jueves, 10 de marzo de 2011

En container med sjukvårdsutrustning till Nicaragua


Medlemmarna i “Solidaritetskommittén Carlos Fonseca Amador” i Stockholm, med stöd från sjukvårdspersonal, samlade den 18-20 februari i år in så pass mycket sjukvårdsutrustning att de fyllde en hel container. Det är främst instrument för ögonläkare som nu går till det nicaraguanska Hälsovårdsministeriet. Kampanjdagarna inföll på 77-årsdagen av mordet på Nicaraguas nationalhjälte Augusto Cesar Sandino. I Nicaragua har den kubanska hälsovårdsbrigadens ögonläkare och personal gratis opererat 75.000 nicaraguaner som led av starr och Pterygium, eller Vinghinna som det också kallas. Den nicaraguanska hälsovården har starkt förbättrats och i praktiken gjorts kostnadsfri sedan sandinisterna återtog regeringsmakten i januari 2007.
D.E.