lunes, 14 de marzo de 2016

Så tjänar Rockefeller och kapitalismen på Zika och andra virusFinns det något samband mellan zikaviruset och de neuroligiska sjukdomar som kan uppstå hos nyfödda?
Så tjänar Rockefeller och kapitalismen på Zika och andra virus

Av Dick Emanuelsson
Under seklets första 15 år har planetens invånare larmats av en mystisk spridning av ett stort antal virus som har dykt upp från ingenstans. Det senaste är Zika som sprider sig i Latinamerika och Karibien. Världshälsoorganisationen larmar och påstår att det är ett internationellt nödläge medan regeringarna fattar beslut som i många fall verkar vara i panik. Latinamerikareportern Dick Emanuelsson har grävt bland de obesvarade frågorna kring zikaviruset.
Molnen sprider sig över hela kvarteret. Först skäller hundarna, helt förvirrade inför åsynen av männen med munskydd. Sedan flyr den mest tuffe av våra gatuhundar när doften av pesticider blandade med diesel tränger in i näsborrarna. Det är dessa gifter som ska utrota det som betecknas som det största hotet mot de närmare 600 miljoner människor i Latinamerika och Karibien; myggan som sprider viruset zika.
Larmen har för varje vecka blivit allt mer högljudda och när jag ringer till nummerförfrågningen på statliga Hondutel, Honduras´ Telia, svarar telefonisten med en föreläsning om hur man ska skydda sig mot viruset i fall jag har smittats.
– Har jag kommit till Hälsovårdsministeriet, frågar jag och tjejen ger mig en reprimand och säger att ”om Zika skämtar man inte!”
Så är det hos alla myndigheter. Medierna visar program där olika expertis, både verkliga och bluffisar inskärper vikten av att inte ha hängande däck i trädgården med vattensamlingar.
Men är WHO:s internationella nödläge för zikaviruset befogat?


WHO:s ”UNDANTAGSTILLSTÅND” utfärdades i början av februari. Samtidigt publicerade den kubanska kulturtidskriften Bohemia vetenskapliga bevis för att USA ”planterade” den blödande och dödliga varianten av dengue-feber i Kuba 1981. Myndigheterna registrerade 158 döda varar 101 var barn. Det var inte första gången Kuba utsattes för biologisk krigföring. På 1960-talet inplanterades också kemiska gifter på sockerrörsfälten för att arbetarna skulle bli inkapabla i arbetet, enligt en offentliggjord CIA-rapport där planen döptes till ”Operation Mangosta”.
CIA gick vidare och den 23 juni 1971 inplanterades svinpest på Kuba vilket fick till följd att mer än 100.000 svin fick nödslaktas.
Om de kubanska vetenskapsmännens anklagelser och de offentliggjorda CIA-rapporterna stämmer, det vill säga att bakterier och virus framställts i USA-laboratorier, går det inte att utesluta att detta varit fallet med flera andra virus som spridits framförallt i det underutvecklade Syd de senaste decennierna.


USA:s baktereologiska och kemiska krigföring mot Kuba
medförde stora skador på människor, djur och natur.
Men Revolutionen kunde USA inte krossa.

DEN PERUANSKA JOURNALISTEN och författaren Vicky Paláez har i ett omfattande arbete grävt om Zikas uppkomst. I den ställer hon den kontroversiella frågan om virusen i själva verket har skapats av vetenskapsmän i tjänst hos specifika intressen.
Vicky Palaez.
– Det är ganska komplicerat att besvara den frågan. Men det finns vissa indicier som kan ge oss ledtrådar över vad det är som händer, särskilt efter WHO:s extrema larm angående zika. WHO presenterar inga konkreta vetenskapliga bevis för en reell fara för detta virus och dess påverkan och missbildning på foster och neurologiska problem, menar Palaez.

