viernes, 2 de diciembre de 2011

Nu skapar Latinamerika sin egen organisation utan USA

Nu skapar Latinamerika sin egen organisation utan USA

Flera latinamerikanska statschefer instämmer i att ersätta den USA-kontrollerade OAS med sin egen kontinentala organisation, CELAC
Av Dick Emanuelsson
TEGUCIGALPA / 2011-11-28 / De Latinamerikanska och Karibiska Staternas Gemenskap (CELAC) bildas nu den 2-3 december i Caracas. Latinamerika och Karibien vill bestämma över sin egen framtid utan flåset i nacken från USA.
– Som en strömning av framsteg mot en union av politisk, ideologisk och kulturell mångfald men inramad av en gemensam identitet i Latinamerika och Karibien, ja så karaktäriserar Venezuelas utrikesminister Nicolas Maduro, bildandet av den nya kontinentala gemenskapen, CELAC.
Ecuadors president Rafael Correa är kanske den statschef som hårdast har verkat för skapandet av den nya organisationen.
– Det är inte möjligt att de latinamerikanska konflikterna ska behandlas i Washington. Partiskheten från OAS´s (de Amerikanska Staternas Organisation) sida är uppenbar, menar Correa, med hänvisning till USA: s kontroll av OAS.

HAN ANSER ATT DET OAS gör är en kalkering av Världsbankens uppfattning. Men såväl Världsbanken som Internationella Valutafonden har förlorat en stor del av sin “ammunition”. De latinamerikanska staterna befinner sig i en ekonomisk klart mer gynnsam situation än för 20 år sedan. Därför har dessa “Imperiets utpressningsorgan”, som Evo Morales kallar de två finansorganen, förlorat en stor del av sin kraft att pressa Latinamerika till underkastelse. Latinamerika befinner sig till stor del i en helt annan situation än krisernas Europa.
Staten som organ för social och ekonomisk utveckling har i stället för att gradvis avrustas i stället förstärkts. Strategiska samhällssektorer har nationaliserats och har skapat en ekonomisk buffert som möjliggjort för regeringarna att stå emot den internationella kapitalistiska krisen, menar till exempel Carlos Martinez Garcia, före detta ordförande för den spanska filialen av ATTAC.

HAN HÄVDAR ATT DE mest progressiva och revolutionära regeringarna i Latinamerika sedan flera år verkar för en ny Allians Syd-Syd med målet att bygga upp en stark motkraft som kan stå emot den kapitalistiska nyliberala modellen. ALBA-gemenskapen har visat fördelarna när länderna i Syd går samman och samarbetar i stället för att låta sig spelas ut mot varandra under överinseende av Världsbanken, IMF och USA.
Martinez anser, i likhet med den latinamerikanska vänstern, att det finns öppna kollaboratörer med såväl USA som med den extremhöger som spanska Partido Popular representerar i Latinamerikas oligarkier. Men där finns även den Socialdemokratiska Internationalen (IS) som flyter samman i en gemensam ideologisk strategi med såväl USA som Aznar. Spetsen är riktad mot Venezuela och de politiskt mest avancerade staterna i Latinamerika. Målet är att slå sönder ALBA inifrån, menar Martinez. Flera försök från OAS att illegitimera valprocessen i Nicaragua är det senaste exemplet på denna konspiration. Ett annat är avslöjandet när Alvaro Uribe i ett telefonsamtal förra veckan uppmanade Stor-Caracas´ antichavistiske borgmästare Antonio Ledezma, att organisera demonstrationer mot Chavez inför bildandet av Celac nu på fredag och lördag. Inte för inte döptes Uribe till ”Andernas Sharon”, med avseende på den israeliske general Ariel Sharon som USA:s gendarm i Mellanöstern.

DRÖMMEN OM ETT ENAT AMERIKA väcktes av frihetshjälten Simon Bolivar när han 1812, i sitt Manifest från Cartagena, uttalade behovet av att skapa ett enda latinamerikanskt fosterland, både i ekonomiska som i politiska termer.
Och på fredag och lördag (2-3 december) samlas statschefer från 33 stater söder om Rio Grande för att uttala sig för bildandet av de Latinamerikanska och Karibiska Staternas Gemenskap, på spanska förkortat till CELAC.
Endast USA och Canada står vid sidan, enligt beslut från Cancun, Mexiko, 2010. Där fattades beslutet att i Caracas den 5 juli 2011 grunda organisationen. Men president Chavez cancersjukdom satte P för konferensen som dock inleds i morgon.

DE FLESTA STATSCHEFERNA anser att bildandet av CELAC är historiskt. För första gången under republikernas historia kommer kontinentens råvaruproducerande och exportörer av mänskligt kapital till USA och Canada själva att sätta dagordningen för sin framtid.
Två veckor innan statskuppen i Honduras, samlades OAS till möte i landets näst största stad, San Pedro Sula. På dagordningen stod en fråga; Kubas återinträde i organisationen. Patricia Rodas, utrikesminister i Manuel Zelayas regering, höll i konferensen. Efter 14 timmars plenum tog USA:s OAS-minister Rodas vid sidan av konferensen och sa vredgat att Hillary Clinton hade väntat i 13 timmar på att få tala. Rodas svarade kort; ”Latinamerika har väntat i 40 år på att få ordet”. Clinton lämnade Honduras några minuter senare utan att ha fått tala och reste till Bumarak i Egypten. Två veckor senare, den 28 juni 2009, utlöstes den militära statskuppen i Honduras.

BOLIVAR ANSÅG ATT BILDANDET av ett Enat Amerika var ett vapen mot den då uppåtstigande kolonialismen från norr. Han menade att USA:s ekonomiska och politiska avsikter inte sammanföll med folkens intresse. “USA verkar vara förutbestämd av försynen att i frihetens namn invadera Amerika med elände”, var Bolivars sammanfattning av den framväxande USA-imperialismen. USA-presidenten James Monroes doktrin uttrycktes då av denne själv 1823: “Amerika åt amerikanerna.”
Nu handlar det om 2011 och ett sekel av militära interventioner och ekonomisk utpressning har skapat en allmän politisk medvetenhet grundat på den egna erfarenheten.

