jueves, 21 de octubre de 2010

Venezuelas nya brottsbekämpningsstrategi att demokratisera polisen ger resultatEn ny icke korrumperad polis brådskar i Venezuela

I veckans Flammanreportage talar Dick Emanuelsson med Soraya El Achkar, rektor för UNES, det nya upprustade Polisuniversitetet i Venezuela.

Vänsterregeringen förlorade i parlamentsvalet den 26 september 2010 mark till högern på grund av kriminaliteten i landet. Men Chávez brottsbekämpningsstrategi att demokratisera polisen och omstrukturera polisen fortsätter och ger resultat. Flammans Dick Emanuelsson besöker Venezuelas Polisuniversitetet.

I veckans Flammanreportage talar Dick Emanuelsson med Soraya El Achkar, rektor för UNES, det nya upprustade Polisuniversitetet i Venezuela.
Vänsterregeringen förlorade i parlamentsvalet den 26 september 2010 mark till högern på grund av kriminaliteten i landet. Men Chávez brottsbekämpningsstrategi på att demokratisera polisen och omstrukturera polisen fortsätter och ger resultat. Flammans Dick Emanuelsson besöker Venezuelas Polisuniversitetet.

*  *  *

CARACAS / SEPTEMBER 2010 / Ropet på polis och hjälp väckte mig vid halv 4-tiden på morgonen. Det var Helena, kvinnan som äger den lilla kvartersbutiken mitt emot huset som skrek i högan sky. Inbrottstjuvarna hade lyckats bryta upp ytterdörren och var nu nästan inne i affären när polisen anlände. De två inbrottstjuvarna övermannades och fick spö efter noter. Uteliggarna framför huset och affären, som annars brukar föra ett j-a liv varje natt, applåderade polispatrullen. Denna släpade med sig de två brottslingarna till den mobila polisstationen i stadsdelen San Juan där tjuvarna med all säkerhet fick mer spö.

Denna gång segrade rättvisan men för det mesta förblir brottet både ouppklarat som ostraffat. Och det beror inte bara på listiga gangsters utan framför allt på att stor del av polis- och rättsväsendet är genomsyrat av korruption.DET MENAR SORAYA EL ACHKAR helt öppenhjärtligt när Flamman tas emot på det upprustade Polisuniversitetet i Caracas. Hon är rektor för UNES, La Universidad Nacional Experimental de Seguridad, men även statsekreterare i det Nationella Polisrådet.

I över 25 år arbetade och ledde hon det fristående och erkända Nätverket för Stöd till Rättvisa och Fred. År efter år producerade Nätverket och Soraya svidande kritiska rapporter om situationen i Venezuela där polisen inte bara torterade, misshandlade utan även mördade venezuelaner som Soraya registrerade i en kall statistik. Denna kritiska sida mot staten var dock ingen barlast för Soraya när hon sökte posten som rektor för det nya Polisuniversitetet. Tvärtom, menade president Hugo Chavez, sådana meriter är mer eller mindre en förutsättning för att kunna skapa en venezuelansk polis med en helt ny mentalitet. Den nya Bolivarianska Polisen (PNB) ska inte bara förhindra brott utan framför allt förebygga nya brott. Men det är viktigt att förstå, menar Soraya, att situationen inom polis- och rättsväsende är en spegelbild av arvet från de 40 år av institutionaliserad korruption men även det nuvarande tillståndet i nationen.

– År 2006 genomfördes på initiativ av regeringen en omfattande enkätundersökning på temat; ”Vad är det för slags polis vi har och vilken vi vill ha”? ALLA, understryker den blåögda och ljushåriga rektorskan, ställde kravet på bättre polisutbildning. Under decennier hade den dåvarande utbildningen stagnerat, den var undermålig och bara småkurser genomfördes.VI GÅR RUNT I DET stora och rymliga universitetsområdet. ”Buenas Tardes”! god eftermiddag, säger ett 20 tal män och ett tiotal kvinnor som har lektion i självförsvar när vi klampar in i ett av klassrummen. Nere på gårdsplanen står aspiranterna uppradade för att genomgå fysiska prov. Klarar de inte dessa blir de heller inte antagna till den nya Nationella Bolivarianska Polisen, PNB. De ser nervösa ut och en och annan ”bulle” som har för mycket överhäng har det grymt svårt att pressa hakan upp till stången. De muskulösa kompisarna blir fnittriga över misslyckandena och tittar nyfiket och storögt på reaktionen från Flammans utsände.

I en öppen plats utanför klassrummen sitter fyra poliskadetter och spelar schack, djupt insjunkna mer i spelets mysterium än att jaga bovar och kontrarevolutionära terrorister ute på Caracas´ gator. Annars har The Miami Herald och all världens politiska höger pekat ut detta Polisuniversitet för att inhysa kubaner. De som står i spetsen för universitetets utbildning av nya underrättelseagenter är kubaner. ”Venezuelas polisväsende Kubaniseras”! har rubrikerna lydit i internationell press utan några som helst trovärdiga källor.

– De enda kubaner vi har är två kvinnor som är mer elever än lärare. De fortbildar sig i transittrafik. Så dramatisk är den skrönan, säger den undersköna pressekreteraren med en dräpande ton och jag tittar upp i den blå himlen.DEN OMFATTANDE enkätundersökningen 2006 blev bindande för regeringens beslut och Chavez tvekade inte; en ny polis skulle bildas vilket fick oppositionen att gå i taket. Bakgrunden är att den totalt fragmenterade poliskår som Venezuela hade fram till 2008 då PNB föddes. Varje borgmästare eller länsguvernör har under sig sina “egna” poliser. Vid sidan av dessa finns arméns Nationalgarde, ökänt för att vara både korrumperat och opålitligt och med mycket litet förtroende hos befolkningen.

Denna gigantiskt splittrade poliskår kan, om borgmästaren i Caracas så vill, förvandlas till en livsfarlig paramilitär organisation. Så skedde den 11 april 2002 då Metropolitanpolisen var den militära spjutspetsen i statskuppen mot Chavez och posterade ut krypskyttar på taken som besköt oppositionens egna demonstranter. Under ett års tid anklagades Chavezanhängarna för morden på ett 25-tal venezuelaner och ett par hundra skottskadade av Metropolitanpolisens kallblodiga fascister.