Zikaviruset är inte på något sätt ett nytt okänt virus. Redan 1947 upptäcktes det i Zikaskogen i Uganda, Afrika. För bara några år sedan betraktades zikaviruset som ett bra virus som spreds av flugor och inte av människor. Det tillhör samma virusgrupp som West Nileviuset, dengue och gula febern. Enligt specialisterna utvecklar 80 procent av de personer som infekteras inga som helst symptom och bara i extrema fall uppstår det en lätt huvudvärk, feber och smärtor i leder eller i form av allergier eller utslag.
Vad hade USA-magnaten alla årgångar Rockefeller i åtanke när hans Stiftelse patenterade zikaviruset samma år som det upptäcktes, det vill säga 1947? I dag 2016 saluförs det av två bolag, det nordamerikanska ATCC och det brittiska LGC som tillsammans utgör ATCC-LGC Partnership. Det internationella varupriset på zikaviruset uppgår till 599 euros och delar av vinsten slutar i Stiftelsen Rockefellers bankkonton. Hur många av de svenska medierna har berättat om det förhållandet?
Planetens mäktigaste man. Vad har han med zikaviruset att göra?


DEN PERUANSKA JOURNALISTEN tar upp ett annat fall, det bioteknologiska företaget Oxie, skapat på Oxforduniversitetet men som ägs av mångmiljardären Randal J. Kirk. I USA taxeras han för en förmögenhet på 4,5 miljarder dollar.
År 2012 inledde Kirk experiment i Juazeiro i Brasilien med genmodifierade myggor som döptes till Oxite OX513A. Målet var att reducera myggan Aedes aegypti som sprider dengue, zika, gula febern och chikunguña. Liknande experiment genomfördes i Malaysia, Panama och Caymanöarna där de precis på samma sätt som i Brasilien spred ut miljoner myggor modell Oxite OX513A.
Randal J. Kirk.

VITSEN HOS OXITECS VETENSKAPSMÄN bestod i att använda hanen hos den transgenetiska myggan Aedes aegypti. Den manipulerades med en dödlig gen som behöver det antibiotiska medlet tetracyklin för att myggan ska överleva fram tills könsmognaden.
Vetenskapsmännens plan gick ut på att släppa ut miljoner mygghanar som skulle para sig med mygghonorna i området. Myggorna som föddes som resultat av denna parning skulle dö i brist på tetracyklin.
Enligt en undersökning som chefen för portalen The Anti-Media, Clarie Bernish har gjort, är Brasilien det land med mest fall av infekterade personer, 1,5 miljoner. Men det är också det land med den tredje högsta användningen av tetracyklin i djurmat. Enligt en uppskattning som det Amerikanska Agronomsällskapet har gjort, visar det sig att 75 procent av antibiotikan inte absorberas av djuren och exkrementerna sprids för vinden när de torkat.
– Möjligheten existerar att de genmanipulerade myggorna (GM) och deras avkomma dessutom kan överleva. Om vi tar i beaktande att för 20.000 myggor som är bärare av dengue användes 10 miljoner genmanipulerade myggor, då kan vi föreställa oss det katastrofala resultatet av detta experiment, skriver Vicky Palaez.


