domingo, 3 de octubre de 2010

VIDEO / Delseger för mapucheindianerna i Chile


CARACAS / 2010-10-03 / Mapucheindianernas 82 dagar långa hungerstrejk upphörde i fredags. Regeringen Piñera backade ett par steg och drog tillbaka ”terroriststämpeln” mot de 35 fängslade mapucheindianernas kamp för sin jord och nationella rättigheter.

Hungerstrejken har förts på liv och död eller som Natividad Llanquileo, kvinnligt språkrör för de fängslade mapucheindianerna sa från fängelset i staden Concepción, i södra Chile;

– Denna hungerstrejk är bara ytterligare en aktion i återuppbyggnaden av mapuchefolket, skäl för vilket vi bör vara vid liv.

Överenskommelsen baseras sig nu på OIT:s konvention 169. Denna garanterar ursprungsbefolkningarnas rättigheter mer än den antiterroristlagstiftning som infördes under Michelle Bachelets koalitionsregering och som den nya högerregeringen under Sebastian Piñera har velat förstärka och utöka. På basis av den lagen anklagas fem ledande medlemmar av det chilenska kommunistpartiet för att ha förbindelser med den colombianska FARC-gerillan och enligt ”Guilt by Association” är de därmed potentiella terrorister, trots att Chile inte karaktäriserar FARC-gerillan som en terroristorganisation, i likhet med USA och EU.

Enorm solidaritet i världen och i Chile

Men anklagelserna mot de fängslade mapucheindianerna har inte dragits tillbaka. De ställs nu inför en civil i stället för militär domstol tack var den enorma solidariteten som vuxit fram över hela världen och i Chile.

Bara några dagar innan överenskommelsen mellan den chilenska regeringen och mapucheindianernas representanter träffade jag i Caracas Ximena Comican, medlem av ledningen för mapucheindianernas organisation. En tunn men stridbar kvinna som menar att den inledda kampen handlar om mapuchefolkets historiska rätt till sin jord och en rad andra rättigheter. De 35 fängslade mapucheindianernas hungerstrejk är en bekräftelse på denna kampberedskap.

• Mapuchefolket har mötts av en enastående och dessutom bred solidaritet som i Chile har slagits ner brutalt av ordningsmakten.

– Allt som handlar om sociala och andra krav i Chile slås ned hänsynslöst. Även parlamentsledamöter som besökte fängelset och som ville ansluta sig till hungerstrejken slogs ned brutalt av karabinjärerna. Den chilenska vänstern och de folkliga rörelserna har en revolutionär skyldighet att i denna stund bistå sina mapuchebröder och systrar. Den som har hjärta och själ vet att mapuchefolkets krav till sin jord är rättmätiga. Regimen försöker inför omvärlden och det chilenska folket peka ut mapuchefolket som terrorister men det är en falsk anklagelse.

Skillnaden mellan Allende och övriga regeringar

– Koalitionsregeringen (M. Bachelet) ansåg att mapuchefolket var farligt att ha i frihet när de krävde sin historiska rätt till jorden och därför fängslades vi. Pinochets, Bachelets och nu Piñeras regering har inför omvärlden velat visa upp en bild av landet där det råder harmoni, investeringsklimat och ekonomisk stabilitet, visst, men bara för den rike. Men när mapuchefolket visar upp en annan bild av Chile fängslas de.

• Den 4 september var det 40 år sedan Salvador Allendes valseger. Vad betydde vänsterregeringen Unidad Popular för mapuchefolket?

– Jag är för ung att känna till något om Allendes regering. Men jag minns min far som sa att den enda gång som mapuchefolket kände sig lyckliga och förväntansfulla var under Allendes regering. Den fördjupade jordreformen och var den enda regeringen som återgav mapuchefolket sin värdighet. Men den 11 september 1973 slogs den verkliga dröm sönder av militären som mördade grannen, sonen, fadern eller modern.

Venezuela ett exempel


• Vi befinner oss i Venezuela där till och med författningen garanterar ursprungsbefolkningarna sina rättigheter fastslagna i en folkomröstning som Chavez utlyste.

– Nu kommer de också att välja sina egna representanter i det Latinamerikanska parlamentet för ursprungsbefolkningar. Jag tror att dessa rättigheter bara kan erkännas och garanteras i länder där det pågår en revolutionär process. Chavez är språkröret för hela den politiska processen. Jag ser mitt namn citeras i en rad medier i försvaret av mina bröder UTAN att censureras! Och det handlar inte om alternativa medier utan som tillhör institutioner.

