viernes, 25 de mayo de 2007

Eva Zetterberg (v-m) fryser bistånd till Nicaragua

TEGUCIGALPA / 070525 / Sveriges ambassadör i Nicaragua, vänsterpartisten Eva Zetterberg hotar att frysa inne 90 miljoner dollar i bistånd till den nya sandinistregeringen för korruption som de tidigare högerregeringarna är ansvariga för.

– Så snyggt, Doña Zetterberg! Den som INTE slog sönder fönsterrutan ska nu betala den! kommenterade Mirtha Moraga, en läsare i dagstidningen El Nuevo Dario, Zetterbergs uttalande som uppfattas som en bestraffning av EU av den nya vänsterregeringens nya utrikespolitik.

Den svenska ambassadören har många års förflutet i det svenska solidaritetsarbetet med Latinamerika, framför allt med Chile. Hon är även före detta riksdagskvinna för v. I Nicaragua är Zetterberg ett språkrör för tio biståndsländer från EU. De 90 miljoner dollar som gruppen nu har frusit fram till ett möte de ska ha i juni, skulle gå till att direkt förstärka den nicaraguanska regeringsbudgeten.

Det är allmänt välkänt att de tre USA-vänliga högerregeringarna som styrde Nicaragua 1990-2006 var starkt korrumperade och försnillade statsmedel nästan helt öppet. Fattigdom, misär och analfabetism ökade kraftigt, trots bistånd och välgörenhet från den industrialiserade världen. Men dåtidens givarländer sa inget för regeringarna var ju ”demokratiska”, det vill säga vänligt inställda till EU och USA och bröt också de diplomatiska relationerna till Kuba

Populär president

Den nya sandinistregeringen som vann valet i november 2006 har gjort tvärtom; gått till offensiv på alla nivåer för att utrota hungern, analfabetismen och öka sysselsättningen genom att inleda ett intensivt samarbete med Venezuela och Kuba. Nicaragua, det fattigaste landet i Latinamerika och Karibien efter Haiti, har också anslutit sig till ALBA, det Bolivarianska Alternativet för Amerika. Resultaten i denna politik har medfört att president Daniel Ortegas popularitet hela tiden har stigit och uppgår i dag till drygt 60 procent.

Zetterbergs kritiska uttalande mot delar av landets revisionskontrollanter har fått många att lyfta på ögonbrynen och karaktäriserat det som en inblandning i Nicaraguas inre angelägenheter där sandinisterna, inte de tidigare högerregeringarna, ska bestraffas.

EU:s krigsförklaring?

Jorge Capelán är partikamrat från Malmö och bodde i Nicaragua 1979-1989, de tio första åren efter revolutionen. Han gjorde också forskningsarbeten under sex månader 2005 och är svidande i sin kritik mot Zetterberg.

– Nittio miljoner dollar är inte så mycket pengar jämfört med de dryga 1,5 miljarder regeringen har fått från Chávez, Iran och andra samarbetspartners. Men det bör ändå ses som en markering på att kriget mot sandinisterna har börjat på allvar. USA-ambassaden försöker samtidigt att förena förnyarsandinister [1] med liberaler i en ny upplaga av 80-talets Contras-front.

– Att Zetterberg nu väljer att agera språkrör för EU/USA borde inte förvåna någon. Det har hon mer eller mindre gjort hela tiden. Detta har redan uppmärksammats internt inom (v) och det blir nu dags att öppet diskutera om partiet har råd att behålla Eva Zetterberg blandpartikadern och samtidigt driva antiimperialistisk politik.

Dick Emanuelsson

[1] MRS, Movimiento de Renovación Sandinista är en socialdemokratisk utbrytning ur sandinistpartiet FSLN. MRS tog emot ekonomiska medel av USA för att finansiera olika konferenser inför valet förra året och har även starkt kritiserat regeringen för att skapa konfrontationer med USA. USA agerade öppet inför valet förra året och hotade de nicaraguanska väljarna för konsekvenserna av en röst på FSLN. Trots det, och trots muller om krigshot, vann Daniel Ortega presidentmakten. Men USA försöker sedan valrörelsen skapa en gemensam front mellan MRS, som bara fick knappt sex procent i valet, med den samlade fronten av liberaler och konservativa, mot FSLN-regeringen.