I MAJ 1948, MITT under det kalla kriget, bildades den organisation som Che Guevara skulle döpa till “USA:s Ministerium för Koloniala Frågor”, OAS. Organisationen kom att utgöra USA:s främsta stöd för sin utrikespolitik och en uppbackare av en rad militära USA-interventioner. Kuba var det sista landet att frigöra sig från den spanska kolonialismen men den första stat att frigöra sig från USA:s politiska och ekonomiska strupgrepp. Därför attackerades den karibiska ön nästan omedelbart av USA. Den mäktige grannen i norr stoppade all import från Kuba och igångsatte den militära interventionen mot landet som inleddes den 15 april 1961. Kubas flygvapen slogs nästan ut av USA-flyget som en förberedelse för marktrupperna som besegrades under fyra dagars strider. I maj 1965 var det dags för Dominikanska republiken som invaderades av 40.000 marinsoldater. Och så vidare.
Medan USA förespråkar en “panamerikanism”, som inkluderar Nordamerika, talar folken i Latinamerika om en “Latinamerikanism” som motsvarar Bolivars idéer om ett land, ett språk och en likartad kultur. Puerto Rico är illustrationen på det absurda i “Panamerikanismen” eftersom folkets historia är förbundet med Sydamerika, språkligt och kulturellt, knappast med MTV-kulturen som frodas i USA. Men Puerto Rico invaderades och annekterades av USA trots det folkliga motståndet som är levande och starkt på den karibiska ön.

DE VENEZUELANSKA KOMMUNISTERNA menar att den politiska integrationsprocessen bör visa “ansikte mot ansikte med våra grannar men ryggen mot den imperialistiska potentaten i Norr”.
Orsaken är logisk. 1889 och 1890 genomfördes i Washington den ”De Amerikanska Staternas Första Internationella Panamerikanska Konferensen”. President James Monroes Doktrin som uttrycktes 1823 av denne, gick inte att missuppfatta: “Amerika åt amerikanerna”, det vill säga den kontinentala kontrollen för den stat han representerade.
1948 bildades OAS som ett verkställande organ för denna doktrin. De latinamerikanska staterna, med undantag för Mexiko, fungerade som ”duttiga idioter” för en imperialistisk politik som tjänade USA:s monopolkapital och Pentagons strävan efter kontinental militär kontroll. USA:s krigsakademi för Latinamerikas officerare, School of Americas, inrättades där antikommunism blev dessa militärers rättesnöre. Politisk opposition i hemländer förvandlades av de militära manualerna till ”Den Inre Fienden” och en rad militärkupper har registrerats på kontinenten.
Det är mot denna Husbondens Politik som Latinamerika nu tar de första stapplande stegen mot att skapa sin egen organisation, utan husbondens närvaro. Det har inte hjälpt att Obama och Clinton har gjort statsbesök på kontinenten och hävdat att de ska ”omformulera sin utrikespolitik mot Latinamerika. Femhundra miljoner latinamerikaner är vittnen till USA:s folkmordskrig i Irak, Afghanistan och Libyen.

De Latinamerikanska och Karibiska Staternas Gemenskap (CELAC)

  • CELAC (La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) representerar tre stora regioner; Centralamerika, Karibien och Sydamerika.
  • Målsättningen är att konsolidera självständigheten via respekt för självbestämmanderätten och folkens suveränitet.
  • Regionen ska vara en fredszon med en omfattande utveckling på alla områden.
  • CELAC bör, enligt Ecuadors president Rafael Correa, skapa en kommission för mänskliga rättigheter som ersätter den USA-influerade Interamerikanska MR-kommissionen med säte i San José de Costa Rica.
  • Konflikter mellan och inom medlemsländer bör lösas i och av Latinamerika och inte i Washington. OAS, den USA-kontrollerade de Amerikanska Staternas Organisation, bör ersättas av CELAC, menar både Correa och andra statschefer.
Dick Emanuelsson

Fyra val i Latinamerika600 000 nicaraguaner samlade till att fira Revolutionens 32-årsdag samt 50-årsdagen
av Sandinistfronten FSLN:s grundande. Foto: Dick EmanuelssonFyra val i Latinamerika

