domingo, 8 de febrero de 2015

“Svenskt flyg flaggas ut”Av Dick Emanuelsson
Flygbolaget Primeras beslut att säga upp sin kabinpersonal från och med 31 januari och ta in lettisk personal, bekräftar att svensk arbetsmarknad och “modell” är skjuten i sank. Personalen, som ”lettiska egenföretagare”, kommer att “skjutsas” från Riga till Stockholm för att undvika att undvika svenska kollektivavtal.

Det menar Unionens ombudsman Michael Collon och klubbordföranden på Primera, Thomas Ahlgren.

Saltsjöbadsavtalet skjutet i sank

 

– Det går inte att luta sig mot (Saltsjöbads)uppgörelsen från 1938 längre. När man har problem med en utländsk arbetsgivare får man som förtroendevald ofta höra att “kutymen på svensk arbetsmarknad är…” Men en utländsk arbetsgivare bryr sig bara om paragrafer, inte om “god sed på arbetsmarknaden”. Står det inte i lagen så bryr de sig inte, säger en förbittrad Ahlgren till Kollega.   

Utvilad som “egenföretagare”?

 

Till Flamman säger Collon, apropå att Primera sedan 2009 har försökt att få den anställda kabinpersonalen att bli “egenföretagare” och arbeta 60 timmar i veckan:

– Klart att det här är social dumping. Vem är det som bär ansvaret för att personalen är utvilad? Vad händer med regelverket om du är egen företagare och arbetar för en annan arbetsgivare? Vem är det som bär ansvaret för att du är utvilad? Måste man få en olycka innan man kan få bekräftat att det stämde, säger en luttrad Collon.

För Anna Wilson, generalsekreterare i arbetsgivarföreningen Svenskt Flyg är flygsäkerheten inte satt på obestånd. Hennes slutsats är att det är svenska fack som måste anpassa sig till de villkor bolagen sätter, vilket i klartext innebär, som i Primeras fall, lettiska löner och arbetstider.