sábado, 18 de julio de 2009

Sexhundrafemtio Honduranflaggade fartyg blockeras av ITF


<2384 tecken>

TEGUCIGALPA / 090718 / Internationella Transportarbetarfederationen deklarerade i fredags förra veckan blockad mot alla Honduranflaggade fartyg i världen. Åtgärden är ett bevis på internationell arbetarsolidaritet till Honduras’ arbetare för att ge dem ett handtag för att störta diktaturen.

Enligt ITF, som representerar 4,5 miljoner medlemmar, seglar 650 fartyg med honduransk flagg. Men denna flagg betraktas allmänt av ITF som en så kallad ”bekvämlighetsflagg” där löner och andra sociala villkor betalas minimalt av skrupelfria redare som i de flesta fallen inte ens har en anknytning till landet eller ens har honduransk besättning.

ITF:s generalsekreterare David Cockroft ger klara instruktioner i ett uttalande:

– Vi måste utöva en effektiv påtryckning mot Honduras’ väpnade styrkor för att demokratin återvänder. Därför uppmanar vi alla våra medlemsfack att de vidtar alla slags aktioner inom lagens ram för att försvara de honduranska medborgarnas rättigheter. Alla aktioner måste vara fredliga och vi respekterar de ombordanställda sjömännens rättigheter. Men samtidigt skickar vi ett klart budskap till myndigheterna i Honduras; världen varken accepterar eller erkänner er olagliga statskupp, underströk Cockroft.

Frukt blockeras i Boston

Under 48 timmar i torsdags och fredags genomförde fackföreningarna i El Salvador, Guatemala och Nicaragua blockader av gränsposteringarna till Honduras som totalt paralyserades. I Boston, USA, genomförde hamnarbetare en blockad av en honduransk båt som skulle lossa den tropiska frukten guayaba och krävde att diktaturen skulle lämna ifrån sig makten.

ITF:s regionale ordförande, Antonio Rodríguez Fritz:

– Situationen i Honduras är mycket svår och tenderar till att försämras. Militära attacker utförs mot manifestationer. Minst två fackföreningsledare har mördats och andra har gått under jorden mot vilka det har utfärdats arresteringsorder. Vi är mycket oroade över vad som kan hända framöver med tanke på erfarenheterna från 1970- och 80-talet när liknande militära krafter använde sig av dödsskvadroner för att slå ned och mörda fackliga ledare.

– OAS, de Amerikanska Staternas Organisation, har varit mycket tydlig. Den fördömde statskuppen och gjorde en uppmaning att återupprätta demokratin. OAS har dessutom utestängt Honduras från denna viktiga organisation.

Dick Emanuelsson