Storskräll för vänstern i Nicaragua


TEGUCIGALPA / 2011-11-11 / På två veckor har det ägt rum fyra val i Latinamerika. Resultatet bekräftar tesen om att där vänstern och de progressiva krafterna intensifierar sin politiska identitet, vinner de också i valurnorna.
ARGENTINA:
Som kandidat för ”Segerfronten” omvaldes Cristina Fernández de Kirchner till en ny mandatperiod på fyra år. Hon fick nära 54 procent av rösterna när 28 miljoner röstberättigade argentinare lade sin röst. Avståndet var nära 37 procent till tvåan från den Breda Progressiva Fronten. Cristina Kirchner blev den första kvinnan i Latinamerika som omvaldes på presidentposten och det i avsaknad av sin man, Nestor.
Vad är orsaken till den överväldigande segern, frågar jag Ingrid Storgen, författare med förflutet i den argentinska vänstern?
Till skillnad mot de föregående regeringarna prioriterade paret Kirchner åtgärder som i praktiken var baserade på social rättvisa. De försvarade Argentinas position som icke allierad i världen och de lyckades dessutom förbättra den krisdrabbade ekonomin.?–
Nestor Kirchner hade redan 2003 inlett en motsatt politik till nyliberalismen. I denna gick han till offensiv genom att införa en statlig reglering som syftade till att återindustrialisera Argentina. Målet var att bromsa importen och införa en ekonomisk och social politik som fördelade bördorna mer rättvist. År 2003 var statsskulden 130 procent av BNP. Idag uppgår den till 50 procent. Fattigdomen och arbetslösheten reducerades starkt. I denna relativt ”fasta” politik vann den politiska strömning som paret Kirchner representerade inom Peroniströrelsen stort stöd vilket bekräftades den 23 oktober.
COLOMBIA:
I kommunal- och regionalvalen förlorade praktiskt taget varenda kandidat som utmärktes för att vara anhängare av eller hade fått stöd av den förre presidenten Alvaro Uribe. I huvudstaden Bogota, där borgmästarposten, landets näst viktigaste post efter presidenten, hade innehafts av vänsteralliansen Polo Democratico, vann Gustavo Petro. Han är före detta gerillasoldat i M19 och ingick också i ”Polo” fram tills för ett år sedan då han bröt sig ur.
Farc-gerillan hade inför valet uppmanat befolkningen till valbojkott men uppgav i en kommuniké att man inte skulle störa valet med undantag för de kandidater som är öppna anhängare av eller som fått stöd av de paramilitära dödsskvadronerna. Soffliggandet var också det som karaktäriserade valet i Colombia. På landsbygden, där gerillan har sitt fäste, uppgick valbojkotten till 80 procent på många platser. I Bogota avstod närmare 53 procent från att rösta. I den näst största staden Cali 58 procent och i Barranquilla 53 procent.
GUATEMALA:
I söndags genomfördes den andra valomgången i presidentvalet. Det stod mellan företagsledaren och högerkandidaten Manuel Baldizón, från partiet Líder och den pensionerade generalen och chefen för den blodbesudlade militära underrättelsetjänsten under kriget på 1980-talet, Otto Pérez Molina, från Partido Patriotica. Guatemala har från och med januari nästa år en militär som president som lovar vad han tillämpade under inbördeskriget; hårda tag.
Den progressiva mexikanska dagstidningen La Jornada rubricerades valet i söndags som ”Återvändandet av folkmördarna”. Ingen av de två kandidaterna har ett verkligt konkret program för att bryta den hjärtskriande fattigdomen och alla de sociala orättvisor som den nyliberala modellen representerar.
”Otto Pérez Molina gjorde karriär inom armén genom att samordna massakrer på civila i bondesamhällen där han mördade verkliga eller presumtiva gerillasoldater. Det finns filmdokument som visar honom när han står bredvid kropparna för hans offer och förklarar med en iskall kyla de reglementera metoder som användes i ett det smutsiga kriget som utfördes av militärregimerna som orsakade mer än 200?000 döda”, understryker La Jornada.
NICARAGUA:
I söndags gick även Nicaragua till president- och parlamentsval. Valet blev en storskräll för den sittande vänsterregeringen FSLN, den forna gerillarörelsen som befriade Nicaraguas folk från den USA-stödda Somozadynastin den 19 juli 1979. Alla opinionsundersökningar gav den sittande president Daniel Ortega en bekväm seger, vilket bekräftades i valresultatet.
President Daniel Ortega, som ställde upp till återval, fick vid denna pressläggning nästan 63 procent av rösterna. I valet till Nationalförsamlingen beräknas FSLN få uppskattningsvis 59 mandat, vilket är tre mandat mer än kvalificerad majoritet, som är 56 av de 92 ledamöterna. Det ger regeringen en bekväm position att styra det fattiga landet jämfört med den gångna perioden, då oppositionen hade majoritet i Nationalförsamlingen och gjorde allt för att obstruera regeringsarbetet. Detta har varit oerhört framgångsrikt under mandatperioden.
Oppositionen å sin sida var i valet splittrad i tre liberala strömningar och fick inte mer än 35 procent tillsammans. Det socialdemokratiska partiet MRS gav sitt stöd till det liberala PLI-partiets presidentkandidat, Fabio Gadea. Han är en rik företagare som 1982 skapade en politisk front för de USA-stödda ”Kontras” som han styrde från Costa Rica. Gadea fick drygt 30 procent.
PLI-MRS anklagades för att försökt sabotera valet genom att byta ut inte mindre än 19?000 av sina valförrättare. Till deras förvåning accepterade den Nationella Valtribunalen åtgärden som gjordes bara tre dagar innan valets genomförande, varför det inte fanns någon förevändning för att anse valet illegitimt.
Fabio Gadea sa på måndagseftermiddagen att han inte accepterar valresultatet. Men valobservatörerna från EU och OAS hade inget att invända mot valresultatet. De riktade kritik mot att ett antal OAS-observatörer inte hade fått tillträde till ett antal vallokaler på söndagsmorgonen, ”men detta löstes genom att vi ringde till valförrättarna”, sa Roberto Rivas, Valtribunalens oberoende ordförande.
Observatörerna sa i en kommuniké att ”under den tid som kommissionen (OAS) befann sig i vallokalerna kunde inga onormala relevanta observationer konstateras”, sammanfattade OAS-kommissionen.
Olika USA- och EU-finansierade NGO-grupper i Nicaragua, som har en kritisk hållning mot sandinistregeringen som de ofta beskriver som ”diktatorisk”, gav oppositionen stöd i sina anklagelser om valfusk, något som inga valobservatörer eller partier kunnat styrka.
DICK EMANUELSSON

Paraguay: 8 años del refugio politico de Arrom, Marti y Colman del Partido Patria Libre

2002: DURANTE DOS SEMANAS fue torturado Juan Arrom por los agentes del
estado paraguayo, hasta el vice procurador de DD.HH. logró ubicar la casa
en donde estaban presos Arrom y Martí, acusados por secuestrar la
hija del ex presidente Cubas.


Conocí a los dirigentes Juan Arrom y Víctor Colman en Paraguay durante dos giras periodísticas en Paraguay, uno de los países más desconocidos de América Latina. El terrorismo de estado esta impregnado en todo el cuerpo estatal y de la sociedad paraguaya. Los montajes (falsos positivos) contra la oposición política y popular es del orden del día, y así se mantiene un estado totalmente fallido y corrupto por una mafia que se instaló desde los días de la dictadura del general Alfredo Stroessner.

Ante los montajes organizado contra Arrom, Colman y Martí, no hubo otra alternativa que irse al exilio. Y en el país vecino Brasil obtuvieron asilo político. Pese a los intentos y presiones por parte del estado paraguayo, incluyendo el supuesto gobierno “progresista” del presidente Fernando Lugo, el gobierno de Brasil no ha cedido. Lo felicitamos.

Pero es importante que la opinión internacional abra los ojos ante la creciente militarización del país cuyo presidente ha invitado el “Sharon de los Andes”, el narcoparamilitar Álvaro Uribe y sus fuerzas militares para combatir en la tierra paraguaya la oposición política, bajo el lema del “Enemigo Interno”, bajo la batuta del manual del Pentágono de la Seguridad Nacional.

Expresa la solidaridad con los compañeros Arrom, Marti y Colman del Partido Patria Libre.

