domingo, 3 de octubre de 2010

Nytt fackligt mord i Guatemala

I Guatemala har ännu en facklig ledare mördats. Fredy Geovani López Caal, konfliktsansvarig för sjukvårdsfacket sköts ihjäl av okända den 27 september efter en förhandling med arbetsgivarsidan.

– Än en gång ser vi risken att vara facklig ledare i Guatemala, säger Sharan Burrow, generalsekreterare i IFS i ett uttalande.

– Det är av grundläggande betydelse att myndigheterna förbinder sig att fullt ut respektera OIT:s konventioner som Guatemala har ratificerat. Målet är att de fackligt aktiva ska kunna utöva sina fackliga aktiviteter utan att deras liv sätts på spel, underströk IFS-ledaren.

Dick Emanuelsson