miércoles, 22 de julio de 2009

Männen bakom dödsskvadronen som USA skapade är kuppregimens politiska rådgivare
”Valda delar av CIA:s verksamhet i Honduras under 80-talet”

TEGUCIGALPA / 010914 / Gloria Esperanza Reyes hade tur, hon överlevde den CIA-tränade dödsskvadronen men glömmer aldrig tortyren av elkablarna som applicerades mot bröst och vagina.

– Den första stöten var så stark att jag bara ville dö.

José Barrera, en av bödlarna inom Batallón 316, bekräftar den i dag 52-åriga Glorias ord:

– De bönföll oss att döda dem. Tortyren är hemskare än döden, sa han den 13 juni 1995 till USA-tidningen Baltimore Sun.

Vad Barrera eller reportern då inte visst var att en av Bataljon 3-16:s mest omtalade torterare, kapten Billy Joya, den 29 juni 2009 skulle träda in i presidentpalatset i Tegucigalpa och bänka sig bredvid kuppresidenten Roberto Micheletti och bli dennes politiske rådgivare. Joya vet hur en slipsten ska dras i en statskupp, det fick han lära sig när han fick fortbildning hos de chilenska karabinjärerna under militärdiktaturens general Augusto Pinochet.

De kvinnliga offren för Bataljon 3-16, som Gloria Esperanza, torterades vanligtvis med elkablar applicerade till bröstvårtor och vagina. Tortyren började först med 110 volt och ökade därefter till 220.

Männen ställdes nakna på en stol, fick en korg fastbunden i testikelpungen. Bredvid satt Billy Joya, Bataljon 3-16:s kommendant eller någon av de andra torterarna. För varje fråga som offret vägrade att svara eller inte visste svaret på, lades en sten i korgen som puffades fram och tillbaka.

John Negroponte och Elliot Abrams

Den man som anklagas av människorättsorganisationer, politiker och anhöriga till de hundratals mördade eller försvunna i Honduras, pekar ut USA:s f.d. ambassadör i landet, John Dimitro Negroponte, som den ytterst ansvarige för skräcken i början av 1980-talet i Honduras. Han hade förflutet som CIA-agent i USA-imperialismens folkmordskrig i Indokina där han 1964 ledde ”Operation Fenix” men uppträdde som ambassadens politiska rådgivare. Han satt tillsammans med Nixons Vietnamförhandlare Henry Kissinger 1973 i Parissamtalen.

När Sandinistgerillan i Nicaragua började bli farlig för den USA-stödda Somozadiktaturen i Nicaragua skickades han dit. I hans sällskap fanns CIA-agenten Otto Reich, USA-kuban och Felix Rodriguez, en annan USA-kuban och CIA-agent som hade varit den ansvarige för avrättningen av Che Guevara den 8 oktober 1967 i Bolivia. Ytterligare en terrorist från den tiden fanns ett par år senare på plats i El Salvador och Honduras, Luis Posada Carriles, den man som är ansvarig för bombattentatet mot ett kubanskt passagerarplan som sprängdes i luften mellan Barbados och Kuba och som Bushregimen vägrade att utvisa till Venezuela med hänvisning till att ”Posada Carriles kunde misstänkas bli torterad”. Hur Obama ska göra med denne man som går fri på Miamis gator är fortfarande ett osäkert kort.

Högste spionchef

Under Bushadministrationen utsågs Negroponte till FN-ambassadör och ambassadör i Irak. Men i februari 2005 blev han chef för DNI, (Office of the National Intelligence Director) USA:s samordningsorgan för de 27 olika underrättelsetjänsterna i USA. En central spindel, med andra ord i USA:s intriger och konspirationer mot de länder och folk som vägrar underordna Imperiets diktat, en post som Negroponte har varit som klippt och skuren för och som han trivts i.

Till Bushadministrationen knöts personer som t.ex. Elliot Abrams, f.d. andresekreterare inom State Departement, som var en av nyckelfigurerna inom den s.k. Contra Irangate-skandalen. De nicaraguanska kontrarevolutionärernas smutsiga krig mot den progressiva sandinistregeringen i Nicaragua finansierades med knarkhandel och vapensmuggling från Iran.

Elliot Abrams utsågs av Bush till ordförande för det Nationella Säkerhetsrådet för mänskliga rättigheter och internationella operationer. Det är en post som dessutom inte behövde senatens godkännande. Abrams var en CIA-länk under 1980-talet i Honduras och resten av Centralamerika där USA förde ett icke deklarerat krig mot folken. Trots att denne man avslöjades för att ha ljugit inför USA-kongressen om sin inblandning i Iran Contra-affären, förläts han av den äldre George Bush.

USA-missionärer mördades

”John Negroponte förfalskade avsiktligt rapporter till State Departement (USA:s utrikesministerium, reds anm). Många USA-missionärer mördades av den honduranska ’Batallon 316’, utbildade av CIA. Negroponte, i de bästa av fallen, ignorerade, och i det värsta fallet, övervakade dessa brott. Utnämningen av Negroponte är en förolämpning!”, skrev den spanska människorättsorganisationen Nizkor i ett pressmeddelande när Negroponte utsågs till FN-ambassadör 2001.