Anexo a final una entrevista extensa con Arrom realizado en agosto de 2006

Tegucigalpa 2011-12-02
Dick Emanuelsson
----------------------------------

COMUNICADO de PPL:

Paraguay: 8 años del refugio politico de Arrom, Marti y Colman del Partido Patria Libre

PARTIDO PATRIA LIBRE (PPL) - PARAGUAY
DIRECCION POLITICA NACIONAL (DPN) - Teléfono: 595-981-910510
Asunción Paraguay
8 AÑOS DEL REFUGIO POLITICO DE ARROM, MARTI Y COLMAN.
Ninguna campaña mediática derechista y el servilismo del gobierno de Fernando Lugo a la oligarquía vende patria con sus acciones más descabelladas en contra de los compañeros de Patria Libre podrán menoscabar los principios y fundamentos de la lucha revolucionaria que inspiró y seguirá orientando nuestra lucha…!
UN ACTO DE JUSTICIA INTERNACIONAL
1. El 1 de diciembre del año 2003, organismos internacionales y un Estado miembro de la OEA, otorgaron protección política y humanitaria al amparo de la Legislación Internacional de las Naciones Unidas bajo la condición de Refugio Político a los compañeros Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colman, dirigentes del Partido Patria Libre (PPL).
2. Con esta decisión histórica y unánime apoyada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y Caritas Internacional, los organismos internacionales y el Estado Brasileño precautelaron los Derechos Humanos y Políticos reconocidos universalmente por las Naciones Unidas, frente a la brutal persecución política y violaciones de los Derechos Humanos perpetradas por el Estado paraguayo. Los compañeros de Patria Libre sufrieron acciones directas de Terrorismo de Estado y Delitos de Lesa Humanidad en los hechos internacionalmente conocidos de enero del año 2002, cuando fueron secuestrados y torturados por organismos del gobierno, ministerio público y fuerzas policiales y militares. Ya en ese entonces la Comisión Interamericana de DDHH de la OEA (CIDH-OEA) intervino imponiendo medidas de protección cautelar para los compañeros.
3. Los hechos de graves violaciones de los DDHH sufridos por los compañeros son ampliamente conocidos, están clara y profusamente documentados, fueron repudiados por toda la sociedad paraguaya e internacional, incluido el Parlamento Nacional que en dos Juicios Políticos acuso por terrorismo de Estado y Delitos de Lesa Humanidad al ex fiscal general Oscar Latorre y al ex Pte. González Macchi.
4. El Estado paraguayo, un Estado con décadas de dictadura y con instituciones de vocación terrorista contra la población civil y los movimientos sociales y políticos de oposición, llevó a la Impunidad a decenas de policías, militares y civiles implicados en estos delitos de Lesa Humanidad. Apañó a los mismos, los protegió y los sigue protegiendo bajo el actual gobierno derechista y neoliberal de Fernando Lugo que sigue promoviendo con ascensos en la jerarquía de las filas de la institución policial y militar a los secuestradores y torturadores de Arrom, Martí y Colmán.
5. Como si no fuera suficiente la bastarda y torpe acción del gobierno colorado de Nicanor Duarte Frutos contra los compañeros Refugiados Políticos en Brasil, el gobierno de Fernando Lugo inauguro otra faceta terrorista del Estado paraguayo con claros matices del fascismo colombiano. Para hacer un gran ridículo y recibir una bofetada de la comunidad internacional, el gobierno de Fernando Lugo promovió una “búsqueda con ofrecimiento de recompensa” contra los compañeros Refugiados Políticos que se hallan con residencia y domicilio conocido bajo protección de la Policía Federal del Brasil y bajo responsabilidad de las Naciones Unidas.
6. La persecución política e ideológica contra los compañeros de Patria Libre refugiados en Brasil continua con diversos matices a lo largo de estos 8 años, en acciones plagadas de acusaciones falsas como los últimos correos electrónicos declarados falsos por la Corte Suprema Colombiana y que sirvió de base fundamental a Lugo y su equipo fascista para intentar quebrar el Refugio Político de Arrom, Martí y Colmán. El gobierno derechista de Fernando Lugo y sus ministros Rafael Filizzola y Héctor Lacognata, aliados al fascismo colombiano, tuvieron el logro de batir el record de la falta de seriedad e irrespeto al Derecho Internacional atropellando con una propaganda fascista el Estatuto de Refugiados de las Naciones Unidas que ampara el Refugio Político de los compañeros en Brasil.
7. Todas y cada una de las acciones ilegales llevadas a cabo por el Estado paraguayo cayeron en saco roto y fueron rechazadas por las Instituciones brasileñas e internacionales por ser falsas, ridículas, absurdas y al margen y violatorias del Estado de Derecho y de la Legislación Internacional. El gobierno vendepatria de Lugo cumplió en el año 2010 el último papelón internacional del Estado paraguayo defendiendo a criminales de Lesa Humanidad como Latorre, Silvio Ferreira, Javier Cazal, los policías Antonio Gamarra, David Schembori, Francisco Servian, el militar Restituto González y otros, y por contrapartida se mantiene omiso donde el Estado paraguayo esta sentado como reo en el banquillo de los acusados en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH-OEA) por cometer Delitos de Lesa Humanidad contra los compañeros refugiados políticos en Brasil.
8. Los motivos y fundamentos de la lucha del Partido Patria Libre (PPL) por el poder popular, la liberación nacional y el socialismo, continúan plenamente vigentes en la lucha campesina, obrera y popular del país, y en la lucha por Justicia y retorno a la Patria con plena libertad de los compañeros Refugiados Políticos en Brasil. Ninguna campaña mediática derechista y el servilismo del gobierno de Fernando Lugo a la oligarquía vendepatria con sus acciones más descabelladas en contra de los compañeros de Patria Libre podrán menoscabar los principios y fundamentos de la lucha revolucionaria que inspiró y seguirá orientando nuestra lucha!
JUSTICIA INTERNACIONAL Y RETORNO EN PLENA LIBERTAD DE LOS COMPAÑEROS REFUGIADOS POLITICOS DEL BRASIL!
PATRIA LIBRE SOCIALISTA, VENCEREMOS!
Dirección Política Nacional del PPL
1 de diciembre de 2011.
------------------------------------------------------------------------------------
<28627 tecken>

Paraguay durante y después del dictador Stroessner

POR DICK EMANUELSSON * 

“El gobierno de Duarte Frutos es nada más que la continuidad del gobierno de las oligarquías consolidadas bajo el régimen de la dictadura militar de Stroessner”

Entrevista con JUAN FRANCISCO ARROM, Secretario General del Partido Patria Libre (PPL) de Paraguay. Actualmente se encuentra en calidad de Refugiado Político por el ACNUR en Brasil.

