paramilitares de las AUC en Urabá. Gloria Cuartas alerta a la opinión pública, que el nuevo Procurador de Uribe exige a la Fiscalía colombiana de liberar al general Alejo porque dizque no hay pruebas suficientes para mantenerlo preso.

En este momento esta dando la novela “EL CARTEL DE LOS SAPOS” en casi toda América Latina y el Caribe, en donde los autores glorifican al Carlos Castaño, el entonces máximo jefe de las AUC, como un personaje “limpio y sano” que no quería “manchar las AUC con el narcotráfico, violando los ideales por los cuales fueran creadas las AUC”.

Semejante violación de la verdad y realidad colombiana en donde el paramilitarismo no solamente se financiaba y se financia del narcotráfico, sino tienen toda su Hoja de Vida manchada de sangre, sangre de las 1200 inocentes colombianos muertos que Gloria Cuartas presenció en su interminable lucha por justicia y verdad, castigo a asesinos como el general y sus peones en las AUC.

Dick Emanuelsson

COLOMBIA: El verdugo exige luz verde para silenciar a Hollman Morris

POR DICK EMANUELSSON

CENTROAMÉRICA / 090211 / Uribe quiere que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) regule “las medidas cautelares del periodista Hollman Morris, para ajustarlas al deber de protección consagrado por la Corte Constitucional”, según un comunicado emitido por la presidencia hoy, miércoles.

Esto no es nada más que una exigencia para que el verdugo tenga acceso libre para silenciar al valiente reportero Hollman Morris. El colega es corresponsal de Radio Francia Internacional, hace trabajos para Telesur, sobre todo a través su programa “CONTRAVÍA” pero también es conocido en Inglaterra por los reportajes que el ha hecho para la prestigiosa cadena de noticias BBC.

Según lo que informa el diario gubernamental El Tiempo, que cita el comunicado del presidente, Morris “ha roto sus compromisos” [1] por haber realizado lo que tiene que hacer, periodismo.

La obsesión de Uribe de no permitir a cualquier costo lo más mínimo de protagonismo político de la guerrilla, lleva a Uribe a tal extremo que comienza a arremeter contra todos y todas aquellos que hacen su trabajo, como en el caso de los periodistas nacionales e internacionales en Colombia. Uribe no tiene problema con 95 por ciento de los periodistas locales serviles y se cuida de atacar a los corresponsales internacionales. Pero hay algunos que le irrita a tal grado que los acusa descontroladamente de hacer las tareas de la guerrilla de las FARC-EP.

Morris conoce el “Ojo del Huracán”, Plan Patriota

Según el gobierno, Morris, “a pesar de alegar riesgo extraordinario para su vida, se sometió a riesgo extremo, sin informar al Estado”, cuando el periodista colombiano cubrió la entrega de cuatro prisioneros de guerra el 1 de febrero. Uribe y el ministro de defensa acusaron a Morris por haber recibido en mano las coordenadas de las FARC del lugar en donde la insurgencia iba a entregar sus prisioneros. La verdad, como el mismo Morris relató a una emisora local, es que Morris y su equipo se habían ingresado a la zona donde él sospechaba que los guerrilleros iban a entregar los cuatro uniformados.

Es la misma zona en donde fuimos unos 15 personas, periodistas, políticos y activistas de derechos humanos, en diciembre del 2004 [2]. Partimos de Florencia y llegamos a Cartagena de Chaírá, en el departamento de Caquetá. Como pudimos constatar, la región esta llena de guerrilla y a pesar los 20.000 unidades de la contraguerrilla, la Armada y las armadas de helicópteros de Black&Hawk y aviones de guerra, pues ahí esta la guerrilla que controla toda esa extensa región con excepción de algunos puntos como Peña Blanca, Remolino de Caguán y uno e otro retén por el río. Los 15, entre ellos estaba también Morris y su equipo más un corresponsal de El Tiempo, pudimos constatar, que el comandante del puesto del abandonado Peña Blanca, el capitán Carlos Álvarez, nos comentaba que cada noche la guerrilla les disparaban al puesto del otro lado del río. Pudimos constatar que no existía un solo habitante en el pueblo que, durante el control de la guerrilla de las FARC-EP, tenia más o menos 1500 habitantes. Esta zona es el “Ojo del Huracán” o mejor dicho; el centro del Plan Patriota, la operación militar más grande del conflicto social y armado de Colombia, dirigido y dibujado por los mejores asesores militares estadounidenses.