Bara ett par veckor innan Flammans besök yttrade Soraya El Achkar att den nuvarande polisen i Venezuela inte är kapabel att garantera säkerheten för landets medborgare. Polisen har traditionellt varit skamlöst dåligt betald vilket har stimulerat korruptionen. Och med de obegripliga summor av pengar som knarkkartellerna rör sig med har tusentals poliser på kontinenten varit ett lätt byte. Soraya känner igen bilden.

– Under 1980-talet inledde de flesta länderna på kontinenten en reformering av sina poliskårer. Venezuela var ett av de sista länderna att inleda dessa reformer. Trots att vi var sent ute så gjorde vi det bra i avseendet att vi lärde oss av misstagen av de övriga.INTE ETT ENDA land hade framgång i sina reformer, tillägger hon med ett skratt. Orsakerna är flera. I några länder var det själva polisledningen som genomförde reformerna. I andra länder var det akademiska experter men i bägge dessa fall så misslyckades de. Venezuela lärde av denna dystra erfarenhet.

– Sedan 2006 arbetar vi med både poliser, akademiska experter och forskare. Men även de sociala och folkliga rörelserna deltar i reformarbetet vilket är den stora skillnaden mellan Venezuela och övriga Latinamerika.

Men det finns ytterligare en skillnad, tillägger den kvinnliga rektorn. UNES arbetar med ALLT, understryker hon med skärpa. Några länder touchade bara vid utbildningen, andra de berörde de legala aspekterna eller disciplinfrågorna vilket visar att reformerna har varit partiella och inte utarbetade i sin helhet.

– Venezuela började med den stora enkätundersökningen för att folket skulle vara med i debatten. Just nu har vi 138 olika polisstrukter. Vi drog fram allt, negativt och positivt. I dessa studier och rådslag fick vi fram den nya Polismodellen som omfattar HELA poliskåren. En ny lag som utarbetades 2006 och som antogs 2008 bygger på resultatet på det omfattande arbetet och rådslaget 2006.

– I Venezuela, en federal decentraliserad stat med 138 olika polisstrukturer, kunde borgmästaren eller länsguvernören i princip göra vad han ville med sina ”kommunala” poliser. Det kan han inte nu efter att den nya lagen antogs 2008 *. Till denna har ytterligare 15 resolutioner beslutats som reglerar polisyrket och där till exempel genusfrågan förstärks. Den borgmästare eller länsguvernör som bryter mot lagen åker in i fängelse. Nu finns det en huvudman som är inrikesministern, det fanns det inte 2002, trots att Venezuela är en federal stat. Lagen säger att polisarbetet inte kan suspenderas men tre normer som reglerar lagen kan suspendera eller intervenera en hel polisstruktur:

1) Upprepade brott mot de mänskliga rättigheterna.
2) Förbindelser till brottsliga nätverk.
3) Om den konstitutionella ordningen bryts, i klartext; en statskupp.


– Någon av dessa händelser är motiv för att inrikesministeriet kan intervenera i en polisstruktur, som till exempel polisen som lyder under Borgmästare XX. Dessa möjligheter fanns inte 2002.
DEN NYA BOLIVARIANSKA Polisen, PNB, har satts in i vad som uppfattas som ”Pilotprojekt” i stadsdelen Catia, drabbad av mord, grov kriminalitet och en stadsdel som i största allmänhet har ett dåligt rykte. Med den nya PNB-polisen försöker myndigheterna förändra situationen, inte bara reducera brottsligheten utan få de nya poliserna att bli en del av vardagen som invånarna ska kunna ha förtroende för. En ömsesidig relation polis-samhälle är målet.

– Den nya PNB-polisen föddes i december 2009 just i Catia. Och varför just där? Catia representerar den största brottsfrekvensen i Caracas. Och vi ville visa att med en ny polis kan vi få ner brottsbenägenheten utan att bryta mot de mänskliga rättigheterna. Men för att det ska vara möjligt behövs människorna i området. Och de behöver polisen som i dag inte sitter inne på en polisstation som invånarna tidigare var rädda för att besöka. I dag spelar poliserna fotboll med ungdomarna, hjälper flickorna och utgör en del av stadsdelens “inventarier”. För bara tillsammans kan vi få fram var vapnen finns, vem utför morden och vad kan vi göra tillsammans för att förbättra livet i området. I klartext; upprätta ett underrättelsenät som framför allt utgörs av invånarna i området som underlättar polisens kort- och långsiktiga arbete.

Uppgifterna är oerhört komplicerade för här handlar det om hänsynslösa mördare, knarklangare eller tjuvar som måste bekämpas utan att deras grundlagsrättigheter förtrampas. Men en uppgift förvånar mig och den är att denna “Närpolis” har fått undervisning på basis av erfarenheterna från Nordirland och Nicaragua där kontakten med människorna i området prioriteras.

– Vi har haft framgång i Catia för brottsligheten har minskat med 50-60 procent. Det interfamiliära våldet har reducerats enormt för i arbetet dras hela familjen in när den får besök av PNB-polisen i hemmet.DET KANSKE STÖRSTA problemet som existerar i Venezuela är straffriheten, brott som begås men som inte ställer förövaren inför rätta. Orsakerna är många men korruptionen inom rättsväsendet ser Soraya som det största problemet för den allmänna säkerheten i landet.

– Vi kan inte tala bara om polisen. När vi talar om ”säkerhet” talar vi om ett system som polisen är en del av. Men där finns också åklagarämbetet, domstolarna, fängelserna och hela det preventiva systemet med preventiva politiska åtgärder som är andra delar av samma problem. Om vi inte lyckas få brotten inför domstol och få ett korrekt domstolsbeslut på dem i tid, fortsätter vi leva i osäkerhet. Det hjälper inte att bara reformera poliskåren om vi inte samtidigt reformerar hela den sektor som är relaterad till säkerheten.BARA NÅGRA DAGAR återstår innan parlamentsvalet och oppositionens politiska käpphäst är, just det, den personliga säkerheten. Några dagar innan har 100 medlemmar i högerpartiet Primero Justicia brett ut vita lakan nedkletade med röd färg föreställande blod och ett antal kartongkistor som de ställde av utanför ett regeringskontor i Caracas.

– Vi protesterar till förmån för freden och rättvisan och ett Venezuela utan straffrihet, sa partiledaren Julio Borges.

Soraya El Achkar skakar på huvudet när jag frågar henne om oppositionens förslag på “Mästerplan för Säkerhet” och menar att det ytliga propagandamaskineriet är det samma som den latinamerikanska extremhögerns.

