martes, 11 de septiembre de 2007

KORTA VALFAKTA GUATEMALA

<2357>

Guatemala valde i söndags president, vicepresident, 158 deputerade till kongressen och 332 borgmästare. Valet kostade 41 miljoner dollar men hälften av dessa pengar förbrukades av tre partier trots att hälften av landets medborgare lever i fattigdom och misär.

Cirka 60 procent av de röstberättigade gick till urnorna. Av de totalt 3'605,535 avgivna rösterna var 211,669 (5.87 %) blanka, 243,418 (6.75 %) ogiltiga. Giltiga: 3,152,448 röster. Totalt var 5'990,029 inskrivna i vallängderna av en befolkning på 13,636 99 personer.

Den sociala skulden

Femtio procent av de 13 miljonerna guatemaltekerna lever i fattigdom. 13,5 procent av dessa överlever på mindre än en dollar per dag. I landet är 24 procent av människorna officiellt analfabeter medan andra mer seriösa siffror talar om en analfabetism på 31 procent

I kommunerna Jocotán och Camotán är 80 procent av barnen drabbade av undernäring. Enligt UNICEF är undernäringen skulden till 60 procent av barnadödligheten fram till lågstadiet. Tjugo procent av de gravida i åldern 15-49 år lider av anemi, blodbrist.

Papperslösa i eget land

I världen föds varje år 48 miljoner barn som inte registreras i folkbokföringsregistren. I Guatemala beräknas att tio procent av barnen går samma öde till mötes. Sedan 1996 har 3,9 miljoner barn fötts vilket innebär att 390.000 av dessa saknar alla medborgerliga rättigheter som artikel 7 i FN:s barnkonvention anger. Motsvarande lag finns ratificerad i Guatemala men hundratusentals barn är ”osynliga” för myndigheterna.

Utlandsguatemaltekerna deporteras tillbaka från USA

I USA finns det 1,3 miljoner guatemalteker, den förkrossande majoriteten ”mojados”, det vill säga illegala invandrare som tagit sig över gränsen mot Mexiko och därefter över gränsen till USA. Varje vecka deporteras cirka 600 av dessa tillbaka till Guatemala och massarbetslöshet eller informell sektor som omfattar hälften av den yrkesaktiva befolkningen.

I alla centralamerikanska länder är den pågående offensiven från USA:s migrationsmyndigheter en mardröm eftersom de hemvändande samtidigt innebär en ny börda för deras redan fattiga familjer. Men de så kallade Remesas, pengar som utlandsguatemaltekerna skickar hem till sina familjer, uteblir och därmed också den främsta inkomstposten i de centralamerikanska regeringarnas budgetar.

Dick Emanuelsson

Tegucigalpa 2007-09-11