miércoles, 2 de mayo de 2007

Chiquita Brands fortsätter att synas i sömmarna

3602 tecken>
TEGUCIGALPA / 070502 / Chiquita Brands International kommer nu att bli föremål också för en utredning i den amerikanska kongressen. Det är underkommittén till Utländska Angelägenheter som i juni kommer att genomföra kommissionsförhör för att utreda om USA-företag i Colombia, som till exempel Chiquita, har bidragit med ekonomiska resurser till de paramilitära dödsskvadronerna AUC.

– Vi måste gå till botten med det här, vi måste få reda på sanningen. Och vi kommer att kalla många vittnen för att undersöka det här, sa Bill Delahunt till den colombianska dagstidningen. Delahunt leder kommitténs arbete.

Chiquita avslöjades den 13 mars för att ha betalat AUC mellan 1997-2004 med 1,7 miljoner dollar för, som man sa, ”i omsorg om de anställdas säkerhet”. Företaget dömdes att betala 25 miljoner dollar uppdelat på fem år med fem miljoner dollar i ränta. Men domaren gjorde förbehållet att han kan fyrdubbla detta bötesbelopp om han finner fler graverande uppgifter mot Chiquita.

Militär och paramilitär de ansvariga

I Colombia är nu massgravarna hundratals och är fler än de som påträffades i Bosnien efter kriget. Landets riksåklagare General, Mario Iguarán träffade i tisdags Delahunt och har hos USA ansökt om ett bidrag på 80 miljoner dollar för att kunna fortsätta att göra nya massutgrävningar och att göra grundliga rättsutredningar kring de tiotusentals människor som fallit offer för de paramilitära grupperna.

I en utredning som Internationella Fackföreningskonfederationen presenterade inför EU-parlamentet den 18 april, framkommer det att av de nästan 2500 fackliga aktiva som mördats mellan 1991-2006 står de väpnade styrkorna och paramilitärerna för 97 procent av morden, medan gerillan och andra aktörer står för resten, tre procent. Janek Kuczkiewicz, den fackliga internationalens människorättsansvarige, uppgav att siffrorna kontrasterar mot den officiella bilden som regeringen Uribe brukar hävda, att morden på facket är ett utslag av den väpnade konflikten i landet.

Delahunt lovade också riksåklagare Iguarán att förse det colombianska åklagarämbetet med nya ekonomiska anslag som ska bidra till att utreda fall som Chiquita Brands och andra företag som kan ha betalat dessa illegala grupper.

USA ger ett årligt bidrag på tio miljoner dollar till åklagarämbetet och det kontrasterar mot de nära 600 miljoner dollar som USA ger den colombianska krigsmakten i kampen mot vänstergerillan.

Kan komma att utlämna direktörerna

Iguarán bekräftade också att en instans inom USA:s Justitieministerium som handlägger information kring Chiquita har börjat förse de colombianska myndigheterna med uppgifter i fallet. Enligt El Tiempo kan detta användas för att ställa Chiquita inför rätta i Colombia och begära de ansvariga direktörerna inom företaget utlämnade till Colombia, anklagade för att ha samarbetat med paramilitärerna.

I oktober 2001 bötfälldes Chiquita med 100 000 dollar av USA-myndigheterna. Brottet var mutor till höga tulltjänstemän i Colombia. Målet var att förlänga kontrollen och licensen av hamnen i staden Turbo, där paramilitärernas vapen lossades på Chiquitas hamnanläggning. Företagets lokale vd hade fyra år innan, 1997, sammanstrålat med paramilitärernas (AUC) ledare Carlos Castaño. Från det året inleddes Chiquitas finansiering av AUC, skriver det ansedda veckomagasinet Semana.

De colombianska myndigheterna vill nu ta upp till förnyad prövning om företaget är inblandat i vapen och drogsmuggling via hamnen i Turbo.

Dick Emanuelsson

Källa: http://www.eltiempo.com/justicia/2007-05-02/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-3539267.html