lunes, 9 de febrero de 2015

Puerto Rico på offensiv för självständighet från USA

San Juan, huvudstad i Puerto Rico där USA-flaggan bekräftar Imperiets överhöghet över den sista kolonin på den amerikanska kontinenten.
Puerto Rico på offensiv för självständighet från USA


Av Dick Emanuelsson Intervju i audio med Maria de Lourdes Santiago, senator och vice ordförande i PIP:

TEGUCIGALPA / SAN JUAN / 2015-02-09 / Kampen för en avkolonialisering av Puerto Rico intensifieras. Nicaraguas regering ger nu rörelsen för självständighet en plats som speciell regeringsrådgivare i internationella frågor.

När CELAC (Community of Latin American and Caribbean States) samlades i Costa Rica den 28-29 januari i år, överraskade Nicaraguas president Daniel Ortega med att under sitt tal överlämna ordet till Ruben Berrios. Han är ordförande för Partiet för Puertos Ricos Självständighet, PIP. Berrios tal var en uppgörelse mot USA:s kolonialvälde i Puerto Rico och en historik över hur folket har kämpat för oberoende sedan annekteringen av ön 1898. Puerto Rico är den amerikanska kontinentens sista koloni. Talet skakade om USA-administrationen men hälsades med jubel i Puerto Rico.

Ruben Berrios.

– För Puerto Ricos folk som arbetar för självständighet och för medlemmarna i vårt parti, utgjorde Berrios framträdande på Celacs möte i Costa Rica en enorm framgång. Det hälsades med jubel och stolthet.

FN:s avkolonialiseringskommission

Maria de Lourdes Santiago
Det säger Maria de Lourdes Santiago, senator och vice ordförande i PIP till Flamman. Hon beskriver den antikoloniala kampen sedan 1898 då både Puerto Rico och Kuba annekterades av USA i förevändningen att krossa det spanska kolonialväldet. Puerto Rico blev 1493 en spansk koloni under Columbus andra resa till Amerika.

– Solidariteten från Nicaragua och president Daniel Ortega markerar en ny startpunkt i vårt internationella arbete. Frågan om Puertos Ricos avkolonialisering har ställts i förgrunden. FN:s avkolonialiseringskommission har enhälligt förespråkat självständighet för Puerto Rico under det senaste decenniet. Och nu går även Celac in, understryker Lourdes.


Fängslades

Själv är både hon och Berrios exempel på hur medborgarrättskampen har först med framgång på den vackra karibiska ön. Lourdes Santiago dömdes till en månads fängelse, som hon avtjänade i Virginia efter att ha tagit sig i på militärt övningsområde på den lilla ön Vieques, som tillhör Puerto Rico. USA sköt bokstavligen sönder och samman en tredjedel av ön. Men efter år av protester tvingades Pentagon att dra sig tillbaka. Ruben Berrios dömdes sammanlagt till ett års fängelse.

Enligt Berrios utgjorde Celacmötet “början till slutet på USA:s kolonialvälde på Puerto Rico”. Den ogenomträngliga mur av tystnad som USA har byggt kring kolonialfrågan bröts i Costa Rica.

Ett amerikanskt krigsfartyg beskjuter ön Vieques som var ett militärt
övningsområde tills Puerto Ricos folk satte P.


Majoritet mot “association” med USA

USA har alltid styrt och manipulerat politiken, val och politikerna, säger Lourdes. Men trots att USA kontrollerar “apparaten” som reglerar administrationen på Puerto Rico, har självständighetsvindarna förstärks de senaste decennierna.

Vid folkomröstningen 1967 röstade 60,4 procent av de valberättigade för att behålla Puerto Rico som en associerad medlem till USA. Vid folkomröstningen 2012 hade den siffran sjunkit till 44,7 procent. En klar majoritet, drygt 54 procent, röstade mot att Puerto skulle behålla sin koloniala status.

– Det var första gången som det uppstod en klart uttalad vilja mot den aktuella statusen. Vad betyder det? Tidigare försvarades statusen av majoriteten av regeringsutövarna som hade valts. Men denna gång var de väljarna som uttryckligen sa nej.Oscar Lopez Rivera, världens äldsta politiska fånge som 1981 dömdes till 55 års fängelse för att kämpat för självständighet för Puerto Rico enligt lagar från inbördeskriget i USA.


Ett bankrutt Puerto Rico

Lourdes Santiago beskriver en pseudodemokrati där federala organ som FBI eller USA:s rättssystem opererar respektive står över det puertorikanska samhället och kongressen. Men puertorikanerna får inte rösta på kandidater till president eller USA:s kongress eller i federala frågor.

– Puerto Rico är i praktiken bankrutt. Flera offentliga institutioner och bolag har förklarat sig i konkurs. Men USA:s tribunal som reglerar frågor om Puerto Rico och som har en total kontroll, upphävde detta beslut i fredags förra veckan. Puerto Rico har så lite makt att vi inte ens rätt att förklara oss i konkurs! säger hon med ironi i rösten.

Såväl Venezuelas, Ecuadors som Nicaraguas presidenter har förespråkat att Puerto Rico bör ta en plats i Celac. Dilemmat är bara vem eller vilket organ i Puerto Rico ska representera landet? Lourdes Santiago menar att det kan bara ett självständigt Puerto Rico göra och än är vägen dit lång.

– Det skulle vara ett fantastiskt ögonblick med ett Amerika utan kolonier! Vi är övertygade om att segern ska bli vår.