lunes, 7 de diciembre de 2009

Storseger för Evo Morales i Bolivia<5463 tecken>

Nu inleds industrialiseringen och fördjupandet av medborgarmakten

TEGUCIGALPA / 091207 / Två av tre bolivianer röstade för Evo Morales och hans vänsterregering i söndagens president och parlamentsval. Det förstärker vänstern i Latinamerika och den komplicerade vägen mot socialism i det 21:a seklet som ALBA-lägret har slagit in på. Den återvalde aymaraindianen tillägnade de antiimperialistiska folken sin seger.

Plaza Murillo vibrerade av tiotusentals segerrusiga bolivianer som framför presidentpalatsets balkong i La Paz skanderade !VIVA EVO”! Och med knutna nävar riktade mot himlen denna sena och iskalla decembernatt med lysande stjärnor sjöng Evo Morales och en stor del av MAS-regeringen Bolivias nationalsång. Den revolutionära förändringen och nyfödandet av Bolivia kan fortsätta, denna gång med ett enormt förtroendekapital från folket.

– Nu har vi ett enormt ansvar med Bolivia, med livet och mänskligheten av att fördjupa och accelerera förändringen, sa Morales från balkongen.

Oppositionen kring den förre arméofficeren Manfred Reyes Villa, som bara fick 27 procent, vann tre av nio län men förlorade det kanske det viktigaste, Tarija, med Latinamerikas näst största gasreserver. Evo Morales tog där 53 procent av rösterna, valets verkliga överraskning. MAS erövrade deputerarkammaren och senaten med mer än två tredjedelar av vad som ska bli kongressens efterträdare; den Mångnationella Nationalförsamlingen.

Tre miljoner MAS-röster

Det är den andra presidentsegern för Evo Morales. Den första registrerade han i december 2005 då MAS erövrade 53,7 procent eller 1,8 miljoner röster av 3,8 miljoner bolivianer som fanns på röstlängderna. Vänsterregeringen har under fyra års styre medvetet dragit in dem som normalt inte röstar men som objektivs sett har allt intresse att registrera sig, de fattiga och framför allt landsbygdsbefolkningen. Därför uppgick söndagens totala röstberättigade till fem miljoner bolivianer och närmare 90 procent av dessa röstade.

– Nu har nära tre miljoner medborgare röstat på oss och gett oss sitt förtroende, vilket betyder att vi har lyckats vinna folkets förtroende, sa en salig Morales.

Trefrontsstrategin

Vad är hemligheten bakom den kolossala valframgången, för vanligtvis brukar en latinamerikansk president föraktas av folket när mandatperioden går mot sitt slut? Svaret kan ses i MAS-regeringens strategiska mål 2005 som innebar att arbeta på minst tre fronter under madnatperioden:

EN NY FÖRFATTNING som innebär en fördjupning och demokratisering av Bolivia, medborgarmakt och regional autonomi, mångkulturellt och etniskt inflytande över framtiden. Kamp mot separatismen och imperialismens intriger för att slå sönder Bolivia som nationalstat och på så sätt ”Balkanisera” Bolivia vilket vid ett fullbordande skulle vara ett lätt byte för USA.

MATERIELLA, INDUSTRIELLA OCH FINANSIELLA satsningar vilket handlar om att ta kontroll, inte expropriera, över naturresurser som gas och olja, höja skatterna kraftigt för de transnationella energiföretagens operationer i landet. Återförstatliga telekommunikationerna och gruvorna som en nödvändig strategisk samhällsfunktion och resurs.

SOCIALA REFORMER; En fördjupning med ALBA och främst Kuba och Venezuela, utrota analfabetismen. Unesco konstaterade och förklarade Bolivia “Fritt från Analfabetism” tidigare i år. En kraftig satsning på gratis hälsovård med en ökad kvalité. Pensionärer och barn gynnades för första gången av en regering i Bolivia som satsade de ökade skatteintäkterna från olja och gas på dessa utsatta grupper i form av gratis skolgång respektive en liten pension för dem som aldrig haft det tidigare.

Nu går Bolivia mot en ökad industrialisering och redan i måndags samlade Evo Morales sin regering för att inleda nästa etapp av Förändringen av Bolivia. Industrialisering av litium, järn och andra naturresurser, skapande av nya arbetstillfällen mitt under den djupaste internationella kapitalistiska krisen sedan 1929 och en central kamp mot fattigdomen.

Valet mot USA:s separatister

Men valrörelsen tar bara julpaus för senast den 4 januari 2010 ska nomineringar vara inne hos den Nationella Valkommissionen för valen till borgmästare och länsprefekter som äger rum den 4 april 2010. Detta val är oerhört viktigt eftersom fem av de nio länen kontrolleras av en separatistisk opposition som har opererat med USA-ambassaden i avsikt att slå sönder nationalstaten Bolivia, menar MAS.

Men inte bara dessa regionala maktpositioner är viktiga för folket att kontrollera. Valresultatet medför att senaten, där en rad viktiga reformer har saboterats under flera år, nu kan fatta besluten. Det rör bland annat Lagen mot korruption som när den skulle behandlas i senaten arkiverades. Eller den Allmäna Sjukvårdsreformen som under tre år har gått i stå i senaten. Nu har MAS 26 av de 36 senatorerna och kan i egenskap av kvalificerad majoritet med lätthet få effektivitet på det parlamentariska arbetet.

Vita husets katastrofval

Evo Morales sa från presidentbalkongen i söndags att både han personliga som hans motto för att utöva presidentposten är att ”leva för att tjäna” folket. Utan tvivel är det detta som de tre miljoner bolivianerna betygsatte när de gick till urnorna i söndags.

Segern var en katastrof för en politisk höger som Evo karaktäriserade som ”landsförrädisk” men också ett nederlag för Vita huset som efter statskuppen i Honduras trodde sig kunna manövrera med större utrymme i Latinamerika.

Dick Emanuelsson