miércoles, 23 de octubre de 2013

Brasilien överlämnar oljefält och möts av kraftiga protester


Brasilien överlämnar oljefält och möts av kraftiga protester

Beslutet att ge ett konsortium koncession för de största påträffade oljereserverna i Brasiliens historia, har mötts av strejker, protester och stora manifestationer.
Anbuden som lades förra måndagen på oljefältet Campo de Libra, beläget ute i Atlanten mellan Rio de Janeiro och Sao Paulo, pågick i 50 minuter. Oljearbetarnas fackförbund, svartklädda studenter, ”indignerade”, lärare och den brasilianska vänstern protesterade mot vad de ser som en utförsäljning och privatisering av Brasiliens naturresurser.
Ett konsortium som består av det halvstatliga Petrobras (40% av aktierna i konsortiet), Shell (20 %), franska Total Fina (20 %), de kinesiska olje- och gasbolagen CONC och CNPC (China National Petroleum Corporation, 10 % vardera) är aktörerna som ska operera i Campo de Libra.Strejkvakter kontrollerar in- och utfarter till ett av Petrobras´ raffinaderier.

12.000 miljoner oljefat

Enligt officiella uppgifter är fyndigheterna som påträffades 2007 större jämfört med vad Petrobras har hittat under 60 års existens. Räknat i oljefat utgör de 12.000 miljoner (12.000.000.000) och är värderade till tre triljoner reales (en real=2,91 sv/kr).
Många av de protesterande och strejkande menar att president Dilma Rousseff nu bryter mot sina vallöften från 2010 där hon underströk att det är ett brott att privatisera Petrobras, som i dag ägs till 64.01% av staten.
Enligt uppgifter från det största fackförbundet bland olje- och gasarbetarna, FUP, är uppslutningen kring generalstrejken 90-100 procent, med ett stort deltagande även från underentreprenörer.
– Vi kommer att slåss till sista minuten mot privatiseringen, för oljan är vår! señora Dilma. Hon har ingen rätt att sälja ut något som tillhör oss, våra barn och våra barn-barn, uppgav
fackföreningsledaren Mao Mao till Ambito.com.
Dick Emanuelsson

sábado, 5 de octubre de 2013

Venezuela visar ut tre USA-diplomater

Venezuelas president Nicolas Maduro

Venezuela visar ut tre USA-diplomater

TEGUCIGALPA / FLAMMAN / – De har 48 timmar på sig att lämna Venezuela, var beskedet som Venezuelas president Nicolas Maduro gav den 1 oktober. Tre USA-diplomater åkte ut och Obama svarade i Washington med samma antal venezuelanska diplomater.
Förbindelserna mellan Venezuela och USA har försämrats stadigt de senaste fem åren. Länderna har inga ambassadörer på plats. Valet av Nicolas Maduro i april som president har inte erkänts av Vita huset.
Utvisningarna av de tre USA-diplomaterna Kelly Keiderling, Elizabeth Hunderland och David Mutt baseras på flera månaders underrättelseverksamhet, sa Maduro. De tre hade haft möten med oppositionen i delstaterna Amazonas och Bolívar som kontrolleras av oppositionen. Maduro hävdar att USA stöder oppositionens destabiliseringsplaner. Han betonade att USA är intresserat av att stödja framkallande av gatuprotester, strejker inom basindustri som livsmedel och stålverket Sidor.
– Här finns all information som foton, bilar, inspelade möten och aktioner från dessa diplomaters sida som är helt lagvidriga, underströk Maduro.
– Det är en stor psykologisk operation med konkreta uttryck som binder dessa ambassadtjänstemän, sa utrikesminister Elias Jaua.

Oppositionens valorganisation

Jaua uppgav att efter de tres sammanträffande med Amazonas´ guvernör, Liborio Guarulla, från högeroppositionen, inleddes en våg av protester som kulminerade i en våldsam ockupation av Hotel Amazonas. De tre sammanstrålade med representanter för indianbefolkningarna, fackliga ledare som tillhör oppositionen och oppositionens valorganisation Sumate, en organisation som varje år har fått 50.000-60.000 dollar i ett öppet stöd från USA sedan 2003.
Kelly Keiderling, som var de tres taleskvinna, gick dagen efter ut på en presskonferens och försvarade USA-diplomaternas agerande:
– Detta arbete handlar om att skapa sig en bredare vision om landet.

CIA-agenten Kelly Keiderling försvarar sig på presskonferensen dagen efter Maduros beslut.

100 miljoner dollar

Eva Golinger
USA-advokaten och Venezuelaexperten Eva Golinger har under den senaste tioårsperioden avslöjat USA:s finansiella stöd till högeroppositionen. Hon hävdar att USA via National Endowment for Democracy (NED) och Agencia Internacional del Desarrollo de Estados Unidos (USAID) “sedan 2002 har kanaliserat mer än 100 miljoner dollar till de antichavistiska grupperna i Venezuela” [1]. Pengarna har gått via det republikanska internationella centret IRI, demokraternas NDI och Development Alternatives Inc., DAI. Men i slutet av 2010 beslutade Nationalförsamlingen att införa en lag som förbjöd utländsk finansiering med politiska motiv.
“Frånvaron av den fysiska närvaron av de tre agenturerna i Caracas innebar att USA-ambassaden fick en större betydelse”, skriver Golinger. Enligt USA-advokaten ökade ambassadens budget från 16 miljoner dollar år 2011 till drygt 24 miljoner dollar för 2012.

