martes, 14 de agosto de 2007

Israeliska legoknektar kontrakterade av Uribe

TEGUCIGALPA / 070813 / Sex höga israeliska militärofficerare har anställts av den colombianska regimen i sitt antigerillakrig, ett krig som inte har gett några nämnvärda resultat under Uribes fem år av ”totalt krig” mot FARC-gerillan.

Israeliska arméofficerare lärde upp och tränade de paramilitära dödsskvadronerna när dessa bildades i mitten av 1980-talet i Colombia. Yair Klein, var överstelöjtnanten som bjöds in av den colombianska armén och som avlönades av Medellinkartellen och tränade de paramilitärer som skulle komma att begå bland de mest bestialiska massakrer och blodbad man kan tänka sig.

Nu är det regeringen Alvaro Uribe och hans försvarsminister, Juan Manuel Santos, som själva tar initiativet till att anställa sex israeliska legoknektar med underrättelsetjänst som specialitet, avslöjade det colombianska veckomagasinet Semana i förra veckan. Santos bekräftar att han hade anställt sex pensionerade underrättelsemilitärer.

Men varför israeler? Helt enkelt för att bägge regimerna använder sig av ett intensivt spioneri på de egna medborgarna och dessa militärer utger sig för att vara bland de bästa inom branschen, även inom ”förhörsteknik”, som israelerna lär ut.

Vilka är då uppgifterna? Att spåra upp någon eller några av de sju högsta ledarna inom FARC-gerillans generalkommando, det så kallade El Secretariado, en uppgift som regimen Uribe har gått bet på sedan 2002, trots att de militära styrkorna, i vilka även polisen ingår, i dag uppgår till en halv miljon man.

De sex israelerna i Colombia leds av en f.d. General. Gruppen är stationerad på arméns träningsläger i Tolemaida, tre timmar söder om Bogota och betalningen, enligt anonyma källor, uppgår till tio miljoner dollar.

I Colombia växer nu kritiken eftersom den israeliska säkerhetspolisen är väl kända för att ha genomfört operationer utanför sitt territorium. Det har även påståtts att israelerna har satts in i strider eller i dolda aktioner. Men den colombiansk armén avvisar dessa anklagelser:

– De har inget som helst med operationerna att göra. Allt pekar på att vad som är på gång är en omstrukturering till underrättelseverksamheten, sa Santos till veckomagasinet.

Dick Emanuelsson