lunes, 26 de enero de 2009

Evos 10 budord för att rädda jorden, livet och mänskligheten

Inför FN:s Permanenta konferens för Ursprungsbefolkningarna den 21 april förra året, lade Bolivias president Evo Morales fram sina ” 10 budord för att rädda jorden, livet och mänskligheten” som han sammanfattade med orden: ”Om vi inte gör slut på det kapitalistiska systemet så är det omöjligt att rädda jorden.” Ayamaraindianen som drog ned applådåskor för sitt tal drar slutsatsen att kapitalismen är den utlösande faktorn för krig och elände som dragit fram över världen.

– Det är Imperierna, inte folken, som vinner på krig. Det är de transnationella bolagen, inte nationerna, som vinner på krig. Vi strävar mot verkliga demokratier, inte ett system som underordnar oss Imperiet.
– Det får inte vara möjligt att kapitalismen förvandlar jorden till en handelsvara (…) Om vi inte upphör med det kapitalistiska systemet blir det omöjlig att rädda världen. (…) Låt länderna i Norr betala miljöskulden i stället för att de fattiga länderna ska tvingas betala utlandsskulderna, sa Morales med hänvisning till den globala nedsmutsningen som Nord är ansvarig för.
Bolivias president sammanfattade sin regerings och Latinamerikas ursprungsbefolkningar ståndpunkt i de 10 Budorden:
1. Upphöra med det kapitalistiska systemet.
2. Upphöra med krigen.
3. En värld utan imperialism och kolonialism.
4. Rätt till vatten.
5. Rätt till ren energi (med anspelning på ”bioenergi” som majs som förvandlas till etanol).
6. Respekt för Moder Jord.
7. Grundläggande mänskliga rättigheter.
8. Bekämpa ojämlikheter.
9. Utöva ekonomisk och kulturell mångfald.
10. Leva väl men inte på bekostnad av din medmänniska.
Dick Emanuelsson