Dos retenes del ejercito y dos de las FARC-EP

¿Qué pasó durante los cinco horas del trayecto al municipio de Remolino de Caguán (no equivocarse con San Vicente de Caguán, en donde fueron las negociaciones de paz 1999-2002), en donde se realizó una cumbre de 1500 campesinos que denunciaron a las FF.MM. por violar los derechos humanos flagrantemente en esta región?

Pues durante el viaje por el Río Caguán, pasamos por cuatro retenes fluviales en donde el ejército nos paraba dos veces y la guerrilla dos veces. Antes de llegar a Remolino de Caguán, nos “invitó” al corregimiento el comandante Mozquera, que el 1 de febrero de 2009 también estuvo presente en la entrega de los cuatro prisioneros de guerra a Piedad Córdoba. Nos explicó sobre la situación de la guerra, que esta guerra es una guerra principalmente contra la insurgencia y al campesinado.

Oficial violó derecho sagrado de periodismo

En el regreso pasamos por los mismos retenes y cuando llegamos al ultimo, el mayor Espítia, el jefe del retén al frente del muelle de Cartagena de Chairá, exige a la practicante de periodismo de la Universidad de la Cooperativa en Bogota, Diana Rojas de 18 años, que entregue toda su filmación de video durante dos días en Remolino de Caguán que contenía innumerables denuncias de los campesinos contra los militares. Protestamos y le dijimos, el corresponsal Álvaro Angarita del semanario Voz y yo, que “Usted está violando el derecho sagrado del periodismo, cuyos convenios internacionales el gobierno colombiano ha ratificado y que significa que no se puede revocar las fuentes periodísticas”.

“Estamos en guerra”, se defendía Juan Carlos Castillo, cabo segundo, justificando su actuación de la revisión de todo el material periodístico. Angarita subrayó que estaban cometiendo un grave error, violando el Artículo 57 de la misma constitución colombiana, artículo que también Morris ponía ante los militares el 1 de febrero cuando fue retenido durante siete horas por el ejército. Ante la presencia de un corresponsal internacional, el mayor no tenia otro remedio de soltar la joven periodista que llorando y asustado dejó el reten del ejercito.

“¿Y donde está Hollman Morris y sus dos acompañantes?”

Llegamos a Cartagena de Chairá y fuimos recibidos otra vez por los militares que no querían que regresáramos ese día a Florencia, capital de Caquetá. Comenzaron a chequear otra vez las cédulas y de repente nos preguntó un capitán de la Policía, casi gritando: “¿Y donde está Hollman Morris y sus dos acompañantes?” Más tarde escribí en mi reportaje: “Nos tienen chequeados hasta el último colega”.

Pero a mi me tocó otro abuso, porque llegando al municipio de Paujil ese día y un retén de la contraguerrilla nos ordenó de bajar con todo el equipaje y con la cédula en la mano. “Usted, ¿cómo se llama?”, me preguntó un tipo grandote. Le mostré la cédula y me dice: “Venga conmigo, la Brigada nos ha comunicado”. “¿Sobre qué?”, le pregunté. “No sé, que se va a presentar no más en el Comando acá”, y da la conversación por clausurada.

Un minuto más tarde apareció un oficial que me saludó y sólo preguntaba si era periodista. Fue una “minidetención” pero nada, sólo quería “verme” y que la Brigada les había comunicado. Pero no dijeron por qué. Así funciona la “protección del estado” a los periodistas.

“Permisivos cómplices del terrorismo”

¿Qué quiero decir con este relato?

Que Hollman Morris no necesita protegerse por la guerrilla, sino del otro lado. Las mismas declaraciones del mandatario confirma eso.

Uribe dijo el 3 de febrero que Botero y Morris “se escudan en su condición de periodistas para ser permisivos cómplices del terrorismo”. Ataca cínicamente Morris hoy, 11 de febrero, que “a pesar de alegar riesgo extraordinario para su vida, se sometió a riesgo extremo, sin informar al Estado”.

¿Informar a ellos que buscan a matarlo y cuyo máximo jefe, el presidente de la republica, lo tilda “guerrillero” sin pensar en las consecuencias físicas para el reportero que ha hecho reportajes durante los últimos 15 años como nadie en Colombia, visitando en cada rincón de los 1,25 millones de kilómetros cuadrados, transmitiendo la realidad de un Terrorismo de Estado que ha declarado la guerra a su propio pueblo?

¿“TELEFARC”?


