martes, 27 de enero de 2009

Femton personer dör varje dag i Honduras av sjukdomar relaterade till hunger

TEGUCIGALPA / Varje år avlider 5.000 honduraner på grund av hunger eller fattigdom. Det gör 15 människor per dag.

Den dramatiska siffran i ett land med 7.326.496 invånare illustrerar ett fattigt folks kamp för överlevnad. Och om inga drastiska åtgärder vidtas som i grunden förändrar hela det ekonomiska system som har lett till denna situation, kommer om ett antal år 30 honduraner att avlida per dag.

Det är FN-organet FAO som levererar denna dystra rapport och den förstärks av INE, Honduras motsvarighet till SCB, som säger att 66 procent av honduranerna är fattiga och 49 procent lever i armod, extrem fattigdom.

Enligt FAO är 1,365,000 honduraner eller 21 procent av befolkningen starkt undernärda medan över fyra miljoner personer bara har ett dagsintag av 1815 kalorier. Och bristen på mat förmörkar tillvaron för 743,592 familjer.

Paul Comptom, FAO:s representant i Honduras säger att de 49 procent av honduranerna som lever i extrem fattigdom gör det på grund av minimala inkomster. En familj på fem personer behöver 6.000 lempiras (ca 2000 sv/kr) per månad för att klara sitt livsuppehälle men majoriteten av honduranerna har bara den lagstadgade minimilönen på 3500 lempiras.

Den totala kostnaden för en värdig livskvalité som inkluderar mat, medicin, bostad, kläder med mera uppgår till 19.000 lempiras, eller drygt 6.000 kronor. I Honduras uppskattas att mer än 300.000 barn är undernärda och att 350.000 barn arbetar mer än åtta timmar per dag.

Dick Emanuelsson
Källa: El Heraldo, 27 oktober 2008.