”Allierat med FARC-gerillan”

– Vi har samma ambition, utlysande av val till en församling som utarbetar en ny författning där vi, ursprungsbefolkningarna i Chile, deltar aktivt som ett folk som är ”Framtidens Arkitekter” som den sandinistiska (Nicaragua) sången förkunnar och som handlar om folkets befrielse där det är kapabelt att genomföra dessa förändringar. Inte den fascistiska författningen från 1980.

• Ursprungsbefolkningarna i länder som Bolivia och Ecuador har störtat flera nyliberala regeringar som har förtrampat dessa folks rättigheter och bygger i dag upp nya samhällen och uppvisar från regeringsnivå, solidaritet med mapuchefolkets hungerstrejk. Hur känns det?

– Det är varje revolutionärs skyldighet. Kuba, Nicaragua, Venezuela, Bolivia men även ditt land (Sverige) har visat solidaritet med mapuchefolket som fann en fristad (efter militärkuppen 1973). Just nu pågår det en intensiv mediekampanj mot mapuchefolket och kommunistpartiet. Vi anklagas för att vara allierat med FARC-gerillan i Colombia. Det är möjligt att många av oss tvingas att gå i exil efter dessa förföljelser. Vet du att Juan Manuel Santos (Colombias president) undertecknade en överenskommelse med Piñera som handlar om att utplåna mapucheindianer som påstås tränas militärt hos FARC (i Colombia)? Vad de strävar efter är att kriminalisera varje social och politisk rörelse i Chile, oavsett om den förs av mapuchefolket eller arbetarna. I deras ögon förvandlas vi till ”FARC-terrorister”. Det är ”Spöket som går runt i Latinamerika”.

Plurinationell stat

– Vi kräver också att Chile ska vara, som i Bolivia och Ecuador, en plurinationell stat där mapuchefolket inte ska ses som en slags ”folklore” i staten Chile utan som ett folk med eget kosmovisionärt tänkande med kultur och eget språk och territoriella gränser. Mapuchefolket är ett folk som samlever med den chilenska staten. Och därför kräver vi att vårt folk respekteras på samma sätt som den (chilenska staten) kräver respekt för sina myndigheter och lagar.

Dick Emanuelsson
VIDEO / INTERVJU (23 min.): http://vimeo.com/15493011

----------------------------

EN BAKGRUND

Mapuchefolket är beläget främst i den 8-10:e regionen i södra Chile och enligt den senaste folkräkningen 2002 fanns det då uppskattningsvis 600.000 invånare och är cirka fyra procent av Chiles totala befolkning. Omkring 300.000 mapucheindianerna finns på samma latitud i Argentina. Språket är Mapundungun som saknar skriftspråk. I norra Chile vid städerna Iquique och Arica finns aymaraindianerna som befolkar Bolivia och södra Peru.

Dick Emanuelsson

-----------------------------

KRAVEN som undertecknades av de 35 politiska fångarna från Mapuchefolket:

– Nej till att tillämpa antiterroristlagstiftningen mot mapuchefolket.
– Nej till den dubbla rättsprocessen; militär och civil.
– Nej till användandet av hemliga vittnen.
– Bort med militären från mapuchesamhällena.
– Till försvar för vår Nuke Mapu, Moder Jord, Mapuchefolkets ideologiska kulturella och kosmovision.
Dick Emanuelsson

---------------------

Pinochetdiktaturens massakrer mot mapuchefolket

Flammans reporter gjorde i början av 1987 reportage i mapuchefolkets vagga, Lumaco och Temuco och kampen under militärdiktaturen handlade om att återerövra jorden.

I en av byarna till Lumaco hade byborna utsatts för en bokstavlig massaker efter att de hade tagit tillbaka ett tiotal hektar mark från den italienske storgodsägaren Luchiter. Denne utnyttjade både kontakter som den militära lagstiftningen som gav kapitalstarka intressen rätt att köpa upp mark som låg i mapuchefolkets ägo.

Vänsterregeringen under president Salvador Allende hade både utökat Mapuchefolkets rättigheter som gett dem rätten över sina historiska marker. Militärdiktaturen innebar en återgång till kolonial utplundring och den efterföljande socialist-kristdemokratiska regeringens 20 år enbart förstärkte landägarnas maktkontroll över dessa marker, varför Mapuchefolket inte har sett någon annat råd än att ockupera den mark som historiskt tillhör dem.

Dick Emanuelsson