martes, 14 de agosto de 2007

Nicaragua säger tack och adjö till DEA?

<2134>
TEGUCIGALPA / 070814 / Nicaraguas president Daniel Ortega säger nu tack och adjö till USA:s antinarkotikapolis, DEA (Drug Enforcement Administration, DEA). Ortega anser att det kontroversiella USA-organet representerar mer obskyra politiska intressen än att jaga knarkledare. Tillkännagivandet gjordes under en ceremoni när arméns flottenhet firade 27 år.

Under året har Nicaragua själva tillfångatagit 27 narkotikaledare, beslagtagit elva snabbgående yachter och 2,8 ton kokain och 300.000 dollar i kontanter. Men president Ortega satte upp ett varningsfinger för gemensamma operationer mellan DEA och de nicaraguanska militära- och polisiära styrkorna:

– Vi kan inte vara godtrogna i vårt förhållande till DEA. DEA förfogar över mer information och det är DEA som planerar och beslutar om operationer. Men DEA har oanade intressen som går mycket längre än kampen mot narkotikan och Nicaraguas intressen, underströk Sandinistledaren. Ortega tillade att Managua inte tillåter DEA att operera självt med egna agenter, trupper eller helikoptrar. Det är helt uteslutet, för det har vi vår egen armé och flygvapen.

Venezuelas president Hugo Chavez varnade USA-ambassaden och självaste DEA i början av 2000-talet att han inte skulle acceptera att DEA-agenter opererade på egen hand i landet. Till slut kastade Chavez ut DEA-agenterna och upprepade sitt beslut att inte acceptera att Pentagon gjorde överflygningar över venezuelanskt territorium som skannades i minsta detalj av USA:s flygvapen.

Men DEA har också anklagats för att i själva verket utgöra en kartell och samarbeta med knarkledare på ett eller annat sätt. I Colombia briserade två skandaler nyligen när det visade sig att den största knarkledaren just nu, ”Don Diego”, hade tentakler och direkta förhandlingar om mutor i utbyte mot information om trupprörelser. Samtidigt hade Don Diego ett stort antal generaler och höga officerare på sin avlöningslista. Dom Diego njuter fortfarande av friheten.

Dick Emanuelsson

Israeliska legoknektar kontrakterade av Uribe

TEGUCIGALPA / 070813 / Sex höga israeliska militärofficerare har anställts av den colombianska regimen i sitt antigerillakrig, ett krig som inte har gett några nämnvärda resultat under Uribes fem år av ”totalt krig” mot FARC-gerillan.

Israeliska arméofficerare lärde upp och tränade de paramilitära dödsskvadronerna när dessa bildades i mitten av 1980-talet i Colombia. Yair Klein, var överstelöjtnanten som bjöds in av den colombianska armén och som avlönades av Medellinkartellen och tränade de paramilitärer som skulle komma att begå bland de mest bestialiska massakrer och blodbad man kan tänka sig.

Nu är det regeringen Alvaro Uribe och hans försvarsminister, Juan Manuel Santos, som själva tar initiativet till att anställa sex israeliska legoknektar med underrättelsetjänst som specialitet, avslöjade det colombianska veckomagasinet Semana i förra veckan. Santos bekräftar att han hade anställt sex pensionerade underrättelsemilitärer.

Men varför israeler? Helt enkelt för att bägge regimerna använder sig av ett intensivt spioneri på de egna medborgarna och dessa militärer utger sig för att vara bland de bästa inom branschen, även inom ”förhörsteknik”, som israelerna lär ut.

Vilka är då uppgifterna? Att spåra upp någon eller några av de sju högsta ledarna inom FARC-gerillans generalkommando, det så kallade El Secretariado, en uppgift som regimen Uribe har gått bet på sedan 2002, trots att de militära styrkorna, i vilka även polisen ingår, i dag uppgår till en halv miljon man.

De sex israelerna i Colombia leds av en f.d. General. Gruppen är stationerad på arméns träningsläger i Tolemaida, tre timmar söder om Bogota och betalningen, enligt anonyma källor, uppgår till tio miljoner dollar.

I Colombia växer nu kritiken eftersom den israeliska säkerhetspolisen är väl kända för att ha genomfört operationer utanför sitt territorium. Det har även påståtts att israelerna har satts in i strider eller i dolda aktioner. Men den colombiansk armén avvisar dessa anklagelser:

– De har inget som helst med operationerna att göra. Allt pekar på att vad som är på gång är en omstrukturering till underrättelseverksamheten, sa Santos till veckomagasinet.