I ETT KONFIDITIONELLT DOKUMENT hos Oxitex, erkändes att 15 procent av larverna skulle kunna överleva. Därmed bekräftades vad Helen Wallace, direktör för Institutet Gene Watch hävdade 2012, att experimentet med att para GM-myggor ”är ett väldigt experimentellt angreppssätt som ännu inte har varit framgångsrikt och kan orsaka mer skada än nytta”.
Det faktum att spridningen av zikaviruset började just i Juazeiro (Bahia) där Oxitec samma år släppte ut miljoner myggor, bekräftar doktor Wallaces farhågor, anser Palaez.
Men det återstår mer orosmoln i horisonten.DOÑA LUZ, VÅR GRANNE, skriker åt sina sju barn och 3 barnbarn att dra sig undan när det blir hennes tur att få sitt hus genomrökt. Majoriteten av familjen är sjuk i varierande grad. Den ensidiga kosten av bönor, tortillas, ris och ägg, kombinerat med 2-3 liter Coca Cola per dag, sätter sina spår. Utegården blir en lervälling när de tropiska regnen sätter in och med den fukten som ger oss mossa i fotoalbumen.
Hygienen är A och O för att undvika sjukdomar. Men när det rinnande vattnet pumpas på bara 2 timmar per vecka, drabbas framför allt barnen hårt. Luftvägsinfektioner och bronkit eller bihåleinflammationer är legio i varje fattig familj i Honduras. Och de fattiga i Honduras utgör 70 procent av befolkningen där 46 procent lever i extrem fattigdom.
Doña Luz har blivit diabetessjuk, hennes 4-åriga barnbarn har fått astma på grund av det eländiga bostadsförhållande som den tio personer stora familjen i två sovrum delar på.
– Doña Luz! ropar 14-åriga och höggravida Mercedes, jag kommer med tortillas, ropar hon till Doña Luz. Vår granne köper sin dagsranson på 20 tortillas och Mercedes går vidare på gatan för att få ihop sin dagsförtjänst som ska ge sin familj överlevad denna dag.JUST DE GRAVIDA HAR HAMNAT I FOKUS på denna kontinent där abortfrågan i många länder är tabu, även i dem med progressiva eller vänsterregeringar. Katolska och evangeliska kyrkor hävdar att det är Guds straff om ett nyfött barn har drabbats av förminskad hjärna, så kallat mikrocefalisyndrom.
Sedan oktober 2014 har fler än 4000 fall av mikrocefali registrerats hos nyfödda i de brasilianska delstaterna Pernambuco, Bahia och Rio Grande. De allra flesta var i området kring Juazeiro i Bahia. Enligt de officiella brasilianska siffrorna registrerades 2013 bara 160 fall.
Den brasilianska regeringen hävdade 2014 att zikaviruset ensamt var orsaken till det dramatiskt ökade antalet fall av mikrocefali. Men myndigheterna erkände att de inte kunde fastställa ett vetenskapligt samband mellan zika och mikrocefali. Det enda de kunde peka på var korrelationen mellan de två när spridningen av zika blev ett faktum samtidigt som ökningen av antalet mikrocefalifall inleddes.
Den brasilianska regeringen la hela ansvaret för det dramatiskt ökade antalet av Mikrocefalia år 2014 på zikaviruset. Men de brasilianska myndigheterna erkände att de inte förfogade över ett vetenskapligt samband mellan zika och Mikrocefalia, med undantag för tiden då spridningen av zika blev ett faktum samtidigt som ökningen av det oroande antalet av Mikrocefalia inleddes. Mikrocefalia drabbar det centrala nervsystemet med alla dess konsekvenser.

DÄRMED BLEV DET UPPLAGT för en kampanj för abort i den kontinent där frågan är en oerhört het potatis. WHO menade att uppkomsten av Mikrocefalia på de nyfödda stod att finna i zikaviruset, men erkände också att de inte förfogade över ett vetenskapligt samband.
FN-organet uppmanade de drabbade länderna, främst i Latinamerika och Afrika att ge tillstånd till abort. Regeringarna i länder som Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras och Jamaica uppmanade kvinnorna i dessa länder att undvika en önskad eller oönskad graviditet tills epidemin har brutits ned, målet är ställt till 2017-2018.
– Det ser ut som en utmärkt metod att reducera befolkningsökningen, inte i Europa eller USA utan i utvecklingsländerna som i simpla termer kallas den Tredje Världen, skriver Palaez.

VICKY PALAEZ ÄR INTE ENSAM om att lägga fram detaljer som tillsammans bildar ett mönster och sammanhang som de transnationella trusterna med alla medel, framför allt via de korporativa medierna, har bekämpat i alla år. Författaren till boken AIDS INC., Jon Rappoport förkastar påståendet eller teorin om att det bara skulle existera en orsak till sjukdomen Mikrocefalia.
– Det kan vara felaktigt på grund av att flera faktorer kan kombineras för att framkalla sjukdomen och ett dödsfall, hävdar Rappoport.
Men de som representerar den reella makten i världen, medier och majoriteten av de medicinska specialisterna har stillatigande anslutit sig till påståendet att zika är orsaken och uppkomsten till Mikrocefalia på de nyfödda. Ingen tänkte att andra faktorer kunde producera en neurologisk sjukdom på de nyfödda. Enligt grävarjournalisten Rappoport, skulle vaccinet TdaP också kunna vara orsaken till Mikrocefalia. TdaP appliceras på alla gravida i Brasilien.

