domingo, 8 de febrero de 2015

“Svenskt flyg flaggas ut”Av Dick Emanuelsson
Flygbolaget Primeras beslut att säga upp sin kabinpersonal från och med 31 januari och ta in lettisk personal, bekräftar att svensk arbetsmarknad och “modell” är skjuten i sank. Personalen, som ”lettiska egenföretagare”, kommer att “skjutsas” från Riga till Stockholm för att undvika att undvika svenska kollektivavtal.

Det menar Unionens ombudsman Michael Collon och klubbordföranden på Primera, Thomas Ahlgren.

Saltsjöbadsavtalet skjutet i sank

 

– Det går inte att luta sig mot (Saltsjöbads)uppgörelsen från 1938 längre. När man har problem med en utländsk arbetsgivare får man som förtroendevald ofta höra att “kutymen på svensk arbetsmarknad är…” Men en utländsk arbetsgivare bryr sig bara om paragrafer, inte om “god sed på arbetsmarknaden”. Står det inte i lagen så bryr de sig inte, säger en förbittrad Ahlgren till Kollega.   

Utvilad som “egenföretagare”?

 

Till Flamman säger Collon, apropå att Primera sedan 2009 har försökt att få den anställda kabinpersonalen att bli “egenföretagare” och arbeta 60 timmar i veckan:

– Klart att det här är social dumping. Vem är det som bär ansvaret för att personalen är utvilad? Vad händer med regelverket om du är egen företagare och arbetar för en annan arbetsgivare? Vem är det som bär ansvaret för att du är utvilad? Måste man få en olycka innan man kan få bekräftat att det stämde, säger en luttrad Collon.

För Anna Wilson, generalsekreterare i arbetsgivarföreningen Svenskt Flyg är flygsäkerheten inte satt på obestånd. Hennes slutsats är att det är svenska fack som måste anpassa sig till de villkor bolagen sätter, vilket i klartext innebär, som i Primeras fall, lettiska löner och arbetstider.

Norska hamnarbetare tar strid för jobb och kollektivavtal

Oslo containerhamn, i turkisk ägo och vägrar följa norska kollektivavtal. Hur långt går Transports solidaritet?
Norska hamnarbetare tar strid för jobb och kollektivavtal

Av Dick Emanuelsson


I slutet av förra veckan i inledde det norska transportarbetareförbundet, NTF en bojkott av containerhamnen i Oslo. Anledningen till konflikten är att den nya ägaren, det turkiska företaget Yilport, vägrat teckna kollektivavtal, uppger Transportarbetaren.

Sedan den 1 februari ägs containerterminalen i Oslo hamn av Yilport som också är den största delägaren i Gävle containerterminal. Företaget vägrar teckna kollektivavtal med facket i Oslo. Dessutom, skriver TA, tänker Yilport använda sig av egen personal vilket gör att de norska hamnarbetarna mister sina jobb. Parallellen till hur flygbolaget Primera säger upp svensk kabinpersonal för att ta in lettisk personal i Sverige är slående. Därför uppmanar nu NTF till bojkott av hamnen. Fartygen får gå till andra hamnar i stället. NTF har vänt sig till svenska Transport om sympatiåtgärder. Det skulle i så fall beröra Göteborg, Helsingborg och Halmstad som trafikerar hamnen i Oslo.

– Vi räknar med att få stöd från både svenska Transportarbetarförbundet och Hamnarbetarförbundet (i Sverige). Men allt måste ju ske enligt de lagar och regler som finns i de olika länderna, säger Lars M Johnsen, vice ordförande Norsk Transportarbeiderforbund.

På Transport är man försiktiga i att utlova stöd:

– Vi räknar med att kunna fatta beslut på tisdag. Konflikter är vår främsta styrka, säger han, och den måste man vara rädd om. Den leker man inte med. Innan vi eventuellt kan gå in med sympatiåtgärder vill vi ha garantier för att de först har gjort vad de kan på hemmaplan för att hjälpa transportarbetarna.

Vårdförbundet vill höja kvinnolöner

 

En sjuksköterska ska i snitt ha 10 000 kronor mer i månaden. Det anser Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro som vill höja lönenivåerna i kvinnodominerade vårdyrken, uppger Kommunalarbetaren.

Enligt siffror från Stockholms läns landsting, SLL, ökade sjuksköterskornas löner med i snitt 3,7 procent per år under åren 2012-2014. I klartext betyder det i snitt en procent mer än de centrala avtalen som LO och TCO slöt.

– Sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor har dock tre till sex års universitetsstudier bakom sig och ett betydligt större ansvar än vad undersköterskor har, bland annat när det handlar om patientsäkerhet. Vi tycker att sjuksköterskor bör tjäna 10 000 kronor mer i månaden. Undersköterskor bör naturligtvis också värderas högre än idag.

I fjol tjänade en sjuksköterska på ett akutsjukhus i Stockholm, enligt SLL, i snitt 30 323 kronor i månaden, en undersköterska 23 982 kronor. Det är skillnad på drygt 6 300 kronor. Vårdförbundet har dock andra siffror och uppger att en sjuksköterska i snitt tjänar 27 718 kronor i månaden. I det fallet blir skillnaden drygt 3 700 kronor.