– Det är samma förslag på repression, användandet av polisen som en väpnad gren för att kriminalisera de fattigas kamp för ett bättre liv.

• Som högern i El Salvador eller Honduras där de talar om ”En Järnhand mot brottslingarna”?

– Det är högerns projekt som är lika överallt om en “Järnhand”, dödsstraff, bly (kulor), urskillningslösa razzior och armén ut på gatorna. Den historien känner vi mycket väl till i Venezuela för den upplevde vi under 50 år av “demokrati”. Som aktivist för de mänskliga rättigheterna under 25 år kan jag bekräfta de egna erfarenheterna av en repressiv polis mot de fattiga, inte mot brotten eller brottslingarna utan polisen som sattes in mot de svarta, folkrörelsen, främst ungdomar, som har avlidit i händerna på polisen. De tolv personer som dör i händerna på polisen varje månad är resultatet av högerns modell och syn på säkerhet.

Men säkerheten kan inte begränsas enbart till polisen, menar Soraya och pekar på att arbete, utbildning, hälsovård, gatubelysning, sophämtning och en allmänt bättre mänsklig tillvaro är viktiga beståndsdelar för att reducera brottsligheten i ett land.DET HAR BÖRJAT skymma och Flamman tar en taxi tillbaka till San Juan. Som så många andra Caracasbor drar jag mig för att komma hem efter skymningen i dessa kvarter. Helena har börjat dra ner jalusierna i den lilla kvartersbutiken och förbereder sig för nattens ovisshet. En plåtslagare har reparerat jalusierna och monterat ett nytt lås.

Åtta dagar efter intervjun med den kvinnliga rektorn på Polisuniversitetet i Caracas inleder polisen i Ecuador ett försök till statskupp. Presidenten kidnappas men fritas tio timmar senare av en specialstyrka ur armén som beskjuts av polisens krypskyttar. Fem personer dödas och 300 skottskadas. Parallellerna till statskuppen i Venezuela i april 2002 är slående lika. Händelserna visar att försvaret och utvecklingen av Revolutionens program måste innefatta ett försvar av medborgarna på alla nivåer.

* La Ley Orgánica de Servicio de Policía y de Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana

Venezuela: Fakta Polisuniversitetet UNES

UNES (Universidad Nacional Experimental de Seguridad) är en institution för Venezuelas säkerhetsorgan som utbildar brottsmålsutredare, fängelsepersonal, brandkåren, civilt skydd och poliser. UNES diskuterar för närvarande möjligheten att öppna en fakultet för kriminologi, studier av förebyggande våld.

Universitetet erbjuder basprogram på universitetsnivå, licentiatexamen och specialisering för poliser. Baskursen för poliser är på ett år. Därefter följer ett år i tjänst ute i samhället och avslutas med två års kompletterande studier.

UNES´ pedagogiska riktlinjer bryter mot de traditionella. “Inte bara eleven dras in aktivt utan även samhällsmedborgarna i olika aktiviteter och aktioner, individuellt eller kollektivt, som har solidaritet, samarbete, jämlikhet, rättvisa och förpliktelser med befriandet av människan och utrotandet av alla slags former av förtryck, exploatering och exkludering av människan”, som riktmärke.

Dick Emanuelsson

Våldet i Venezuela

• Enligt det Nationella Statistikinstitutet mördades under 2009 inte mindre än 19.000 personer.
• Enligt Soraya El Achkar, rektor för UNES, avlider 12 venezuelaner i händerna på polisen varje månad.
• Ett av fem brott utförs av polisen, enligt inrikesministeriet.
• Den nya Policía Nacional Bolivariana (PNB) invigdes den 20 december 2009 och poliserna har helt andra arbetsförhållanden och löner än under den ”4:e Republiken (1958-1998).
Dick Emanuelsson

VENEZUELA: Nyckeln till att skapa en Demokratiska Poliskår
CARACAS / Inte i något land kan vi ha ambitioner att garantera människorna säkerhet om vi inte ger polisen anständiga löne- och arbetsvillkor, säger Pablo Fernandez, samordnare för Nätverket för Stöd till Rättvisa och Fred.

Pablo är Soraya El Achkar efterträdare och Nätverket fungerar som rådgivare och ger en rad kurser till UNES.

– I Venezuela har detta inneburit att den politiska korruptionen och den organiserade brottsligheten har trängt in i poliskåren. Och i stället för att vara en del av lösningen av problemet så är de i stället en del av detta. Till exempel, en poliskommissarie i Caracas som har arbetat hela sitt liv och är på väg att pensioneras tjänar som mest 600 dollar, (knappt 4000 kronor). En nyexaminerad polis tjänar i bästa fall cirka 300 dollar. Och då ska du tänka på att leva i Caracas är dyrare än London eller Barcelona.

Den stora Metropolitanpolisen (MP) ska successivt försvinna och PNB, den Bolivarianska Polisen, ska ta över. Pablo Fernandez säger att motståndet från de gamla MP-poliserna var stort tills president Chavez kungjorde att den nya PNB-polisen som ingångslön skulle tjäna 3000 Bolivar (4613 kr).

– Dagen efter hade vi en anstormning av MP-poliser som nästan tog sig in i UNES via fönstren, säger han skrattande.

– Det visar att nyckeln ligger i en uppvärdering av polisarbetet i form av ett materiellt och moraliskt erkännande av polisen. En nyutexaminerad PNB-polis tjänar i dag mer än en kommissarie med 30 års tjänst inom Metropolitanpolisen.

Studier, uniform, vapen och bostäder

Men också skillnaden mellan officer och trupp försvann, nödvändigt för att polismannen ska kunna söka en högre tjänst. Möjligheten att studera fanns plötsligt där eftersom arbetstiderna förändrades från 24 timmars arbete och 48 timmars ledighet. Studier är också nu ett krav för att kunna gå uppåt i karriären. Polisagenten behöver inte längre betala sin egen uniform och han har nu ett eget vapen och inte ett roterande vapen mellan 10-15 poliser. Nu sätts polisen på skolbänken igen och fortbildas i hur han ska gripa en person. Förut drog polisen sitt vapen och sköt. Nu vet de att som sista alternativet får de använda sitt tjänstevapen, hävdar Fernandez.

Även sociala frågor som bostadsbristen har aktualiserats med den nya PNB-polisen. Poliserna bor i typiska fattigområden, ofta granne med en brottsling och blir lätt ett militärt mål för den organiserade brottsligheten. Därför har bostadsfrågan blivit en prioriterad fråga att lösa vilket förbättrar polisens livskvalité.