Juan Arrom desde el hospital donde fue llevado después la tortura.

2006-08-20 / Una de las más  sangrientas dictaduras de América Latina fue la del general Stroessner. Convirtió este país a un campo de concentración al servicio de una pequeña minoría de su propio partido, el partido colorado, y al imperio estadounidense.
Durante dos giras en 2001 y 2002 me reuní con Juan Arrom, secretario general del Partido Patria Libre, lleno de optimismo pero conciente del terrorismo de estado que representaba el aparato estatal contra toda oposición. Efectivamente, contra Juan y otros dirigentes del partido se desató una campaña con todo arsenal anticomunista, intentando de usar el “Fantasma de las FARC-EP” contra el movimiento popular. Lo desaparecieron a él y otro compañero y durante semanas fueron sometidos a tortura por agentes del estado hasta que una gran masa rodeó la casa en donde se había sido llevado y logró rescatarlo. Por las amenazas tuvieron que salir del país y solicitar asilo politico en Brasil.
Con la noticia de que el viejo dictador ha muerto, se cierra un capitulo en la heroica lucha del pueblo paraguayo, pero la herencia del dictador esta aún vigente en el Paraguay. Sobre ese y otros temas hablamos con Juan Arrom en una extensiva entrevista que da el lector una visión que la gran prensa o las agencias internacionales evita.

Juan Arrom y Víctor Colman en libertad 2001 en Asunción. 

·         ¿Cual es la reacción de ti y del Partido Patria Libre sobre la noticia de que el dictador Alfredo Stroessner haya muerto en su exilio en Brasil?
“Por sobre todo que este criminal fascista quedó en la más absoluta Impunidad por los Delitos de Lesa Humanidad y Lesa Patria cometidos contra el pueblo paraguayo y contra los pueblos latinoamericanos, pues es sabida la plena colaboración de Stroessner con la CIA (Central de Inteligencia Americana) del gobierno de los Estados Unidos en la represión al movimiento revolucionario en el continente e inclusive la participación en el asesinato de Orlando Letilier, político de la Unidad Popular del gobierno socialista de Salvador Allende en Chile.”
La Impunidad en la que quedó no sólo la figura principal de la dictadura pro imperialista sino todo el entorno oligárquico y del aparato represivo del régimen, obedece a que el modelo político, económico y social impuesto en los 35 años del régimen de Stroessner sigue vigente.”
“Debemos tener en cuenta y eso incluso no es conocido ni difundido con amplitud por la prensa, incluso en Paraguay, que este dictador criminal continuó siendo Presidente Honorario del partido de gobierno, el Colorado, y que nunca dejó de ostentar su grado de General del Ejército paraguayo por lo cuál incluso siguió cobrando hasta la fecha de su muerte puntualmente su salario.”

HOMENAJE EN LA CAMERA A STROESSNER

“El Poder Judicial de Paraguay y el Ministerio Público, que deberían representar los intereses de la sociedad, nunca han accionado por los Delitos de Lesa Humanidad cometidos por Strossner y su camarilla, entre ellos centenares de desaparecidos, asesinados, torturados, presos y exiliados; tampoco ha accionado por la recuperación de la riqueza robada al pueblo por la camarilla oligárquica de Stroessner, quienes hasta hoy ostentan sin pudor propiedades surgidas del robo y apropiación fraudulenta, como por ejemplo las más de 11 millones de hectáreas de tierra que los funcionarios de la dictadura se adjudicaron durante el mandato de Stroessner.”
“Solo de esa manera se explica que en la Cámara de Diputados de Paraguay, el pleno de los diputados colorados, haya rendido un homenaje a Stroessner como uno de sus líderes históricos; igual homenaje rindieron los colorados en la Cámara de Senadores.”