SAMTIDIGT HAR FORSKAREN och läkaren Barbara Lee Fisher på det Nationella Informationscentret över Vaccin USA, refererat till Us Food and Drug Administration (FDA) som varnar för olika vaccin som myndighetsorganet i USA har listat. Bland dem TdaP och influensavaccin som kan medföra skador för fostret. USA-myndigheterna slår fast att nödvändiga tester och diagnoser inte har genomförts på människor för att slå fast att säkerheten och effektiviteten av vaccinet på de gravida. Det är okänt om vaccinet kan orsaka skador på fostret eller på den reproduktiva kapaciteten.
Även fabrikörerna av antiinfluensavaccinen och TdaP varnar för att vaccinen mot influensa och TdaP ”endast bör ges till gravida kvinnor om det är uppenbart nödvändigt”.


ENLIGT DOKTOR Gary G. Kohis på Global Research, innehåller TdaP neurotoxiska aluminium, så kallade adjuvanskomponenter så som Aluminiumhydroxid, Bovine Extract, formaldehyd eller formalin, glutaraldehyd, polysorbat 80, skadliga för hälsan. Men nästan ingen i den medicinska världen har pekat på möjligheten om en förbindelse mellan vaccinet TdaP och Guillain-Barressyndromet GBS.
Det kännetecknas av förlamning i armar och ben som tilltar under loppet av några dagar eller veckor. Även känselsymtom och symtom från det autonoma nervsystemet kan vara framträdande.

INTE HELLER HAR WHO:s specialister tagit i beaktande det överdrivna användandet av pesticider och herbicider i Brasilien, bland dem neurotiska herbicider som framställs av det av miljörörelsen starkt kritiserade företaget Monsanto. Produkterna är Round Up, Syngenta Atrazine och Paraquat, bland ett flertal.
Lantarbetarna i Brasilien har ställt miljonkrav på skadestånd mot de transnationella bolagen, som till exempel Monsanto. De säljer pesticider utan tillstånd och licenser som är förbjuda i sina egna hemländer. Orsaken till förbuden är de oerhörda skador som produkterna åsamkar hälsan, speciellt på nyfödda och barn, med hemska defekter från födseln.


Med den bakgrunden menar forskaren Jon Rapport att zikaviruset möjligen kan användas som en täckmantel för att dölja de skador som orsakats av de gigantiska trusterna inom agrarindustrin i vissa regioner i Brasilien och Latinamerika. Rappoport menar att dessa områden i Latinamerika förvandlades till gigantiska laboratorier av företag som DuPont, BASF, Monsanto, Syngenta (nyligen inköpt av det statliga kinesiska företaget ChemChina för 43 miljarder dollar), Nufarm, Adama, FMC och Nortox. Och nu betalar miljoner människor och ännu inte nyfödda konsekvenserna.

MEN SKAM DEN SOM DEPRIMERAS av ett elakt virus. För den farmaceutiska industrin betyder virus i krassa ordalag ett enormt tillflöde i de redan gigantiska kassakistorna dessa företag förfogar över. Virus och sjukdomar betyder utarbetandet av nya vaccin och mediciner för denna sektor.
Det elaka ordspråket mot dessa truster inom den medicinska industrin är; ”För varje sjukdom finns det en tablett och för varje ny tablett uppstår det en ny sjukdom, och så vidare. . .”
Enligt Vicky Palaez så talas det om att för varje investerad dollar i skapandet av ett nytt vaccin uppnår företaget 1000 dollar i vinst. Läkemedelshandeln är i stadig och permanent tillväxt, vilket följande siffror över vinstutvecklingen visar.