Kubansk dubbelagent

Kelly Keiderlings far var CIA-officer och hon utpekas av den kubanske dubbelagenten Raúl Antonio Capote som en skicklig CIA-agent. Capote är lärare på Havannas universitet och lät sig värvas till CIA 2004 av just Keiderling. Capote informerade det kubanska inrikesministeriet som uppmanade honom att låta sig värvas. Keiderling innehade då tjänsten som press- och kulturattaché på USA:s intressekontor i Havanna, en strategisk post som gav henne legitimitet att agera mot medier och breda samhällsgrupper i det kubanska samhället. I Irak var hon personalchef på State Departments kontor i Bagdad.
Raul Capote med Havanna i bakgrunden
– Från den dagen och under två år var hon ständigt närvarande i mitt liv. Hon föredrog en intensifiering av det ekonomiska kriget mot Kuba för att på så sätt dra åt snaran och provocera fram ett allmänt missnöje, skriver Capote på sin blogg med anledning av nyheten att Keiderling utvisats från Venezuela.

Nätverk av intellektuella

Hon verkade för att rekrytera personer med en intellektuell eller kulturell bakgrund som Capote.
– Hon misstrodde “legoknektarna” (de öppna kubanska dissidenterna med Miamiförbindelser, reds anm.) och försökte alltid att hålla mig på avstånd från dessa. Hon avskydde dem men hon utnyttjade dem.
Kelly Keiderlings penetrerande av det kubanska samhället gick så långt att hon till och med blev Gudmoder till Capotes nyfödda dotter. Hon var en avgörande faktor när hon gav grönt ljus till att Capotes mor att flytta till USA och ville förmå Capote att låta resten av familjen flytta med till USA. Kelly Keiderling skulle ansvara för allt, inklusive alla kostnader.
– Jag skulle stanna kvar på Kuba för att “bidra till befrielsen av diktaturen”, skriver Capote.
Raul Capote, trea från vänster, på middag
hos Kelly Keiderling i centrum på kortändan.

Europeiska ambassadernas roll

Capote blev navet i ett hjul för att med USA-finansiering bygga upp en litterär byrå. En viktig uppgift för Capote blev att initiera till bildandet av debattgrupper bland intellektuella. Med byråns bildande hade CIA kompletterat sitt arbete mot de kubanska författarna. Tidskriften “Encuentro”, förlaget “Plaza Mayor” och byrån “Aló” hade skapats.
– Kellys förbindelser med europeiska ambassader bidrog till att fylla debattutrymmet för att genomföra möten med kulturellt och intellektuellt innehåll. Så skulle det skapas ett fritt diskussionsutrymme angående den kubanska verkligheten, skriver den kubanske dubbelagenten.

Debut i CIA

År 2005 är Capote en formell CIA-agent och får täcknamnet “Pablo”. Han undervisas i avancerad teknisk kommunikationsutrustning som han får tillgång till via “turister” som reser till Kuba eller av Intressekontorets personal.
– Vi arbetade tillsammans under 2005 och 2006 då Kelly avslutar sin period på Kuba. Projektet “Genesis” inleds via Byrån och är en subversiv politisk-idelogisk plan riktad till den kubanska ungdomen.
Raúl Capote och CIA-officern Rene Greenwald på ett av många hemliga möten som alla
filmades av den kubanska underrättelsetjänsten.

Mellan raderna kan man läsa att Capote har stor respekt för Kelly som han säger är en intelligent och disciplinerad kvinna med en bred bakgrund.
– Hon är utexaminerad med toppbetyg på Georgetown University i statsvetenskap. Hon innehar forskarutbildning vid Krigsuniversitetet i Washington, är en övertygad antikommunist och säger att hon varken är demokrat eller republikan utan enbart USA-medborgare. Hon har omfattande meriter från specialtjänster och är officer inom CIA i likhet med sin far.
När de kubanska TV-nyheterna visade nyheten om Kelly Keiderlings utvisning från Venezuela förra veckan frågade Capotes dotter sin far:
– Pappa, pratar de om min Gudmoder?
– Jo, det gör de, säger jag. De har just visat ut henne från Venezuela.
– Min dotter närmar sig mig och sätter sig bredvid mig och jag berättar för henne om detaljerna om de illegala aktionerna mot detta brodersland, om venezuelanerna och deras patriotism och vi sitter tätt intill varandra. Som när hon var liten och jag berättade historierna om Marti och Maceo.
Dick Emanuelsson

[1Estados Unidos: $20 millones para la oposición en Venezuela en 2012. Av Eva Golinger.http://www.ciudadccs.info/?p=201125