jueves, 21 de octubre de 2010

Venezuela: Fakta Polisuniversitetet UNES

UNES (Universidad Nacional Experimental de Seguridad) är en institution för Venezuelas säkerhetsorgan som utbildar brottsmålsutredare, fängelsepersonal, brandkåren, civilt skydd och poliser. UNES diskuterar för närvarande möjligheten att öppna en fakultet för kriminologi, studier av förebyggande våld.

Universitetet erbjuder basprogram på universitetsnivå, licentiatexamen och specialisering för poliser. Baskursen för poliser är på ett år. Därefter följer ett år i tjänst ute i samhället och avslutas med två års kompletterande studier.

UNES´ pedagogiska riktlinjer bryter mot de traditionella. “Inte bara eleven dras in aktivt utan även samhällsmedborgarna i olika aktiviteter och aktioner, individuellt eller kollektivt, som har solidaritet, samarbete, jämlikhet, rättvisa och förpliktelser med befriandet av människan och utrotandet av alla slags former av förtryck, exploatering och exkludering av människan”, som riktmärke.

Dick Emanuelsson