DOSCIENTOS ASESINATOS POLÍTICOS DESDE 1989

“Como contrapartida, el Poder Judicial y Ministerio Público a lo que más se han dedicado es a perseguir a los luchadores sociales y políticos del movimiento popular criminalizando sus luchas. Es sabido y está plenamente documentado que el Estado paraguayo aplica políticas terroristas contra el movimiento social y de izquierda organizado por medio de escuadrones de la muerte compuestos por policías, militares y civiles, todos de la misma escuela del régimen fascista de Stroessner, y que son responsables por más de doscientos asesinatos políticos desde 1989, en su mayoría de líderes y activistas campesinos.”
“Existen decenas de casos de desaparecidos, como el actual del periodista Enrique Galeano que todo indica fue secuestrado hace por bandas de narcotraficantes vinculadas al gobierno de Duarte Frutos a través del diputado colorado Magdaleno Silva. El periodista Galeano sigue desaparecido hace seis meses y sin embargo, ni el gobierno, el poder judicial o el ministerio público realizan ningún tipo de investigación de estos graves hechos.”
MONTAJE ESTATAL
“Nosotros mismos, varios líderes del Partido Patria Libre (PPL) de Paraguay, somos víctimas de estas políticas de criminalización de la lucha social del país, por cuanto fuimos secuestrados y salvajemente torturados en enero del 2002 (2), liberados por la presión popular, de nuestros familiares, la militancia de izquierda y la prensa, y obligados a solicitar Refugio Político en Brasil donde estamos bajo protección del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR). Nosotros fuimos acusados por el gobierno paraguayo y la fiscalía de organizar su derrocamiento armado y de realizar secuestros en alianza con las FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo).”
“Entonces la desaparición física de este criminal internacional muestra a las claras una vez más que a pesar de la conquista de espacios políticos con la caída del régimen netamente militar en 1989, sigue vigente un modelo político oligárquico similar a una corporación fascista de partido único hegemónico en estrecha unidad con las Fuerzas Armadas y Policiales, que tienen al Poder Judicial y Ministerio Público como vulgares sirvientes de las oligarquías y burguesías empresariales consolidadas bajo la tiranía militar.“
“En Paraguay no existe Estado de Derecho, situación que se prolonga desde la dictadura civil de 1940 instaurada por los colorados, a pesar de cierto marco de libertades políticas que permitieron procesos electorales más abiertos.”
·         ¿Qué representaba el dictador y a que servicio se prestaba?
“Stroessner constituyó uno de los eslabones estratégicos del imperialismo norteamericano en las operaciones de Terrorismo de Estado contra el movimiento patriótico y revolucionario en América del Sur. Fue uno de los aliados mas firmes del gobierno norteamericano en el desarrollo de las políticas de Seguridad Nacional y cumplió a cabalidad con la plena desarticulación del movimiento obrero, estudiantil, campesino y revolucionario en sucesivas y violentas represiones en las décadas del 50, 60 y 70. Con especial énfasis se dedico a aniquilar a los cuadros del Partido Comunista Paraguayo (PCP) que tenía una fuerte presencia nacional en la lucha política y en la dirección del movimiento obrero, intelectual y social del país. Ya a mediados de los años 70 el régimen arremetió de nuevo contra el movimiento campesino inspirado en la Teología de la Liberación, las Ligas Agrarias Cristianas y la Juventud Agraria Cristiana y el incipiente movimiento de resistencia armada la Organización Político Militar (OPM) que vinculaba el movimiento estudiantil con el movimiento campesino.”
GOLPE CON TINTA GRINGA
“La dictadura de Stroessner consolidó un modelo económico agro-exportador y la hegemonía del capital financiero internacional, implementó ciertas obras de infraestructura endeudando al país con el Fondo Monetario Internacional (FMI) lo que alimentó la corrupción del régimen. A la par que entregó la Soberanía Nacional del Paraguay en los emprendimientos conjuntos realizados con las dictaduras militares del Brasil y la Argentina, las represas hidroeléctricas Itaipú y Yacyretá; los acuerdos de estas represas hidroeléctricas representan fuertes cadenas económicas al desarrollo del país por cuanto le fueron impuestas al Paraguay cláusulas que no le permiten negociar su potencial energético en el mercado internacional, precios subvalorados de la energía en relación al mercado regional, una administración no paritaria y pesadas cargas de intereses de las deudas de esas empresas binacionales con el Tesoro brasileño y argentino, todo ello en beneficio de los centros de desarrollo industrial capitalistas en Brasil y Argentina.”
“El golpe de estado por medio del cuál fue derrocado Stroessner, en 1989, fue promovido por el gobierno de Estados Unidos, para detener y descomprimir la lucha popular y de masas que se estaba desarrollando en el país en la década del 80, la cuál a mediano plazo podía haber desembocado en un levantamiento popular. La experiencia de la Revolución Sandinista en Nicaragua y la radicalización de los movimientos de lucha democráticos populares y la propia insurgencia armada revolucionaria contra los regímenes militares en América Latina forzaron ciertas aperturas políticas. Pero la apertura de tales espacios democráticos tenían como ejes estratégicos la aplicación de las políticas neoliberales y en el plano represivo, en sustitución de la violencia generalizada contra la resistencia civil democrática expresada en la Doctrina de la Seguridad Nacional, las doctrinas de las “guerras de baja intensidad” contra el movimiento popular organizado.”
·         ¿Que significado tuvo para el Paraguay y cual fue su herencia política?
“Para nuestro país la dictadura de Stroessner constituyó uno de los procesos contra-revolucionarios más profundos y duraderos de nuestra historia como República. Sólo es comparable con el proceso contra-revolucionario de aniquilamiento de la Revolución Nacional y Popular del Paraguay e independiente, llevada a cabo en el siglo XIX, de 1865 a 1870, con la Guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay promovida por el naciente Imperialismo Inglés y ejecutada por las oligarquías brasileñas, argentinas y uruguayas.”
“El período contra-revolucionario de la dictadura de Stroessner arrasó con la acumulación de fuerzas del movimiento obrero y revolucionario del Paraguay. En el Partido Comunista Paraguayo (PCP) se destacaba lo mejor de la vanguardia intelectual, revolucionaria y social del país, que venía dirigiendo por décadas un movimiento obrero clasista y un combativo movimiento estudiantil. Fueron desarticuladas, reprimidas y exterminadas varias generaciones de luchadores sociales y políticos de izquierda y de movimientos democráticos y patrióticos del país.”
“El país vivió tres décadas y medias de oscurantismo político e intelectual, donde el solo hecho de poseer literatura socialista era motivo para ser condenado hasta a 10 años de cárcel en virtud de las Leyes de Seguridad Nacional. La dictadura abortó todo surgimiento posible de movimiento revolucionario y democrático, de pensamiento intelectual crítico.”
1989: REORGANIZACIÓN DEL MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO
“Entonces el primer legado nefasto, de carácter contra-revolucionario, de la dictadura de Stroessner para el país es la ruptura de un largo proceso de acumulación de fuerzas del movimiento popular y revolucionario que arrancó desde las primeras décadas del siglo XX y que con certeza de haber tenido continuidad podía desembocar en la constitución de un nuevo Estado Popular y la reconquista de la Liberación Nacional arrebatada al país en la guerra de re-colonización imperialista de 1865-1870. A partir de 1989 se inicia un trabajoso proceso de reorganización del devastado movimiento revolucionario, en el marco de amplias protestas sociales que hasta hoy se extienden y multiplican como producto de la otra herencia que dejó el régimen pro-imperialista de Stroessner: La alta concentración de la tierra en manos de unos pocos latifundistas rurales y urbanos, la falta de trabajo, de salud, de educación, de vivienda, y la pobreza y la miseria extrema que afectan al 50 % de la población del país.”