ENLIGT DET PRESTIGEFULLA ANALYSFÖRETAGET IMS, som specialiserar sig på läkemedelsmarknaden, uppgick vinsterna inom läkemedelsindustrin år 2004 till 550 miljarder dollar. År 2010 hade de ökat till 1000 miljarder dollar och 2015 spädde de ytterligare på för aktieägarna till den ansenliga vinsten på 1300 miljarder dollar. För år 2020 beräknas dessa företag registrera 2000 miljarder dollar i vinst. Vem det är som betalar vet varje människa.ÄR VI SÅ FRUKTANSVÄRT SJUKA och hur kan det vara möjligt att våra regeringar ger dessa bolag politisk fullmakt att tjäna hiskeliga summor på våra sjukdomar, som dessutom kan vara framkallade av vetenskapsmän i tjänst hos den monopoliserade läkemedelsindustrin?
I de länder, som till exempel Brasilien och Honduras, dör dessutom hundratusentals människor för att rätten till en verklig sjukvård inte existerar. Jag har själv sett hur apatin till slut lamslår grannar utan ekonomiska möjligheter att kurera sin sjukdom för på det statliga allmänna sjukhuset finns i princip inget. På det ska vi också lägga den allmänna korruptionen som i Honduras´ fall innebar att direktören för det statliga offentliga sjukvårdssystemet bokstavligen rånade 350 miljoner dollar. Det parodiska är att den journalist som avslöjade de gigantiska stölden, David Romero, riskerar att dömas till samma straff som en av direktörerna och de ansvariga för stölden 8 års fängelse. Men i Romeros fall handlar det om at han uttryckt sig ärekränkande mot en advokat. Stölden och korruptionen inom socialförsäkringssystemet beräknas av jurister och läkare ha kostat 2800 fattiga honduraner livet.

AVIARSKANDALEN FJÄDERFLUNSAN H5N1 2004-2005 tystades ned av världspressen. WHO förklarade 2005 fjäderviruset som en internationell nödsituation. Regeringen Georg W. Bush, som fick goda råd av sin försvarsminister Donald Rumsfeld, beordrade nationell mobilisering trots att detta virus under den senaste tioårsperioden bara hade orsakat 100 dödsoffer. FDA godkände användandet av Tamiflu.
Patenten till Tamiflu såldes av företaget Gilead Science Inc. till företaget Hoffman-La Roche. En av de största aktieägarna i Gilead Science var Rumsfeld och det var han som beordrade vaccinering av befälen inom USA:s väpnade styrkor, trots att effektiviteten i Tamiflu hade ifrågasatts av internationella specialister.
Resultatet lät inte vänta på sig Roche sålde år 2005 Tamifluvaccin till ett värde av 1000 miljarder dollar. Ingen vet hur mycket Donald Rumsfeld vann på försäljningen av sitt patent eller på vaccineringen av USA:s militärer.
H5N1-viruset förvandlades till en bra affär för medicinjätten Hoffmann-La Roche och försvarsminister Donald Rumsfeld. Men deras insatser hade inte varit nödvändiga för det blev aldrig en sådan spridning av H5N1-viruset som befarat.

DET ÄR MÖJLIGT ATT VAD VI åser är ett likande skådespel fast nu med zikaviruset med dess påstådda förbindelse med ökningen av fall av Mikrocefalia i Brasilien, en förbindelse som WHO inte har lyckats leda i bevis rent vetenskapligt.
– Medierna föredrar att inte gräva utan ansluter sig simpelt till den rådande uppfattningen hos den skamfilade Världshälsoorganisationen, sammanfattar Vicky Palaez.


1991 STOD ROCKEFELLER INFÖR The Trilateral Commission (bildad 1973 av Rockefeller, Henry Kissinger och Zbigniew Brzezinski) och hyllade medierna för dess roll i ett liknande fall som zikaviruset.
– Vi är tacksamma att Washington Post, The New York Times, Time Magazine och andra stora medier, vars direktörer närvarade i våra (hemliga) möten och höll sina löften om diskretion under nära 40 år. . .  Det skulle ha varit omöjligt för oss att utveckla vår plan för världen om vi hade varit utsatta för en granskning alla de åren. Men världen är i dag mer sofistikerad och förberedd för att skapa förutsättningar för bildandet av en världsregering.
Tjugofem år efter det talet av David Rockefeller är det värt att citera skriften “Robot Pescador” från den 1 februari 2016 och fundera över deras spådomar:
”När DE (WHO, m.fl.) utfärdar dekret om `epidemi´ bör alla i världen vaccinera sig. När DE utfärdar dekret om en `sjukdom´, bör alla i världen ta medicin mot det. När DE deklarerar att det är `kris´, bör alla dra åt svångremmen”.
Har Rockefeller, med stöd av WHO och medierna, trots allt uppnått sitt mål, en världsregering?
Dick Emanuelsson