Hollman Morris no es un bobo, sabe muy bien quien quiere silenciar ese tipo de reportajes que casi semanalmente salen a la luz pública a través el canal de televisión Telesur, ahora rebautizado por Uribe a “TELEFARC”. Ni siquiera las agencias continentales se escapan de ser estigmatizadas por el Jefe de ‘la Casa de Nari’ en Bogota.

El señor Uribe no solamente ataca a Hollman Morris sino también a Jorge Enrique Botero por haber desenmascarado a los planes siniestros de Uribe&Santos de provocar a la guerrilla de abortar la entrega de los cuatro prisioneros de guerra y así da la culpa a la guerrilla por el fracaso de la operación encabezada por Piedad Córdoba. Esa es la conclusión que 99 por ciento de los periodistas serios hacemos hoy. Si no fuera por Botero&Morris y la insistencia de Córdoba para convencer a los comandantes de las FARC-EP de no dejarse a provocar, estoy seguro que los cuatro uniformados y Alan Jara y Sigfredo López habían pasado varios años más en la selva.

Lo imperdonable de Morris es que no haber avisado a Uribe en un papel autenticado al DAS, la policía política secreta que esta bajo el mando directo de Uribe, con el texto:

“AHORA ME VOY PARA LA SELVA PARA FILMAR LA ENTREGA DE LAS FARC-EP. ME QUEDARÉ EN LAS CERCANÍAS DE CARTAGENA DE CHAIRÁ EN DONDE VOY A AVISAR MI LLEGADA AL COMANDANTE DEL BATALLÓN 22 de la CONTRAGUERRILLA Y EL JEFE LOCAL DEL DAS. TENGO UNA SEMANA PARA ENCONTRAR LA GUERRILLA EN LAS TROCHAS QUE ESPERO ME PERMITE FILMAR LA ENTREGA. Cordialmente Hollman Morris”.

Habla el otro Santos, presidente del SIP

Como este espectáculo en el más alto nivel fuera poco, el director de El Tiempo hasta pocos meses, Enrique Santos Calderón, hermano y primo a Francisco y Juan Manuel Santos, vicepresidente y mindefensa respectivamente, no tenia otro remedio sino criticar suavemente a Uribe por las declaraciones que las catalogan como “desmedidas”. Santos Calderón ahora dirige la siniestra SIP, Sociedad Interamericana de Prensa, es decir, los dueños y los magnates de los grandes medios del continente americano, conocidos por su anticomunismo, su odio de clase hacia Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua y, por supuesto, ser unos explotadores a los propios periodistas.

Santos Calderón ahora es el presidente del SIP y un comunicado [3] emitido hoy, dice en su propio diario, El Tiempo, que “las fallas profesionales en que haya incurrido Morris en ningún caso justifican los desmedidos calificativos del Gobierno” y que mas allá de la conducta periodística de Morris se ha incentivado “un necesario debate entre los profesionales y la sociedad sobre el papel del periodismo en temas y contextos sensibles”.

¡Así habla un perro ante el Patrón! Que Morris haya fallado en su profesión es un aval y respaldo a la acusación de Uribes&Santos contra Morris. Él estaba en el lugar exacto para la chiva. Eso no le importa a Uribe&Santos tanto sino fuera por el hecho de que Morris y Botero salvaron la operación de la entrega de los cuatro prisioneros de guerra y que Morris y Botero, ante un mundo entero que seguía minuto por minuto la operación, DESNUDABA AL RÉGIMEN DE URIBE POR SER UN RÉGIMEN DE GUERRA QUE NO QUERÍA EL ÉXITO DE LA OPERACIÓN.

¿Quiere el señor Santos Calderón “un necesario debate entre los profesionales y la sociedad sobre el papel del periodismo en temas y contextos sensibles”? pues, podría comenzar con la Revista Semana (cuyo dueño en parte es la familia Santos) y su total falta de ética y guerra contra gente civiles que son victimas por las sindicaciones peligrosísimas que hace esa revista.

SEMANA: Socialistas noruegos son guerrilleros


En su primer numero del año el 4 de enero, la revista repitió sus acusaciones del año pasado contra la Juventud Socialista de Noruega (SU), la organización juvenil del Partido Socialista que es parte del gobierno noruego. En su texto, “El mundo de las Farc” [4] dice que ”SEMANA indagó qué ha pasado con él (el supuesto computador de Raúl Reyes) y halló nuevas revelaciones y sus sorprendentes efectos en cerca de 30 países a los que llegaron los tentáculos de la guerrilla.”

