lunes, 27 de agosto de 2007

Högern går ut på gatorna i Bolivia

Den bolivianska högern går nu ut på gatorna för att stoppa förslaget till den nya grundlagen. Aktionen är en protest mot det förslag till ny grundlag som växer fram i den grundlagsstiftande församlingen i huvudstaden Sucre. Men regeringen Evo Morales mobiliserar bönder, indianer och folkrörelsen för att garantera ledamöternas säkerhet.

Med knytnävar försökte oppositionen, som är i minoritet i den grundlagstiftande församlingen, att obstruera debatten och besluten i förra veckan. Målsättningen var att förslaget till en ny grundlag skulle vara klart tills september, men oppositionen har försökt att stoppa lagförslaget med alla medel. Nu också rent fysiska.

Vänsterregeringen Evo Morales har egen enkel majoritet i kongressen och i den grundlagstiftande församlingen. Men i senaten har oppositionen en rösts övervikt. Den har hela tiden förfäktat, med stöd av delar av den Högsta domstolen, att förslaget till ny grundlag måste beslutas med två tredjedelars majoritet. Men detta har varit omöjligt eftersom nästan alla förslag omedelbart skulle ha fällts. President Morales har därför sagt att utarbetandet av ny grundlag kan fattas med enkel majoritet men att det blir folket som fäller avgörandet slutgiltigt i en folkomröstning. Oppositionen vågar inte ta den fighten och går, vid denna pressläggning på tisdagen (28 augusti), ut i vägblockader i sex länshuvudstäder där den har organisation och framför allt pengar.

Samtidigt agerar högern och arbetsgivarföreningarna parallellt på det internationella planet. En delegation kommer at tas emot av OAS, de Amerikanska Staternas Organisation samt i FN där de kommer anklaga Morales för att införa en ”totalitär regim” medan oppositionen slår vakt om demokratin.

Men regeringspartiet MAS och stora delar av folkrörelsen i Bolivia går till motoffensiv och vicepresident Alvaro Garcia Linare uppgav vid denna pressläggning att 100.000 indianer, bönder och arbetare är på väg att samlas i Sucre för ”att inte ens en fluga ska våga förolämpa ledamöterna i den grundlagstiftande församlingen”.

Dick Emanuelsson