·         ¿Cómo analizas la actual situación del gobierno de Nicanor Duarte, supuestamente enemigo del modelo neoliberal y amigo de Chávez?
“El gobierno de Duarte Frutos es nada más que la continuidad del gobierno de las oligarquías consolidadas bajo el régimen de la dictadura militar de Stroessner, viene aplicando políticas neoliberales y está plenamente alineado con la política de “democracia sin terrorismo” del imperialismo USA, la nueva fórmula ideológica de combate al movimiento popular y revolucionario que vino a sustituir a la vieja doctrina de Seguridad Nacional de la guerra fría. Por tanto Duarte Frutos nada tiene de común con la política Bolivariana del gobierno de Hugo Chávez en Venezuela.”
“Su gobierno no hizo ni hará ningún tipo de reforma agraria o reforma social pues iría directamente contra sus propios intereses, ya que ellos son beneficiarios directos de la concentración fraudulenta de la riqueza -tierras y otros- desde hace 66 años que el partido colorado está en el poder político.”
TIERRA Y CASA
“En el campo el 1,1 % de los propietarios latifundistas controlan el 77 % de las tierras. Y el 82,7 % de pequeños productores controlan tan sólo el 6,2 % del total de tierras explotadas. El minifundio profundiza la pobreza, la miseria y el desempleo de la fuerza de trabajo del campo. Existen unas 300 mil familias de campesinos sin tierra y sin fuentes de trabajo.”
“El problema de la falta de vivienda con la fuerte migración del campo a la ciudad hoy es crítico, y fue motivo de importantes luchas en las principales zonas urbanas del país como Asunción y Ciudad del Este. La fuerza de trabajo desempleada llega al 45 %, 30 % de subempleo y 15 % de desempleo abierto, en tanto que el 49 % de la población está en situación de pobreza y extrema pobreza.”
“Esta situación no ha variado con el gobierno de Duarte Frutos, por el contrario, ha empeorado la miseria y la pobreza, el régimen sigue sujeto al modelo agro-exportador y al capital financiero, atado de pies y manos al Fondo Monetario Internacional (FMI), está realizando un proceso gradual de privatizaciones, sigue incorporado a un modelo de integración meramente comercial como el Mercosur que ya llevó a la ruina a sectores de la pequeña y mediana producción agrícola e industrial, la industria está estancada por décadas en un margen de apenas el 17 % promedio del PIB (Producto Interno Bruto) y no tiene ninguna alternativa que ofrecer en términos de modelo económico para el desarrollo con justicia social.”
“El gobierno de Duarte Frutos antes que aproximarse a modelos de integración políticos en la inspiración de nuestros grandes patriotas latinoamericanos, como José Gaspar de Francia y Bolívar, en el proyecto que llevan a cabo Venezuela, Bolivia y Cuba, la Alternativa Bolivariana para la América y el Caribe (ALBA), viene dando un giro a la derecha fascista con su aproximación al gobierno de Bush de USA y de Álvaro Uribe de Colombia.”
SURGE EL CONGRESO DEMOCRÁTICO DEL PUEBLO
“Hay que entender que el gobierno de esta oligarquia fascista que hegemoniza el poder en Paraguay desde el año 1940, ha visto contestada su hegemonía en los últimos 17 años de apertura política, tanto por el movimiento popular como por la oposición política conservadora liberal y empresarial.”
“El partido colorado, de haber ganado las elecciones generales, posterior al golpe militar de 1989, con más del 70 % de los votos, en el año 2003, con Duarte Frutos, apenas obtuvo el 35 % y siendo una minoría -por el código electoral vigente que no permite una segunda vuelta electoral- se hizo de nuevo con el poder político.”
“Por otra parte el movimiento popular alcanzó niveles muy importantes de organización lo que llevó a que podamos constituir en el año 2002 el Congreso Democrático del Pueblo - unidad de organizaciones populares y revolucionarias- y que le impusiéramos al gobierno -por medio de movilizaciones en todo el país- una derrota en el intento privatista y de sancionar la Ley Antiterrorista que la embajada norteamericana entregó a la Cámara de Diputados. La preocupación estratégica de la oligarquía es por una eventual consolidación de una dirección revolucionaria en el movimiento de masas, situación que puede llevar a la conformación de un gobierno popular y patriótico de liberación nacional.”
“Por ello el gobierno de Nicanor Duarte Frutos, en su línea de criminalizar la lucha social y popular en el país, y como oxígeno para intentar perpetuar a la oligarquia del partido colorado en el poder, y como tampoco es de extrañar por su raigambre ideológica del ideario fascista de Natalicio González -uno de los principales ideólogos del partido colorado de la década de 1940- hizo una fuerte aproximación en cooperación militar con el gobierno de Uribe Vélez de Colombia y de Bush en USA con el pretexto de estar siendo amenazado por el surgimiento de movimientos guerrilleros que tienen apoyo de las FARC-EP de Colombia.”
“El propio Nicanor Duarte Frutos, a raíz del accionar de grupos irregulares aparentemente vinculados al narcotráfico, pretendió atribuir esos hechos a nuestra organización política, y declaró que no pararía hasta “aniquilar los últimos residuos del Partido Patria Libre” (3). Nosotros, los líderes de Patria Libre en el exilio, seguimos siendo hostigados en forma permanente por el régimen paraguayo que se siente incomodado por un posible retorno nuestro al país.”
·         El gobierno de Nicanor Duarte ha permitido a Estados Unidos de construir una base militar cerca la frontera con Bolivia. ¿Cómo ve el pueblo paraguayo ese hecho?
“Existe de hecho una colaboración encubierta del régimen político dictatorial de Stroessner con las fuerzas armadas de Estados Unidos. En la ciudad de Mariscal Estigarribia se cuenta con aeropuertos militares donde pueden ser desplazados aviones de combate de gran porte, para transportes de tropas y armamento para eventuales intervenciones militares de USA en América del Sur. Esto ya fue una hipótesis bien concreta manejada cuando el golpe militar de 1973 contra el gobierno de la Unidad Popular en Chile, sobre la posibilidad de una intervención directa de USA en apoyo a los golpistas utilizando como base de operaciones el territorio paraguayo.”
“La decisión del gobierno y del parlamento paraguayo, en el año 2005, se permitir el ingreso de tropas militares de USA con cláusulas de inmunidad, representan un paso más en la abierta violación de la Soberanía Nacional del país y en los planes de intervención militar estratégicos de USA en América del Sur, habida cuenta de los avances de las luchas populares en la región, la instalación de gobiernos de izquierda y progresistas, la radicalización de las luchas sociales contra el neoliberalismo, además de los intereses naturales estratégicos de la región como el petróleo, gas, agua y la floresta amazónica.” 
·         Recientemente fueron acusados dirigentes del Partido Patria Libre por haber secuestrado y asesinado a la hija del ex presidente Cubas y de estar al servicio a la guerrilla colombiana de las FARC. ¿Nos puedes comentar este caso?
“Es una historia que se repite, sin ningún fundamento más que el de criminalizar a los luchadores sociales del país e infligir una derrota al movimiento popular y la izquierda de paraguay.”
“Ya en el año 2002 nosotros fuimos acusados por el gobierno de promover la rebelión armada y secuestros con las FARC-EP (2). Fuimos secuestrados y torturados, mantenidos en prisiones clandestinas del régimen, hasta que fuimos liberados por nuestros familiares, la prensa y la militancia popular. El gobierno entró en crisis, tuvieron que destituir a ministros, a la comandancia de la policía y disolver el servicio de inteligencia militar, todos involucrados en estos delitos de lesa humanidad y terrorismo de Estado por los cuales intervino la CIDH-OEA.”