Dick Emanuelsson

Sean Penn träffade Chavez

<4002>
TEGUCIGALPA / 070813 / Hollywoodstjärnan Sean Penns besök i Venezuela i början av augusti kunde inte ha kommit olägligare för Vita huset. Alla försök från USA-administrationen att isolera regeringen Hugo Chavez i Caracas har hittills kanske bara väckt ännu mer intresse över vad som pågår i detta land med ett så vackert namn. Så också i fallet med Sean Penn.

Han var ytterst tystlåten och verkade snarare perplex över den enorma uppmärksamhet hans besök i Venezuela rönte, både i landet men även i resten av Latinamerika och i Karibien. Naturligtvis är det en fjäder i hatten för Chavez personligen men framför allt för den politiska process som pågår såväl i Venezuela som i resten av Latinamerika och Karibien. Och så uppfattade också den politiska högeroppositionen i Venezuela besöket och kommentarerna var lagom syrliga.

Under det sex dagar långa besöket reste den 48-årige skådespelaren och regissören runt i sällskap med TV-kanalen Telesurs chef, Andrés Izarra, som tolkade, men också med Chavez, som först hade bjudit in Penn till presidentpalatset Miraflores i Caracas. Chavez, som är raka motsatsen till Penn, bullrig, skämtare och som till och med gillar att stämma upp en sång, både inför sina massor som i direktsändning i TV, tog kontroll över ratten på 'Tiuna', ett venezuelansktproducerat militärfordon med fyrhjulsdrift och så körde de upp i riktning mot Pueblo Encima, en stad med 50.000 invånare på 2500 meters höjd i Anderna, vid gränsen mot Colombia. Penn, som säkert hade hört historier i USA om Chavez som en klassisk auktoritär militär, kunde med egna ögon se hur hundratals bönder efter vägen gick ut och under fyra timmar och ville hälsa på de två. Här gjorde Sean Penn en av de få kommentarer under sina sex dagar som han tillbringade med att träffa bönder, människor i de gigantiska fattigområdena i Caracas och se det som undantagsfall bara visas i USA-TV.

– Jag förväntade mig att se ett Stort Venezuela och det har jag funnit. Jag anlände också som journalist och jag funderar fortfarande på det jag har sett och lärt mig under denna resa. Jag vill tacka hela detta folk och framför allt president Chavez för den gästfrihet han har visat mig, sa Penn.

Ett brinnande inre

Oscarsvinnaren för filmen “Mystic River” (2003) vägrade att ge intervjuer, väl medveten om vikten att också behålla en distans till händelserna eftersom det i USA lätt kan användas emot honom. Men bara det faktum att den kände skådespelaren har sammanstrålat med Chavez och deltagit i flera olika aktiviteter, är ett modigt beslut.

– Han är mycket tystlåten, men har ett brinnande inre, kommenterade Chavez och ansåg att Penn är ”mycket modig” för hans skoningslösa kritik mot Bushs Irakkrig.

– Han söker efter sanningen, sa Chavez som berättade att Penn hade besökt Irak, Iran och nu är i Venezuela för att se sanningen med egna ögon, utled på alla lögner (om Venezuela) och hänvisade till Sean Penns öppna brev till Bush om Irak:

– ”Blodet som spills helt onödigt för din skull, och följaktligen, även för vår, kväver friheten, tryggheten”, citerade Chavez Penns öppna brev till Bush.

Venezuelas Filmhus

Under sitt besök i Venezuela besökte skådespelaren från ”Alla Kungens män” (2006) “Villa del Cine”, Venezuelas svar på Filmhuset, eller alternativet till Hollywood, en statlig inrättning som regeringen har skapat. Penn visade stort intresse för denna institution där den svarte skådespelaren Danny Glover, en stor Chavezbeundrare, för närvarande har en budget på 18 miljoner dollar för att göra en film över den haitianske självständighetsledaren Francois-Dominique Toussaint Louverture kamp mot den franska kolonialismen och för Haitis självständighet. Penn var imponerad av satsningarna på stimulanserna för alternativ film, både i Venezuela som övriga Latinamerika. Villa del Cine skapades 2006 just med målsättningen att utgöra ett alternativ till ”Hollywood-diktaturen”, som Chavez kallar denna gamla institution i USA.

Dick Emanuelsson