miércoles, 6 de enero de 2010

Fattigdomen ökar i Latinamerika

<3604 tecken>

Kvinnor och barn de mest utsatta av den ekonomiska krisen

TEGUCIGALPA / Fattigdomen ökade detta år i Latinamerika och Karibien till 189 miljoner personer. Det är lika med 47,8 procent av den latinamerikanska befolkningen. Av dessa lever 76 miljoner personer i misär. De som drabbas hårdast är kvinnor och barn, säger den ekonomiska FN-organisationen Cepal i en rapport som publicerades förra veckan.

År 2015 skulle länderna som undertecknade Milleniummålet ha halverat fattigdomen. Det målet ses nu som svårt att uppnå, med undantag för ett fåtal länder på den amerikanska kontinenten. Honduras, som upplevde en militär statskupp den 28 juni är utsikterna ännu mörkare med mer än 60 procent i fattigdom och blockerat från internationella krediter.SVITERNA AV KRISEN har betytt att takten i minskningen av fattigdomen, som kunde registreras i början av decenniet, har reducerats. I stället har fattigdomen ökat 1,1 % eller nio miljoner människor. Misären, det vill säga de som överlever på mindre än en dollar per dag, har ökat med 0,8 procent eller ytterligare fem miljoner personer.

– Denna ökning av fattigdomen tvingar oss att agera och vi måste omarbeta de sociala skyddsprogrammen med en strategisk vision på lång sikt och åtgärder som är kapabla att utnyttja det mänskliga kapitalet och beskydda de utsatta familjernas och gruppers inkomster, sa mexikanskan Alicia Bárcena, vice chef för FN-organet med säte i Santiago de Chile i en kommentar och tillade:

– Det finns utrymme för en aktiv politik men det finns också länder som har tänt rödljuset medan andra har tänt det gula varningsljuset med förevändningen att det sociala nätverket har försämrats.

Den ekonomiska krisen återspeglas också i den minskning av den ekonomiska tillväxten som för 2009 fluktuerar mellan 1,5-1,8 procent, enligt Cepal.FATTIGDOMEN PÅ DEN södra amerikanska kontinenten har ett kvinnligt och barnansikte, slår Cepals studie fast. Det är dessa två grupper som är det mest utsatta av krisen. Hos yngre än 15 år har fattigdomen slagit 1,7 gånger hårdare än genomsnittet för vuxna medan motsvarande siffra för kvinnor är 1,15 gånger.

Cepals analys slår fast att den nuvarande krisen, till skillnad mot de tidigare, inte har fått de fiskala eller finansiella strukturerna att kollapsa. Inte heller har de orsakat större inflation.

Mexiko i sällskap med Centralamerika är de länder som krisen har slagit hårdast emot. Orsaken är dess ekonomiska beroende till USA. Antalet fattiga och de som lever i misär i Mexiko uppgår nu till 37 miljoner respektive tolv miljoner personer av en befolkning på 105 miljoner invånare. Landets BNP kommer i år att minska med sju procent. Cepal ger dock landets högerregering en eloge för att ha satsat på att mildra effekterna av krisen för de fattiga och satsningarna uppgår till 800 dollar per fattig.CEPAL REKOMMENDERAR regeringarna att genomföra speciella satsningar för kvinnor och barn för att stimulera deras möjligheter att komma in på arbetsmarknaden, en förutsättning för att reducera fattigdomen och därmed stora och dramatiska sociala problem i Latinamerika.

Avståndet mellan ålder och kön är också stort och kräver en speciell uppmärksamhet. Men kvinnorna kan även avlastas en enorm börda som det oavlönade hemarbetet utgör för de fattiga latinamerikanska kvinnorna och flickorna. Medan kvinnorna i Uruguay arbetar fem timmar per dag i hemmet är sju timmar ”normalt” för de guatemalanska kvinnorna. Med undantag för de guatemalanska männen är det inget latinamerikanskt land där männen lägger ner mer än två timmar per dag i hemmet.

Dick Emanuelsson