lunes, 26 de enero de 2009

BOLIVIA: TVÅ ÅRS ARBETE FÖR EN NY GRUNDLAG

<1441 tecken>

• Den konstituerande församlingen inledde sitt arbete den 6 augusti 2006 i staden Sucre och avslutade det den 14 december 2007 i en militärgarnison, beskyddad av dynamitbeväpnade gruvarbetare i staden och gruvcentret Oruro.

• Mellan maj-juni 2008 genomförde de separatistiska länsprefekterna i Santa Cruz, Pando, Beni, Tajira, Chuiqisaca regionala folkomröstningar om en egen regional författning som fick majoritet och som ställde den utarbetade politiska konstitutionen för staten Bolivia åt sidan.

• Den 10 augusti 2008 genomfördes en folkomröstning som tog ställning till om presidenten, vicepresidenten samt länsprefekternas mandat skulle fortsätta eller avbrytas och i konsekvens med detta utlysa nyval på dessa poster. Evo Morales fick 67 procent av rösterna för förnyat förtroende.

• I september 2008 inledde länsprefekterna och de högerextrema “civilkommittéerna” i dessa län omfattande och våldsamma protester som bland annat innebar ockupation och förstörelse av offentliga statliga myndigheter och en massaker på ett 30-tal bönder i länet Pando i protest mot regeringens beslut om att utlysa en folkomröstning om den nya författningen.

• Den 21 oktober, klockan 03.00 ratificerade president Evo Morales inför 100.000 bolivianer, den bolivianska kongressens beslut om att utlysa en folkomröstning den 25 januari där folket får ta ställning för eller emot det utarbetade grundlagsförslaget.

• Den 25 januari 2009 röstade 60 procent (vid denna pressläggning, 25 januari 2009) JA till den nya författningen. Det var den första folkomröstningen någonsin i Bolivia om en grundlag.

• I december 2009 utlyses val till president, vicepresident och kongressen.

Dick Emanuelsson