martes, 27 de enero de 2009

AVTAL ALBA-HONDURAS

<2443 tecken>

• Finanser: 30 miljoner dollar för att förstärka jordbruksbanken BANADESA.

• ENERGI: Stödja energisparprogrammet genom att byta ut fyra miljoner glödlampor med stöd av kubanska ingenjörer. Investeringarna, 9,1 miljoner dollar, är en donation av Venezuela inom ramen för medlemskapet i det Venezuelaledda Petrocaribe. Investeringarna kommer att ge 24 miljoner dollar per år i besparingar för Honduras.

• STATLIG ENERGIINVESTERING: ALBA:s energibolag (Grannacional de Energía, Gas y Petróleo de la Alba) ska genomföra geologiska undersökningar på den honduranska atlantkusten i samordning med den honduranska staten i letandet efter olja och gas som finns i området mellan Honduras-Nicaragua.

• PETROCARIBE: Via Petrocaribe försäkras Honduras bränsle de kommande 100 åren.

• PETROLEUM OCH LIVSMEDEL: Godkännande av föreslagna projekt där honduranska jordbruksprodukter byts mot bränsle med målsättningen att skapa ett energipolitiskt oberoende (i förhållandet till de multinationella oljebolagen som Esso och Shell, som kontrollerar den honduranska marknaden) via Alba Petrocaribe, Alba-Alimentos och Alba¬-Solidaridad.

• LANDSBYGD-BÖNDER: Donation av 100 traktorer från Venezuela för att stimulera produktionen hos småjordbrukare. En fond ska upprättas för inköp av sädesfrö basgrödor/frön för att motsvara kravet hos små- och medelstora jordbruksproducenter för ett belopp på 1,8 miljoner dollar.

• GENETISKT CENTER: Via ALBA ska ett forskningsinstitut skapas som ska ge tjänster inom forskning, teknologitransfereringar och fortbildning i genetisk förbättring för mindre boskapsägare till ett belopp av 200.000 dollar.

• TELESUR-KANAL 8: Telesur ska kostnadsfritt ge Honduras’ statliga TV-kanal (8) teknisk assistens. TV-program ska via Venezuelas nya satellit “Simon Bolivar” kunna “laddas ned” av Kanal 8 i Honduras för sändning i landet.

• STIPENDIER TILL KUBA: Utöka stipendier till Kuba med 80 för studier inom medicinska och vetenskapliga specialområden.

• KUBANSK MEDICIN: Att tillmötesgå vädjan från Honduras’ regering om att göra en värdering av omfattningen av läkemedelsbehovet inom den honduranska allmänna sjukvården.

• UTBILDNING: Bredda alfabetiseringsprogrammet “Yo si puedo”, Visst kan jag, till Honduras’ 206 kommuner. De nära två miljoner honduraner som är analfabeter (26 %) ska kunna läsa och skriva efter 18 månader i programmet. Honduras blir då tillsammans med Kuba, Venezuela, Costa Rica och Bolivia fritt från analfabetism.

Dick Emanuelsson
Källa: Presidencia de Honduras, El Libertador