miércoles, 23 de octubre de 2013

Brasilien överlämnar oljefält och möts av kraftiga protester


Brasilien överlämnar oljefält och möts av kraftiga protester

Beslutet att ge ett konsortium koncession för de största påträffade oljereserverna i Brasiliens historia, har mötts av strejker, protester och stora manifestationer.
Anbuden som lades förra måndagen på oljefältet Campo de Libra, beläget ute i Atlanten mellan Rio de Janeiro och Sao Paulo, pågick i 50 minuter. Oljearbetarnas fackförbund, svartklädda studenter, ”indignerade”, lärare och den brasilianska vänstern protesterade mot vad de ser som en utförsäljning och privatisering av Brasiliens naturresurser.
Ett konsortium som består av det halvstatliga Petrobras (40% av aktierna i konsortiet), Shell (20 %), franska Total Fina (20 %), de kinesiska olje- och gasbolagen CONC och CNPC (China National Petroleum Corporation, 10 % vardera) är aktörerna som ska operera i Campo de Libra.Strejkvakter kontrollerar in- och utfarter till ett av Petrobras´ raffinaderier.

12.000 miljoner oljefat

Enligt officiella uppgifter är fyndigheterna som påträffades 2007 större jämfört med vad Petrobras har hittat under 60 års existens. Räknat i oljefat utgör de 12.000 miljoner (12.000.000.000) och är värderade till tre triljoner reales (en real=2,91 sv/kr).
Många av de protesterande och strejkande menar att president Dilma Rousseff nu bryter mot sina vallöften från 2010 där hon underströk att det är ett brott att privatisera Petrobras, som i dag ägs till 64.01% av staten.
Enligt uppgifter från det största fackförbundet bland olje- och gasarbetarna, FUP, är uppslutningen kring generalstrejken 90-100 procent, med ett stort deltagande även från underentreprenörer.
– Vi kommer att slåss till sista minuten mot privatiseringen, för oljan är vår! señora Dilma. Hon har ingen rätt att sälja ut något som tillhör oss, våra barn och våra barn-barn, uppgav
fackföreningsledaren Mao Mao till Ambito.com.
Dick Emanuelsson