Y bajo el subtitulo “NORUEGA” acusa:

«Varios correos demostraron los lazos entre las FARC y una organización conocida como Juventud Socialista Noruega (SU, por su sigla noruega). Varios de sus integrantes viajaron a Colombia a recibir adiestramiento político y militar en los campamentos de la guerrilla.”

Es la segunda vez que la Revista Semana acusa a la SU de tener nexos con las FARC y cada vez han reclamado ellos el derecho a réplica pero ni siquiera han recibido respuesta de Semana.

Los jóvenes socialistas noruegos tienen un convenio con la JUCO (Juventud Comunista Colombiano) desde diez años y hay permanentemente varias personas del país nórdico en Colombia para estudios, entre las autoridades que han sido entrevistados se encuentra la misma vicepresidencia.

¿Qué significa eso?

Significa que la Revista Semana coloca una lápida en el frente de esos muchachos, da luz verde para que los maten ya que son tildados de “terroristas” por Semana.

¿Cuáles dos fuentes o derecho a réplica?


Entrevisté uno de los tres que han llegado a Bogota para rechazar personalmente las acusaciones de Semana. Después de la entrevista llamé siete veces a Semana, presenté mi solicitud a varias personas de la redacción de Semana, entre ellas Mauricio Saenz, editor del Mundo, responsable por la publicación del texto. Y solo decía:

“Bueno mire, el articulo fue escrito por uno de los periodistas (José Monsalve, nota del redactor), ¿si quiere puede llamarlo a él?

–No, yo quiero hablar contigo como responsable de la revista, por que corren peligro si ustedes publican semejante denuncia contra ellos, que ellos prácticamente son “terroristas” que reciben entrenamiento en los campamentos de la guerrilla. Hace un año enviaron ellos un correo electrónico a Semana, de donde saca ustedes. . .

“Como Usted sabe perfectamente, nosotros hacemos reserva de nuestras fuentes. Y si Usted quiere, nos puede mandar de nuevo una carta y con mucho gusto la contestamos.”

–¿Pero cual es tu comentario de esto porque siempre dice lo mismo; envía una carta que nunca contestan?

“Es la respuesta que te puedo dar.”

–¿Y la carta hace un año?

“Es la respuesta que te puedo dar, señor Emanuelsson, no le puedo dar más.”

–¿Porque no les da el derecho a réplica?

“Le ruego que me da por escrito y aquí le contestaremos”.

–Ellos están en Bogota y preguntan si pueden tener una entrevista con Usted allá en la redacción de Semana. Yo le puedo pasar ese enlace si quiere.

“Mándeme una carta por favor y. . . .por escrito.”

La fuente de Semana: La inteligencia militar


Y así funciona la ética de la Revista Semana&Santos. Acusan en base de un computador que ha sido cuestionado, no solamente por un mundo entero, sino por la misma Interpol que encontró 38.000 modificaciones en los discos duros entre el 1-3 de marzo del 2008, tres días cuando los supuestos laptops estaban en el poder de la fuente de la Revista Semana, la inteligencia militar.

Para Mauricio Saenz y los dueños de Semana no les importan nada si unos jóvenes extranjeros sean asesinados. No les importa hacer lo que todos los periodistas TIENEN QUE HACER, es decir, dar el derecho a la persona sindicada o acusada para que pueda dar su versión sobre el tema y la acusación, como en el caso de los noruegos. De no hacerlo, puede destruir la vida o ser asesinada, lo que es orden del día en Colombia.

No creo que los periodistas de Semana sean perezosos o cómodos, que no sean capaces de hacer una llamada o dirigirse a la persona a quien están poniendo una etiqueta de “terrorista”. También sé que así no tratan a su presidente, no se atreven ignorar a los uribistas y ni hablar de los generales. Pero la revista así trata a personas inocentes y desarmadas hasta que sean comprobadas su culpabilidad.

La cobardía de la Semana

Lo que muestra y representa la Revista Semana es una cobardía y prostitución extraordinaria, porque si no son capaces de defender su publicación y dar un comentario por qué no enfrenta y confronta a la persona o la organización acusada, o porque tiene miedo de sentarse con tres jóvenes que han viajado del otro lado del planeta para limpiar su honra manchada por Semana, pues no podemos ver la Revista Semana como más que un simple medio del Terrorismo Mediático, un medio al servicio a la inteligencia militar y la guerra del régimen de Uribe.

Por supuesto, ningún reportero de Semana estaba en el lugar por los hechos el 1 de febrero junto a Hollman y Botero.