– PNB-polisen har bara ett år på nacken och vi kan redan nu se en förändring, fortsätter Pablo Fernandez. Den polis som allmänheten förkastade för ett år sedan, vinner gradvis ett erkännande och förtroende hos befolkningen som noterar en attitydförändring hos denne polis. Igår hyste folk rädsla, i dag har de respekt för polismannen&kvinnan.

Arbetstider och lön

Alexandra Michel arbetade fem år i Caracas Metropolitanpolis. Hon är en av 6500 aspiranter som fightas om 3500 PNB-platser som ska tillsättas i nästa kull på UNES. Hon är liten till växten, småknubbig men säger att de fysiska testerna inte ska vara något problem.

Vad är det då som lockar henne att gå över till PNB?

– Arbetsvillkoren och arbetstiderna. Jag arbetar 24 timmar och är ledig 48. Det är oerhört slitsamt och det är omöjligt att fortbilda sig med sådana arbetstider. I PNB är arbetsdagen åtta timmar och lönen mycket högre.

Den nya utmärkta dagstidningen Correo del Orinoco har intervjuat Sanin Omar Colmenares som aldrig, under sina 13 år inom Metropolitanpolisen, hade fått fortbildning i temat “mänskliga rättigheter”. Nu är han PNB-polis och de sociala och lönevillkoren är totalt förändrade:

– Under dessa 13 år fick jag aldrig några ekonomiska förtjänster utöver de vanliga minimilönshöjningarna. Då tjänade jag 470 Bolivar (ca 650 kr/mån) och nu har jag 3400 Bolivar (5690 sv/kr) som polisofficer. Min livskvalité har ökat dramatiskt, säger han nästan euforiskt.

Dick Emanuelsson

VENEZUELA / VIDEO: El Policía Democrático nace en Venezuela

“La policía Nacional Bolivariana no nace en Catia como Proyecto piloto, nace EN Catia. ¿Y porque nace en Catia? Porque en el Municipio Libertador la Parroquia con mayor índice delictivo era la Parroquia Catia. Y quisimos demostrar, que con el buen ejercicio, el buen gobierno de policía puede funcionar para la disminución del delito sin violar Derechos Humanos”.
SORAYA EL ECHKAR


El Policía Democrático nace en Venezuela from Dick & Mirian Emanuelsson on Vimeo.


TEXTO: Dick Emanuelsson
FOTO/CÁMARAS: María de Los Ángeles Querales de Suárez, Darwin Bustamante
TRANSCRIPCIÓN: Mirian Emanuelsson
VIDEO:
1. Entrevista (33 min.) http://vimeo.com/16051814 a SORAYA EL ECHKAR, rectora de la Universidad Experimental de la Seguridad, UNES y Secretaría Ejecutiva del Consejo General de Policía en Venezuela.
2. Entrevista (73 min) a PABLO FERNÁNDEZ BLANCO, Coordinador General de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz http://vimeo.com/15810403 sobre el trabajo que hace la Red apoyando a la Policía Nacional Bolivariana y la UNES.


CARACAS / 2010 / El grito de “auxilio” y ”policia” me despertó a las 3.30 en la madrugada. Fue la dueña de la pequeña tienda al frente a la casa que desesperadamente gritaba por auxilio. Dos ladrones casi habían logrado pasar el portón para entrar cuando vino la patrulla de la policía. Los ladrones fueron detenidos y “cachimbados”. Los indigentes acostados en la acera al frente la tiendita como todas las noches, aplaudieron a los policías.

Esta vez ganó la justicia pero en general, los crímenes y los delitos en Venezuela se quedan en impune, no por que los gangsters son más listos y astutos que la policía sino por gran parte del sistema policial y judicial esta impregnado por la corrupción, una herencia en parte de la Cuarta Republica en Venezuela.

Para combatir esa impunidad y crear una nueva policía y sistema de seguridad, el gobierno Bolivariano ha creado una nueva policía que no dispara primero y después investiga.

Sobre estos temas complejos y actuales hablamos con Soraya El Achkar, secretaría ejecutiva del Consejo General de Policía y rectora de la Universidad Experimental de la Seguridad, UNES. Durante 25 años fue directora de a Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, un organismo que año tras año presentaba reportes durísimos sobre el estado de impunidad, los crímenes producidos por la policía y los organismos de seguridad hacia la población venezolana y en contra el sistema judicial, que garantizaba la impunidad en el país.

Esa posición critica no era una carga para que el presidente Chávez la rechazara cuando solicitaba el cargo como rectora de la UNES. Al contrario, decía, era la garantía y el requisito para combatir el flagelo que esta impregnado en todos los sistemas judiciales y policiales en América Latina.

Con Soraya El Achkar conversamos una tarde a final del mes de septiembre, faltando unos días para las elecciones legislativas en donde el tema central de la oposición de la derecha venezolana era “la seguridad”, lema que hemos visto explotado en Centroamérica por los partidos de la misma derecha exigiendo “Mano de Hierro”, pena de muerte y ¡“El Ejercito a la calle”!

Encontramos y escuchamos un modelo totalmente contrario y diferente que queremos compartir con el lector.

* * *

Dick Emanuelsson (D.E.): Primero que nada muchas gracias por recibirnos y cuéntanos un poco en grandes rasgos. Cuéntenos en grandes rasgos ¿qué es la Universidad Experimental de la Seguridad?

Soraya El Achkar: (S.El.A): La Universidad Experimental de la Seguridad es una iniciativa del Presidente Chávez en el marco de diseño de una política sobre seguridad que trabaja los temas estructurales y que va al fondo del problema. La universidad de hecho es una propuesta y es producto del mandato popular. ¿Por qué? Por que en el año 2006, por decisión también del Gobierno Bolivariano, se hizo una gran consulta popular (con más de 70.000 personas participando) sobre la policía que teníamos y la policía que queremos.

La primera exigencia en todo el territorio nacional de todos los sectores de la vida nacional fue formación para la policía. Porque en realidad nosotros no tenemos profesionales en el área de la seguridad.

La formación policial había estado o estuvo durante décadas en muchos años, siglos, sin atención. Por eso es una formación precaria, dispersa, heterogénea que no es profesional. Se hace cursitos nada más de policía, no es carrera. Entonces el pueblo venezolano en el 2006 exigió formación para la policía venezolana.