OTRO MONTAJE ESTATAL

“Nos acusaron burdamente de tener relaciones con las FARC-EP de Colombia, cuando nosotros eso nunca lo hemos negado, de nuestra relación con el movimiento revolucionario latinoamericano. No solo eso, sino que hemos recibido en Paraguay a Javier Calderón, representante de las FARC-EP, y hemos participado con el mismo, junto a otros compañeros de organizaciones de izquierda como el Partido Comunista Paraguayo (PCP) de reuniones oficiales en el parlamento, con movimientos sociales y con la prensa, explicando y apoyando el proceso de Diálogos por la Paz con el entonces gobierno de Pastrana en Colombia.”
“En tanto que todos los responsables del secuestro y flagelo que sufrimos a manos de torturadores quedaron en la más absoluta Impunidad, varios dirigentes de Patria Libre abandonamos el país y obtuvimos Refugio Político en Brasil bajo protección del ACNUR.”
“En Brasil, en el mes de agosto de 2004, yo fui sometido a una delicada cirugía e implantes óseos en la cadera, por las secuelas de las torturas. En tanto yo me recuperaba en el hospital (4), durante todo el mes de agosto, siendo dado de alta médica solo en septiembre del 2004, los organismos de inteligencia del gobierno paraguayo informaron al gobierno de Brasil que yo estaba reunido en Foz de Iguazú con parlamentarios del Partido de los Trabajadores (PT) del Brasil y el Comandante Ricardo González de las FARC-EP planificando el secuestro de Cecilia Cubas y el desarrollo del movimiento guerrillero en paraguay. Con esa y otra serie de falsificaciones, el gobierno y ministerio público de paraguay iniciaron una campaña para intentar nuestra extradición y proscribir legalmente al Partido Patria Libre (PPL). En ambos objetivos fracasaron rotundamente.”
PROPAGANDA CONTRA LAS FARC-EP JUSTIFICA LA REPRESIÓN
“En enero de 2005, con la detención de dos ex afiliados expulsados del PPL y otras personas sin vinculación al partido, el gobierno desató una fuerte campaña mediática por medios de prensa tratando de inculpar al PPL en ese hecho criminal; sin embargo, diferentes sectores de la sociedad e informaciones concretas apuntan como responsables a agentes policiales vinculados al gobierno y, específicamente, el Monseñor Melanio Medina acusó al ex fiscal general del Estado, Oscar Latorre, como jefe de una operación de extorsión económica al ex presidente Cubas.” (5).
“Desde hace varios años, y ante el avance de la lucha revolucionaria en Colombia, y de las FARC-EP en particular, varios gobiernos y fuerzas derechistas en el continente buscan fundamentar la persecución al movimiento popular por sus vínculos con el movimiento guerrillero colombiano. Es nada más que un pretexto que sustituye al viejo “anticomunismo” de la guerra fría; en reemplazo de la acusación política de instrumentos del “comunismo soviético” ahora se utiliza la de “instrumentos de las FARC”. La intensa propaganda derechista contra las FARC-EP es una de las estrategias para justificar la represión contra el movimiento popular en América Latina y el Caribe.”
·         ¿Cual es la situación y cuales son las tareas principales de tu partido en la coyuntura política paraguaya?
“Nuestra organización surgió en el proceso de reorganización política del movimiento popular tras el derrocamiento de la dictadura en 1989. A pesar de los procesos incipientes de acumulación de fuerzas que se dieron desde ese período, consideramos que hemos avanzado en sentido positivo para que a mediano y largo plazo se opere un nuevo despegue de masas del movimiento revolucionario, para revertir la contrarrevolución histórica y la derrota sufrida por el movimiento popular en el período dictatorial, y avanzar en forma decisiva hacia la constitución de un Estado Popular y la construcción socialista.”
“En lo que respecta a nuestras tareas nacionales, el último Congreso del partido definió como ejes principales continuar con la construcción y acumulación de fuerzas que venimos desarrollando desde nuestra fundación en 1990, consolidando la militancia y los cuadros en el movimiento de masas, enfrentando la política neoliberal y corrupta de la oligarquía y a la vez desarrollando nuestro proyecto de una transformación radical de la sociedad paraguaya con una Revolución Patriótica y Popular. En el campo internacional estamos trabando una lucha para que el Estado paraguayo sea procesado y condenado por Delitos de Lesa Humanidad en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, y por el retorno al país de los compañeros que estamos hoy en calidad de Refugiados Políticos por el ACNUR en Brasil.”
“En el plano internacional consideramos de importancia estratégica fortalecer la lucha y solidaridad internacionalista con la Revolución Cubana, con el proceso de la Revolución Bolivariana en Venezuela, la lucha por la Paz y la Justicia Social para el hermano pueblo de Colombia, y la consolidación de un modelo alternativo de integración política solidaria y soberana que hoy se visualiza en el ALBA.”
* El periodista sueco Dick Emanuelsson cubre Latinoamérica desde el 1980.
NOTAS:
(1) El PPL de Paraguay fue inscripto en el año 2002 en el Tribunal Superior Electoral con personería juridica.