lunes, 9 de marzo de 2009

Terrorn intensifieras mot facket i Guatemala

<2376 tecken>
TEGUCIGALPA / 090215 / ”Fortsätter du att arbeta i facket mördar vi dig! sa de okända männen som misshandlade och högg byggnadsarbetarledaren med machetes på flera ställen på kroppen. Och tillade:

– Hälsa Julio Antonio Díaz att vi kommer att skära honom i strimlor om han inte upphör med arbetet i facket!”


År 2000 tog Clemente Rubén Pérez Huinac, ordförande för byggnadsavdelningen i staden Coatepeque i Guatemala strid för 307 av sina medlemmar som avskedades mot lagens anda. Tillsammans med Byggnadsarbetarförbundets * juridiska ombud, Armando Sánchez Betancourt, vann de en viktig strid mot byggföretaget Páez-Méndez som ålades att betala både löner och andra ekonomiska ersättningar till de avskedade arbetarna. För den striden mordhotades Pérez medan Armando Sánchez mördades i december 2008.

Den 7 februari i år misshandlades Pérez av okända “gorillor” och fick svåra skärskador av männens machetes. Julio Antonio Díaz, det guatemaltekiska Byggnadsförbundets generalsekreterare fick via Perez hälsningen från förövarna att upphöra med sitt fackliga arbete vilket skulle vara liktydigt med att förbundet kollapsar om till och med ordföranden kastar in handduken.

Svenska Anita Nordmark är generalsekreterare för Byggnads- och Träarbetarinternationalen och är indignerad över den intensifierade terrorn mot facket i Guatemala:

– Dessa händelser nyligen visar att de fackligt aktiva inte har friheten att utföra sina fackliga uppgifter utan att riskera livet. Regeringen uppfyller inte sina åtaganden att tillämpa ILO-avtalen som de har ratificerat, säger Nordmark i en i en kommentar.

Hon kräver att de guatemaltekiska civil- och polismyndigheterna genomför en fullständig utredning och griper och bestraffar de skyldiga till attackerna mot arbetarna och facket.

Byggföretaget som ålades av domstolen år 2000 att betala de 307 avskedade arbetarna sina löner har nio år senare hittills inte gjort detta.

För två veckor sedan presenterade Internationella Fackliga Samorganisationen IFS en rapport som beskriver hur terrorn mot facket i Guatemala har reducerat antalet medlemmar till ett minimum, både beroende på terrorn som en antifacklig lagstiftning som försvårar den fackliga organiseringen. Bara tre procent av de ekonomiskt aktiva guatemaltekerna är medlemmar i en fackförening.

Dick Emanuelsson

* Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construcción y Servicios de Guatemala (SINCSG)