martes, 11 de septiembre de 2007

CIA:s statskupp 1954 i Guatemala

<1551>

”Kommunistisk infiltrationen” på kontinenten

I GUATEMALA GENOMFÖRDE CIA 1954 EN STATSKUPP som hade föregåtts av en blygsam jordreform 1952 (Decreto 900) av den progressive presidenten Jacobo Arbenz. 209,842 tunnland obrukad mark i United Fruits ägo konfiskerades till ett pris av 672.572 dollar, vilket var det taxeringsvärde som bolaget hade uppgett i sin skattedeklaration. USA-företaget och CIA igångsatte en psykologisk krigföring utan like.

USA:s utrikesminister John Foster Dulles skickade en not till Arbenz där han klagade över att ersättningen för den konfiskerade landarealen var för liten. John Peurifoy, USA:s ambassadör i Guatemala City, sa i ett kongressförhör i USA att "Guatemala sprider sina marxistiska tentakler i Centralamerika". Han anklagade också Jacobo Arbenz för att ha skisserat jordreformen i Moskva.

I mars 1954 uttalade OAS, De Amerikanska Staternas Organisation, sin oro över den "kommunistiska infiltrationen" på kontinenten. Arbenz föreslog Honduras en icke-angreppspakt, vilket den honduranska regeringen avvisade.

Från militärbaser i Nicaragua attackerade den guatemalanska översten Carlos Castillo Armas sitt eget land under förevändningen om "ett frihetskrig mot kommunismen". Den planerade militära operationen fick genast CIA:s, USA:s och de centralamerikanska regeringarnas stöd. Castillo lyckades tvinga Arbenz i exil och omedelbart upphörde också den juridiska processen om jordreformen och United Fruit Co. Den 13 juli erkändes kuppöverstens regeringsjunta av USA:s president Dwight Eisenhower.

Dick Emanuelsson