Notas:

[1] Gobierno pide revisar protección a periodista que asistió a liberación de secuestrados de las Farc. El Tiempo, 2009-02-11.
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/gobierno-pide-revisar-proteccion-a-periodista-que-asistio-a-liberacion-de-secuestrados-de-las-farc_4808594-1

[2] Un viaje al ojo del huracán del Plan Patriota. Dick Emanuelsson.
http://www.prensarural.org/emanuelsson20041221.htm

[3] SIP critica acusaciones del Gobierno contra periodistas que participaron en liberación de rehenes. El Tiempo, 2009-02-11.

http://www.eltiempo.com/colombia/politica/sip-critica-acusaciones-del-gobierno-contra-periodistas-que-participaron-en-liberacion-de-rehenes_4808710-1

[4] El mundo de las Farc. Revista Semana, 4 de enero 2009.
http://www.semana.com/noticias-nacion/mundo-farc/119209.aspx

lunes, 2 de febrero de 2009

Después de la liberación unilateral por las FARC-EP: ¿Y ahora que?

Por Dick emanuelsson

La persona que sigue los acontecimientos minuto por minuto en el Telesur, se dan cuenta, por las denuncias del colega nuestro Jorge Enrique Botero que esta en medio de la selva junto con a la senadora Piedad Córdoba, y las denuncias recogidas por el colega del gremio, que otra vez es confirmado tan mentiroso es Uribe&Santos. Mataron a un guerrillero y desapericieron otro que solo tenia la tarea del Secretariado de las FARC-EP de entregar sus prisioneros de guerra.

Con toda la seguridad los cuatro uniformados los van a presionar para que no dirán la verdad que ocurrió durante ese día. Mal serán por las grabaciones que tiene Botero, más las denuncias que tiene la mal parada Cruz Roja Internacional seccional colombiana que si negociaba con Carlos Castaño para que los escuadrones de la muerte levantaran el bloqueo contra la transnacional Coca Cola el 1997 en el departamento de Magdalena Medio y Tolima y posteriormente ni siquiera tenia los cojones para protestar contra el régimen de Uribe cuando este prestaba las insignias de la organización internacional para llevar a cabo el montaje con dos traidores de las FARC-EP en julio pasado y, en donde, como decía Jairo Martínez, el comandante de las FARC-EP responsable por la entrega de los cuatro prisioneros de la guerra este domingo (1 de febrero 2009), que esa organización ante un actor de guerra como las FARC-EP, había “perdido toda la credibilidad”.

Mientras la entrega cumplida por la guerrilla de las FARC-EP sigue en estos momentos, a pesar de lo esperado por el régimen de Uribe, los 1000 guerrilleros en las cárceles colombianas, casi nadie habla ellos a pesar que se pudren y además con un aire nada que ver con el de la selva.

Y ahora, cuando no queda ningún “civil” en la selva, pues le toca al régimen fascista de Uribe y sus FF.MM. asesinas de negociar si quieren los uniformados de vuelta o no. Porque ahora no se puede hablar que la guerrilla de las FARC-EP están secuestrando “civiles”, civiles que, como en el caso del congreso colombiano, es una mayoría de “parapoliticos”, es decir, politiqueros aliados con los escuadrones de la muerte al servicio a la oligarquía colombiana.

América Latina y el mundo ya no traga el cuento Uribista mentirosa, se ha dado cuenta muy bien quien quiere la paz y quien quiere la guerra.

-------------------------------------------------------------

Maniobra rastrera del gobierno colombiano

En un intento de hacer fracasar la entrega UNILATERAL de PRISIONEROS DE GUERRA en poder de las FARC, el ejército dificultó la liberación de los prisioneros con fuertes arremetidas militares en la zona de la entrega.

El mismo ejército asesinó a un combatiente de la guerrilla, llamado Saúl y desapareció a otro, lo cual obstaculizó la acción que debería haberse completado a estas horas.

La Misión Humanitaria continúa esperando la entrega formal, hay indignación entre los miembros de la misión.

Aviones de la fuerza aérea sobrevolaron constantemente la zona de la entrega, lo cual hizo peligrar la posibilidad de éxito de la tarea humanitaria.

Vale recordar que Uribe había empeñado su palabra asegurando que no habría ataques al momento de la entrega.

A estas horas, 3 de la tarde en Colombia, se está liberando a los prisioneros, aunque no cesan los hostigamientos.

Ingrid Storgen