De modo que la Universidad Experimental de la Seguridad es mandar obedeciendo, obedeciendo la voluntad popular que exigió formación para la policía. Por eso digo que surgió de una consulta popular y responde al mandato del pueblo venezolano.

CUATRO RAMAS DE EDUCACIÓN EN SEGURIDAD

La Universidad no es una universidad de policía sino para los órganos de seguridad. Es decir; aquí se forman personas para la Investigación Criminal, Policías Penitenciarios, Bomberos, para protección civil y para policías, incluso áreas afines. La Universidad ha estado pensando en abrir carreras vinculadas a la criminología, violencia y a la prevención, de modo que la Universidad es un espacio abierto para los órganos de seguridad que ensaya tener programas básicos, técnicos universitarios, pre grados y luego cursos post graduados, para todos los órganos de seguridad y carreras afines. Es una universidad que empieza ahora con la primera escuela digamos que sería la carrera de Formación Policial.

DE: ¿Por cuánto tiempo más o menos?

S. El. A: La carrera básica es de un año. Luego salen a la calle y están un año más al Técnico Superior. Dos años mas a la licenciatura y luego a los niveles post graduados. Por ahora hemos diseñado el Programa Nacional de Formación Policial Básico. Tenemos la esperanza en abrir en octubre con los primeros tres mil nuevos ingresos que aspiran ser policías. Nosotros abrimos la convocatoria y tuvimos alrededor de seis mil aspirantes, por supuesto que no todos al final van quedando porque las pruebas son muy exigentes. Hay pruebas médicas, físicas, psicotécnicas, entrevistas psicológicas y personales, revisión de expedientes, pruebas de redacción y ortografía, prueba vocacional, y si pasan todas las pruebas pues al final van quedando.

DE: ¿O sea un policía integral?


S. EL. A: El perfil es un policía integral, es un policía que tiene las funciones que manda la ley orgánica del servicio de Policía Bolivariana, que es un oficial de policía que previene el delito que resuelve los conflictos por negociación, mediación y diálogo, que presta auxilio al sistema judicial, que además en un encargado de velar por el tema de la prevención vial. Es decir; auxilio a todo el sistema de congestión vial. De modo que es un oficial de policía esencialmente preventivo, formado para la resolución de los conflictos y en el nuevo modelo policial que además trabaja diagnósticos comunitarios de prevención situacional próximos a la comunidad y además un oficial de policía que usa la fuerza de manera proporcional, gradual y ajustada a las necesidades. Para eso tiene que tener un entrenamiento especialísimo en el espectro continuo de uso progresivo y diferenciado de la fuerza y del uso de la fuerza potencialmente mortal.

LAS CONDICIONES DE TRABAJO POLICIAL

DE: ¿Usted dijo hace poco que la policía actual no puede garantizar la seguridad para la población y a mí parece como corresponsal en este continente Latinoamericano que es lo mismo en todo el Continente; la policía actual tiene malísima fama, la población no tiene ninguna confianza, y muchos casos la policía es un gran ladrón y muchas veces por otro factor como salarios muy malos, realmente salarios de miseria, condiciones de trabajo muy duras y además se mueve en ambiente donde el narcotráfico mueve increíble cantidad de dinero. ¿La policía venezolana es una excepción?


S. EL. A: ¡No, no, no! no es la excepción de la región, las policías en toda la región tienen más o menos la misma características.

En los años ochenta empieza todo el movimiento de reforma a los cuerpos de seguridad. De hecho Venezuela fue la última que entró en ese proceso de reforma, mientras todos los países venían haciendo todos esos procesos de transformación de sus propios cuerpos de policías y Venezuela no había entrado, entró tardíamente.

Pero a mi juicio entró bien, digamos, porque aprendimos de todos los fracasos de las reformas en toda la región y no ha habido ninguna reforma que haya resultado en América Latina en algunos países más y en otros menos.

Pero ha sido muy duro pero básicamente en algunos países, la reforma la hicieron los propios policías, esas reformas fracasaron. En otros países la hicieron especialistas académicos, y en esas también fracasaron.

LA COMBINACIÓN VENEZOLANA

Nosotros aprendimos de esa lección y desde el año 2006 estamos haciendo el esfuerzo de juntar a los policías con los especialistas es decir con estudiosos académicos que se han dedicado a estudiar la policía.

Y hemos juntado entonces gente de los movimientos sociales, gente de las academias, gente de la propia policía, que se dediquen a los procesos de reformas policiales. Esa es la primera diferencia entre la reforma venezolana y el resto de la reforma en América Latina.

La otra diferencia digamos estamos haciendo todo, porque algunas reformas en la región tocaron solamente la formación. Otros tocaron los aspectos legales, otros los trabajaron los temas disciplinarios. Las reformas han sido parciales.

En el caso venezolano, nosotros estamos tocando TODO.

NUEVO MODELO DE POLICÍA

Nosotros empezamos por hacer una gran consulta popular y hacer un diagnóstico nacional con los cuerpos de policía y chequear en realidad ¿cual era la caracterización de cada uno de los cuerpos? En ese momento teníamos 123 cuerpos de policías, hoy tenemos 138 cuerpos de policías, más la policía nacional bolivariana.

Hicimos un diagnóstico nacional de cada uno de los cuerpos. Levantamos toda la data, la información lo que estaba bien lo que estaba mal, hicimos un proceso de estudio al detalles de los problemas más graves. Luego hicimos una consulta popular. O sea; entre el diagnóstico y la consulta salió el Nuevo Modelo de Policía.

El nuevo modelo de policía apunta a las distintas dimensiones, no apunta solo a la formación, al régimen disciplinario, de previsión social o al tema de normas de actuación, o al uso de la fuerza, sino que el nuevo modelo abarcaba Todos los ámbitos de la policía. Propusimos una nueva ley que organizara todo el nuevo servicio de policía y estableciera cual era el nuevo modelo policial.

Esa ley se aprobó recogiendo todas esas recomendaciones que habíamos hecho la Comisión Nacional para la reforma Policial en el 2006. Aprueban la ley en 2008 y en el 2009, se crea el Consejo General de Policía que es un órgano asesor al ministro del interior para implementar la ley. Ahora estamos implementando la ley en todos los ordenes, cumpliendo con el régimen disciplinario, el de previsión social, con el tema del ingreso la carrera, el ascenso, las normas de actuación, la política del uso de fuerza, la rendición de cuentas, la contraloría social, es decir no es una reforma dedicada a un tema sino dedicada a toda la lógica y a toda la dinámica policial. También es otra diferencia con toda la región.