Bataljon 316 skapades på inrådan av CIA. Den var en autonom paramilitär och underrättelsegrupp som gick till väga med samma nit och blinda hat mot allt som luktade subversion eller folkrörelser i Honduras. Den tog sin inspiration och lärare från både CIA som Argentina, där ”effektiviteten” var total. Hundratals honduraner försvann, torterades eller avrättades.

De två honduranska generalerna Gustavo Alvarez och José Bueso Rosa bekräftar att ”USA erbjöd oss att skapa denna specialenhet”.

– Det var deras (USA:s) idé att skapa en underrättelseenhet som rapporterade direkt till de väpnade styrkornas högsta befäl. Bataljon 3-16 bildades för att underlätta informationsflödet, sa general Bueso till Baltimore Sun den 11 juni 1995.

Lärarbödlar från USA och Argentina

I det omfattande reportaget i USA-tidningen bekräftar såväl CIA-agenter, legoknektar, f.d. officerare och tortyrexperter inom den honduranska armén Negropontes personliga ledande roll i det inre kriget i Honduras.

I augusti 1980 landade 25 honduranska officerare på en oasfalterad landningsbana i en öken i sydvästra USA där de togs emot av fem CIA-agenter, bland dem ”Mr. Bill”. Florencio Caballero, en av 3-16:s experter på kidnappningar, uppgav till Baltimore Sun att ”vi anlände till en militärbas, allt var så privat, ingen TV bara videofilmer”.

Under sex månader skapade CIA- och FBI-agenter kärnan i det som skulle bli Bataljon 3-16 i Honduras, en skola där CIA:s och USA-militärens manual i tortyr och psykologisk krigföring präntades in bokstavligen i dessa centralamerikanska officerares hjärna.

Väl tillbaka i Honduras fortsatte utformningen av sadistiska mordmaskiner av militära rådgivare från både USA och Argentina, de senare hade stor erfarenhet efter militärkuppen den 23 mars 1976. Under sju års diktatur försvann närmare 30.000 unga argentinare i händerna på dessa bödlar.

Thomas Posey och Dana Parker var legoknektar som erbjöd sig att förse den honduranska armén med vapen i händelse av att USA-kongressen skulle sätta käppar i hjulet för leveranserna. Dokument visar att Negroponte utgjorde kontakten mellan legoknektarna och den honduranska armén. Andra dokument avslöjar en komplott om hur Negroponte och George Bush, vid den tidpunkten vicepresident under Reagan, kanaliserade den ekonomiska hjälpen till de nicaraguanska kontrarevolutionärerna.

Mörklade nunnemord

Enligt Nizkor och Baltimore Sun bidrog Negroponte inför USA-kongressen att mörklägga mord, försvinnanden och tortyr begångna av CIA:s skapelse, Bataljon 316. Rick Chidester, Negropontes högra på USA-ambassaden i Honduras, uppgav till Baltimore Sun att man tvingades att utelämna en uttömmande sammanfattning av brott mot de mänskliga rättigheterna i 1982 års rapport till State departement, bland dem morden på 32 salvadoranska nunnor. Dessa hade flytt efter att monseñor Oscar Romero hade mördats i San Salvador av en dödsskvadron.

”Negroponte förnekade kännedom om detta men 1996 uppgav Jack Binns, Negropontes företrädare på ambassadörsposten, att kvinnorna hade tillfångatagits, torterats och därefter kastats ut från helikoptrar för att möta döden”, citerar Baltimore Sun.

USA-visum drogs in för vittne

Enligt Los Angeles Times drog USA tillbaka visumet för den honduranske generalen Luis Alonso Discua Elvir efter att Negroponte föreslagits till posten som FN-ambassadör. Generalen var inte vem som helst utan befälhavare för den fruktade Batallon 316 under Negropontes tid som ambassadör i Honduras. Vid tillfället för USA-regeringens tillbakadragande av visumet var generalen Honduras’ FN-ambassadör. Generalen fick sin fortbildning på School of America, USA:s krigsakademi för latinamerikanska officerare i likhet med kuppgeneralen Romeo Vazquez och flygvapenchefen.

General Discua har offentligt uppgivit att han har information som binder Negroponte med Batallon 316:s operationer. ”Hans vittnesmål har ett ovärderligt värde för att klarlägga Negropontes sammansvärjning mot honduranerna i Capitol Hill”, hävdar Nizkor.

DEN 27 AUGUSTI 1997 avslutade CIA-chefen Frederick P. Hitz en hemlig rapport på 211 sidor med rubriken ”Valda delar av CIA:s verksamhet i Honduras under 80-talet”. Infört trycket från den honduranska människorättskommittén lyftes hemlighetsstämpeln på vissa delar av rapporten den 22 oktober 1998. Tillgång till hela rapporten fick bara senatorerna som skulle godkänna Negropontes utnämning till FN-ambassadör.

Dick Emanuelsson