martes, 27 de enero de 2009

ILO-chefen: Finanskrisen kommer orsaka 20 miljoner förlorade arbetstillfällen

<3418 tecken>
TEGUCIGALPA / 081021 / – Vi behöver snabba samordnade regeringsåtgärder för att undvika en social kris som kan allvarlig, långdragen och global.

Det sa Juan Somavia, generaldirektör för ILO och varnade samtidigt för att cirka 20 miljoner kvinnor och män kan komma att kastas ut i massarbetslöshet som resultat av den ekonomiska krisen som uppstod i USA i mitten av september. Somavia hänvisar till statistik från IMF och FN som kalkylerar att ökningen av arbetslösa 2007 ökar från 190 till 210 miljoner 2009.

Men det är inte bara arbetslöshet som ligger som ett mörkt moln i horisonten. Fattigdomen kommer också att öka enligt ILO-chefen.

– Antalet fattiga arbetare som överlever på mindre än en dollar per dag kan komma att öka med 40 miljoner personer. De som överlever på två dollar per dag kan öka med 100 miljoner personer.

En allmän kris

De samhällssektorer som främst drabbas av det ekonomiska raset är byggnads, bilindustrin, turism, finanser, tjänste- och fastighetsbranschen. Somavia varnar också för att om inga drastiska snabba åtgärder vidtas av regeringarna kan de kalkylerade effekterna av recessionen bli lågt räknade.

– Detta är inte bara Wall Streets kris, detta är en allmän kris. Vi behöver en ekonomisk återhämtningsplan för de arbetandes familjer och den reella ekonomin. Vi behöver normer och en politik som genererar värdiga arbetstillfällen, krävde ILO-chefen som tillade att ”vi måste förbinda ökad produktivitet med löner och fler arbetstillfällen”.

Respektera arbetsrätten

Somavia rekommenderade deltagarna på det kommande Mötet om Finanskrisen, som presidenterna Bush och Sarkozy har aviserat, att ”vi bör gå tillbaka till den grundläggande funktionen för finanserna som är att påbörja realekonomin. Det handlar om att erbjuda lån till företagen för att dessa kan investera och skapa arbetstillfällen”.

Juan Somavia vill behålla och förbättra den sociala tryggheten som inkluderar pensioner. arbetslöshetsersättningar, system för stöd till barn och hälsovård, garantera tillgången till krediter för de företag som vill undvika avskedanden, lönesänkningar, företagsnedläggningar och för att återupprätta företag.

Men det handlar också om att respektera arbetsrätt och lagar, fördjupa den sociala dialogen för att övervinna den dråpliga effekt krisen har haft på företagen. Återskapa en norm för världsfinanserna och med brådskande medel gå från denna övergångsplan till en hållbar utveckling som innebär investeringar och tillväxt.

Integrerad finanspolitik

– Uppmaningarna om att förbättra finansregleringen och ett system med en internationell övervakning är positivt. Men vi måste gå längre än till själva finanssystemet. Vi måste skapa balans och koncentrera oss på att återvinna människorna och produktionen. Det handlar om att rädda den verkliga ekonomin, menar Somavia.

ILO-chefen anser att det är av central betydelse att de internationella organisationerna börjar att arbeta tillsammans för att utveckla en ny multilateral ram för en rättvis och hållbar globalisering.

– Förhandlingarna om handeln (WTO) är paralyserade, finansmarknaderna står på kanten till en avgrund och klimatförändringen fortsätter. Varje form av rekonstruktion måste hitta vägar för att integrera finanspolitiken med politiken för arbetsmarknaden, med miljön och den sociala ekonomin genom en vision av genensam hållbar utveckling.

Dick Emanuelsson