CAMBIAR LA MENTALIDAD

En el tema de las reformas policiales hay un imaginario que es un mito, que es como si la reforma fuera; “Hoy hicimos la reforma y ya la policía va a funcionar”.

¡No! lo que nosotros hemos dicho es la reforma es un proceso y que nunca termina. Porque la policía, y sobre todo los propios oficiales, es decir los hombres y las mujeres que se encargan de la seguridad, siempre están en un borde, un borde entre el bien y el mal porque conocen muy bien el delito.

Entonces ¿como tú puedes creer que un proceso de reforma va a cambiar la mentalidad y las conductas humanas? eso es muy complejo. Si tú no mantienes permanentemente el proceso de reforma a lo interno de la institución policial, no logras establecer como los mecanismos para que la gente no caiga en la tentación, para que los propios oficiales, de policías que conocen muy bien el delito no se pasen para el mal en lugar de mantenerse en el bien.

Se entendió en los años noventa y ahora en este nuevo siglo, se ha entendido que la reforma en un momento, en lugar de entender que es un proceso que no acaba nunca y que debe permanecer permanentemente haciéndose.

Porque además la vida cotidiana te va diciendo como es que tienes que hacerlo por ejemplo: Hace unos diez años o quince atrás nadie hablaba de mecanismos de Contraloría Social sobre los cuerpos de policías. Hoy hablamos de eso y hablamos de eso porque estamos en una democracia participativa y protagónica.

La idea de la sociedad que es inclusiva que participa en el diseño de la política publica, que controla la ejecución de la propia política, bueno eso debe traducirse en las instituciones que son del Estado. Entonces ¿como hacer para efectivamente que las instituciones del Estado asuman un concepto de democracia que también esta en configuración?

A medida que va cambiando la sociedad van cambiando los conceptos de cómo nos entendemos los seres humanos la policía tiene que cambiar. Por eso la reforma no puede entenderse como un momento sino que es un proceso, vinculado también a como se configura el Estado y como se configura la sociedad.

LA FRAGMENTACIÓN DE LA POLICÍA

DE: Usted decía que había 138 diferentes cuerpos policiales. ¿Todos estos cuerpos policiales se rigen por un solo estatuto u ordenamiento?


S. EL. A: Ahora si.

DE: ¿Ahora si con la creación en diciembre del año pasado, la Policía Nacional Bolivariana?


S. EL. A: No, se unifican los criterios de los 138 cuerpos de las policías por la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariano. Antes cada alcalde y cada gobernador hacían con su policía lo que quería, ya no puede hacerlo, lo hará pero no debe hacerlo. Es decir desde el año 2008 los gobernadores, los alcaldes y los directores de policías deben ceñir la organización del cuerpo policial, el funcionamiento, el ordenamiento, la formación, el régimen disciplinario, el régimen de previsión social, los temas de atención a las víctimas, la rendición de cuentas, las normas de actuación, todo esta ceñido a la Ley Orgánica del Servicio de Policía que es la que establece como tiene que ser el comportamiento.

El año pasado dimos un paso mas, porque la ley orgánica del Servicio de Policía es una ley orgánica por lo tanto es una ley marco que dice, pero no dice todo, dice lo necesario como para que hayan una regulaciones posteriores. Una de las regulaciones posteriores es la Ley del Estatuto de la Función Policial como la ley del Estatuto de la Función Publica.

La Ley del Estatuto de la Función Publica es en el caso venezolano por la que se rigen todos los empleados públicos o sea; Como es el ingreso, como es la carrera, el ascenso, la formación y como es el egreso.

En el caso de la policía venezolana no se sabía, era como estar en limbo jurídico, no se sabía a veces le aplicaban la ley del Estatuto de Función Publica pero decían no son funcionarios públicos, y le aplicaban la ley Orgánica del Trabajo.

A veces no se sabían que ley les aplicaban, entonces la ley Orgánica del Servicio de la Policía mandó y estableció como una disposición transitoria la elaboración de una ley que regulara el ingreso, la carrera, la profesión, los ascensos, la formación, el egreso, la jubilación, la previsión social, de todos los funcionarios policiales en el país independientemente de si pertenece a una policía municipal, a una policía estadal o a una policía nacional.

Ahora no solo tenemos la Ley Orgánica del Servicio de la Policía, que regula todos los comportamientos y toda la organización policial en Venezuela avanzando hacía un sistema integrado por la policía, sino que además tenemos la Ley del Estatuto de Función Policial que regula la vida profesional de cualquier policía en cualquier parte del país.

EL CONTROL Y LA DEFENSA JURIDICA


DE: ¿Es suficiente ese tipo de legislación con 138 diferentes Cuerpos Policiales?


S. EL. A: No, por eso nosotros además de la Ley Orgánica del Servicio de la Policía y de la Ley del Estatuto de la Función Policial ya hemos sacado alrededor de 16 resoluciones ministeriales, es decir aprobadas por el Ministro del Interior que en este caso es el órgano rector, que le dicen a la policía como tienen que hacerlo. Por ejemplo:

¿Cómo hacer para atender a las víctimas? ¿Como es el proceso de atención a las víctimas? Hay una resolución que establece la metodología, la forma, los procesos para la atención a las víctimas, por que la Ley del Orgánica del Servicio de la Policía lo que dice es cada cuerpo de policía debe crear una oficina de atención a las víctimas. Pero no le dice como.

Las resoluciones han ido avanzando en la forma, es decir el método, para la real reforma a la transformación de la cultura policial venezolana.

Hemos sacado quince resoluciones que va desde las credenciales únicas cómo un oficial de policía recibe una credencial de policía, el tema de equipamiento, municiones, armas, el tema de la formación, la rendición de cuentas, la controlaría externa e interna, los procesos vinculados con la atención a las víctimas, resoluciones sobre como incorporar el enfoque de genero dentro de las instituciones policiales, los consejos disciplinarios, los procesos de homologación, que antes teníamos por ejemplo mucha jerarquía ahora tenemos nueve, ahora estamos achatando el modelo para hacerlo mas próximo a la comunidad, mas eficiente incluso a nivel interno.

Hemos ido sacando muchas resoluciones que le dicen a los cuerpos de policía cómo tienen que hacer el proceso, y adicionalmente hemos sacado unas guías autoinstruccionales. Es como decir esta es la resolución aquí le dice como tiene que hacerlo. Le entregamos una guía, un manual para que sepa además como implementar internamente y Usted no necesite ninguna asistencia externa, sino que Usted aprenda a hacerlo, aprenda a reforma su policía.

¿POLICÍA PARAMILITAR PARA GOLPISTAS


DE: Uno como europeo, como sueco nos impresiona un poco la Constitución en el sentido que cada Alcalde, cada Gobernador pueda tener su propio Cuerpo Policial. Nos parece un poco, si me disculpa la palabra, un poco de locura, porque Chávez al mismo tiempo dice tal gobernador en el Estado de Zulia o Táchira es prácticamente un golpista o esta realmente abierto por cualquier cosa para hacer Golpe de Estado y él podría utilizar una fuerza policial que realmente se convierte en una fuerza paramilitar en contra del Estado venezolano.


¿Qué piensa Usted sobre eso, entra algún choque, Usted esta hablando sobre las otras resoluciones, otras legislaciones etcétera., un solo lineamiento hacía un Cuerpo Policial, no importa si solo es del alcalde o del gobernador pero en una situación política muy enfrentada . . . que piensa Usted sobre esa situación?


S. EL. A: El que no cumpla con la ley debe ir preso, eso es lo que pienso.

DE: Tenemos la experiencia de abril 2002 donde la Policía Metropolitana fue utilizado tanto por el alcalde como tal en Caracas como los golpistas mismos.


S. EL. A: Si, pero no teníamos la Ley Orgánica del Servicio de la Policía y del Cuerpo de Policía Nacional en el año 2002

DE: Por eso le pregunto si ¿Es suficiente eso?


S. EL. A: Si, porque nosotros lo tenemos ahora, antes no existía órgano rector en temas policiales. Cada alcalde y cada gobernador podían hacer lo que quería en temas policiales porque no había una legislación que obligara la unificación de criterios, y tampoco había legislación que mandara a alguna institución del Estado a controlar los Cuerpos de Policía. Ahora existe un órgano rector en temas policiales, que es el Ministerio del Interior establecido por ley por primera vez.

¿Que dice la ley? El servicio de policía es continuo, no se puede suspender pero. Pero lo que no se suspende es el servicio, Yo si puedo suspender un Cuerpo de Policía.

DE: ¿Usted?


S. EL. A: No, el órgano rector, es decir lo que si se puede suspender un Cuerpo de Policía por tres causales dice la ley:

1. Violaciones reiteradas a los Derechos Humanos.
2. Vinculaciones con redes delictivas, evidentes vinculaciones como narcotráfico, robo de vehículos, secuestro, etcétera.
3. El rompimiento del hilo constitucional.

Cualquiera de las tres causas pueden ser razón por la cual el Ministerio del Interior puede intervenir un Cuerpo de policía en cualquier momento, eso no existía en el 2002.

La Constitución establece que Venezuela es un sistema federal descentralizado le da competencia a los Alcaldes y a los Gobernadores para la creación y organización de sus Cuerpos de Policía. Pero la Ley Orgánica del Servicio de la Policía del Cuerpo de Policía Nacional faculta al gobierno nacional mediante el Ministerio del Interior para intervenir ó suspender un Cuerpo de la Policía, si el Cuerpo de la Policía rompe el hilo constitucional, viola los derechos humanos reiteradamente o en todo caso esta vinculados con redes delictivas.

DE: Si ese Alcalde quiere emplear oficiales que tienen simpatía con la extrema derecha que no esta de acuerdo con la Constitución ¿El Alcalde puede emplear esa persona?


S. EL. A: Si la persona no tiene antecedentes penales, esta ajustada a derecho, cumple con su deber y digamos no es un delincuente, este la razón ideológica puede ser de derecha puede ser de izquierda; lo importante es que no viole los derechos humanos, que no atente contra el estado, que cumpla con su deber y lo importante que no se vincule con redes delictivas, o sea; que cumpla la funciones que manda la ley como oficial de policía, ese es el mandato. El resto, son ideologías pues.

POLICÍA NACIONAL BOLIVARIANA, PNB


DE: Si hablamos sobre la nueva policía que fue creada justamente el año pasado, la Policía Nacional Bolivariana hay un Proyecto piloto en la parroquia de Catia. ¿Qué resultados ha tenido ese tipo de proyectos donde justamente quieren acercarse a la población y además involucrar la población civil en las tareas cotidianas en el barrio y de una u otra forma crear un puente entre la policía y los vecinos en el barrio? Además de cómo hablábamos que la policía tiene una mala fama, yo creo que Usted misma ha dicho en una investigación que mensualmente murieron doce personas en las manos de la policía y ese es un saldo bastante dramático.


S. EL. A: El tema es complejo, por que el trabajo de fundar una policía no es sencillo. Porque al final es fuerza pública, esta formando personas para el uso de la fuerza, entonces es complejo para una activista de Derechos Humanos como Yo, que he estado 25 años denunciando policías. Algunos dicen que es contradictorio y otros dicen que es la garantía que la policía puede funcionar. La verdad que eso lo veremos en unos años y veremos si eso va a funcionar o no.

La policía Nacional Bolivariana no nace en Catia como Proyecto piloto, nace en Catia. ¿Y porque nace en Catia? Porque en el Municipio Libertador la Parroquia con mayor índice delictivo era la Parroquia Catia. Y quisimos demostrar que con el ejercicio, el buen ejercicio, el buen gobierno de policía puede funcionar para la disminución del delito sin violar Derechos Humanos.

El nuevo modelo policial básicamente esta sentado, ha sido, sobre la base de la proximidad. Es un modelo que ensaya diagnosticar los problemas de seguridad junto con la comunidad, de ver donde están los problemas. Por eso es una prevención situacional, donde están los robos, los homicidios, las armas, donde están los factores que generan riesgo, para resolver los factores de la vulnerabilidad y riesgo; y a eso se ha dedicado la Policía Comunal aquí en Catia.

Segundo punto; es que se intenta que cada mil habitantes tengan tres policías. Eso también es un factor. La tasa de encuadramiento policial es muy importante para garantizar que efectivamente haya prevención y no se use la fuerza desmedidamente.

SE REDUCE EL CRIMEN Y LOS DELITOS

En la medida que tú tienes presencia policial el delito se desplaza para otro lado o se radica dependiendo de cómo lo trabajes. ¿Entonces cual es la idea? Es aumentar la presencia, generar inteligencias múltiples con la comunidad, generar procesos de aprensión con debido procesos respetando derechos humanos y haciendo un trabajo preventivo con todos los sectores más vulnerados.

Ese es el trabajo que ha hecho la PNB. De hecho ha disminuido el delito casi 50% ó 60% y ha disminuido el tema de la violencia domestica a disminuido enormemente porque es un trabajo que se hace con la familia, es un trabajo de prevención en la propia casa, en el barrio, en la calle y es la policía que camina por todas partes que conocen a las señoras cuando entran y cuando salen los muchachos, donde están sentados, a que juegan, donde están los ´jivaros´ que venden droga. Se dedica a los procesos más acuciosos para lograr la aprensión y no llegar con fuerza o tener enfrentamiento o hacer lo que llamaban antes las razzias sociales. Eso es una práctica absurda por supuesto radicada por la Policía Nacional Bolivariana.

PODER JUDICIAL EL MÁS GRAVE PROBLEMA


DE: No se puede sacar tampoco la Policía Nacional y todos los diferentes Cuerpos Policiales afuera del poder judicial, la impunidad. ¿Qué lectura da Usted a nosotros sobre ese tema?


S. EL. A: Eso es un problema serio igual que la policía venezolana es un problema serio. La impunidad es en realidad a mi juicio el problema más grave que tiene Venezuela en torno a los temas de seguridad.

Cuando nosotros hablamos de seguridad no podemos estar hablando de intervención policial exclusivamente, no tiene sentido. Cuando hablamos de seguridad estamos hablando de un sistema en el que la policía es parte.

La policía es una parte de ese complejo circuito. Pero el Ministerio Publico es otra parte, los Tribunales, Cárceles, y todo el sistema de prevención de medidas preventivas y de las políticas de seguridad, es otra parte. Si nosotros no lo logramos que los delitos sean sancionados correctamente en el tiempo debido, nosotros seguimos estando inseguros. Si nosotros no logramos colocar alertas tempranas para que el delito no ocurra, entonces tampoco funciona.

Si nosotros lo logramos que el sistema judicial funcione para que efectivamente esas dos cosas ocurran, es decir, para tener alertas tempranas y para sancionar los delitos como corresponde, seguimos con muchos problemas.

Es necesario que el Ministerio Publico, y lo he dicho reiteradamente, que Tribunales y Policía entren a un proceso de reforma conjunta. Porque no vale la pena reformar la policía nada más. Es necesario avanzar hacía todo el sector vinculado a seguridad. Y en ese andamos.

Yo he propuesto y el Ministro esta a punto de lanzar lo que hemos llamado el Frente Contra la Impunidad que sería la agrupación de las cabezas más relevantes del todo el sistema de administración de justicia. Estaría a la cabeza de ese Frente el Ministerio Publico, el Tribunal Supremo de Justicia, El Ministerio del Interior para que podamos pensar un poco como es la reforma y la transformación también, de todo el sistema judicial.

Uno de los asuntos más importantes quizás de la PNB es que la Fiscalía el Ministerio Publico está municipalizado. Si nosotros tenemos una oficina de atención a las víctimas y una oficina de control de la Fiscalía aquí en el Municipio de modo que el oficial de policía de la PNB no necesita, sino ir cruzar tres cuadras para atender el asunto en la Municipalidad. Entre más cercanas las instituciones estén a nuestro pueblo mucho más eficiente será el sistema de la administración de justicia.

“MANO DE HIERRO” AL ESTILO SALVADOR&HONDURAS


DE: Para rondar un poco esta entrevista de un tema bastante grande y complejo y muy interesante, están faltando pocos días para el domingo y el Alcalde de Gran Caracas, Antonio Ledesma ha propuesto al Presidente Chávez “Plan Maestros por la Vida”, “Plan Maestros por la Seguridad” y se queja porque no ha tenido respuesta. ¿Cuál sería el resultado si la oposición ganaría la Asamblea Nacional y quizás en pocos años la presidencia? ¿Qué tipo de seguridad están proponiendo la oposición o este Alcalde Señor Ledesma? ¿Es una cosa superficial al estilo de la extrema derecha latinoamericana?


S. EL. A: Es el mismo esquema de represión, el mismo esquema de uso de la policía como el brazo armado para la criminalización contra los pobres.

DE: ¿Como en El Salvador u Honduras la campaña mano de hierro y ejército en la calle?


S. EL. A: Es el mismo esquema, la derecha siempre tiene el mismo esquema, que es el esquema de ´plomo lampa´, de mano dura, penas de muerte, de extremar las medidas de represión, de las razzias.

Ya esa historia nosotros la conocemos en el país. Esa es la historia de los cincuenta años de democracia del país, esa historia la conocimos y la vivimos. Como activista de Derechos Humanos yo lo puedo decir; Nosotros sufrimos una policía represiva, una policía contra los pobres, una policía no enfrentada al delito sino contra las personas negras, de sectores populares, jóvenes esencialmente que eran los que han muerto en menos de la policía. Ese número de doce personas asesinadas mensualmente, ese es producto de la derecha y su modelo de seguridad.

MILES DE ASESINATOS


DE: ¿La herencia de esa época de la Cuarta Republica?


S. EL. A: Miles de asesinatos. Si tú cuentas doce personas asesinadas mensualmente en manos de la policía o cuerpos de policía, tú empiezas a sacar cuentas y son miles de personas asesinadas durante muchos años.

La seguridad no se puede pensar desde la represión, ya no se puede pensar desde la policía incluso, cuando hablamos de seguridad. No podemos hablar solo de policía. Tiene que ver con la organización de la cuidad, con la salud pública, con los procesos de formación, con el alumbrado, con la basura, con el transito. La seguridad no es exclusivamente de la policía, no es el único actor que influye sobre los procesos de vulnerabilidad y riesgo, no es.

Esa es la diferencia porque nosotros estamos pensando en la seguridad desde múltiples factores. Por lo tanto, cuando pensamos en seguridad no pensamos solo en policía sino que pensamos también en mejorar todas las condiciones de vida de la gente.

Por eso el Gobierno Bolivariano ha avanzado significativamente en la disminución de los índices de pobreza, pensando también que es necesario mejorar las condiciones de vida de la gente.

DE: Muchísimas gracias y mucho éxito porque sabemos que esta tarea no es fácil.


S. EL. A: Es muy dura.

DE: Por eso le deseamos mucha suerte pero mucha fuerza también para este trabajo.


S. EL. A: Muchas gracias y hasta luego.