viernes, 23 de octubre de 2009

ALBA säger ADIOS till dollarn och euron<3473 tecken>
http://dickema24.blogspot.com/

TEGUCIGALPA / 091019 / ALBA-blocket i Latinamerika och Karibien säger nu definitivt ADIOS till dollarn och euron som handels- och monetär valuta. SUCRE, en slags motsvarighet till euron men baserad på folkens och inte finans- och industrikapitalets intressen, införs från och med 1 januari 2010.

Det blev beslutet när ALBA, den Bolivarianska Alliansen för Vårt Amerika, samlades till sitt 7:e toppmöte i helgen, denna gång i Bolivias tredje stad, Cochabamba, rebellisk och revolutionär vagga för både Bolivias kamp för att bryta de nykoloniala kedjorna som för president Evo Morales, som stod värd för mötet i den gångna helgen.


På mötet fattades en rad långtgående beslut för att skapa en finansiär och monetär suveränitet för ALBA-länderna men även ett fördömande av diktaturen i Honduras, ett skarpt fördömande av USA:s nya militärbaser i Colombia, idén om att skapa ett eget Säkerhetsråd, bildandet av ett nätverk av ALBA-ägda företag som ska garantera och tillfredsställa både den egna livsmedelsförsörjningen som andra viktiga samhällsområden.

Det kanske viktigaste förslaget, eller det förslag som ådrog sig mest uppmärksamhet från press och andra regeringar, var beslutet att införa en ny handels- och finansvaluta inom ALBA-lägret, Sucre.


Det var Ecuadors president Rafael Correa, ekonom och socialist, som i november 2008 föreslog att ALBA och Ecuador, som då stod utanför, skulle införa en valuta för att ersätta dollarn. I dag är denna komplicerade operation avsevärt enklare eftersom samma politiska vänsterblock förfogar över en egen bank, BANCO ALBA, en egen TV-kanal (Telesur) och ett nätverk av företag som skapats mellan länderna.

För att förstärka oberoendet från USA- och EU-imperierna bildades i helgen handels- och export/importföretaget ALBAEXIM. Detta ska inte bara tjäna import och export utan också finansiera Alba-Educación, som arbetar för att utrota analfabetismen av miljoner personer i Latinamerika men även bidra till bildandet av ett nätverk av hotell, ”Cadena Grannacional de Hoteles Alba”.


ALBA-mötet beslutade att förstärka livsmedelsförsörjningen via företaget Alba-Alimentos och inom energisektorn Grannacional de Energía, utarbeta stadgar för Ingeoalba, ett center för forskning, prospektering och geologiska tjänster, såväl som ett företag inom järn- och stål och aluminium. På så sätt samarbetar man i stället för att, som tidigare, förlita sig på de transnationella jättarna.

Alla dessa beslut har sin ekonomiska och politiska udd riktad mot den imperialism som lagt under sig den latinamerikanska kontinenten och enbart utnyttjat den som råvaruresurs och en kontinent med arbetskraft till slavpriser. Därför kommer reaktionen från de ekonomiska och politiska krafter som har tjänat på denna politik bli häftig. Den militära statskuppen i Honduras är en förvarning på detta, underströk de nio statscheferna på mötet.

– Bara eniga och självständiga kan vi bryta ned den stora ojämlikhet och fattigdom som denna kontinent lever under, sa Chavez. Därför har ALBA svarat med TCP, Folkens Handelstraktat.


Chavez citerade den kubanske befrielseaposteln José Martí som i maj 1891 sa följande:

“Den som säger Ekonomisk Union, säger Politisk Union. Folket som köper är det som bestämmer. Folket som säljer är det som betjänar. Därför måste handeln bringas i jämvikt för att skydda friheten. Folket vill inte dö genom att bara sälja till ett folk, utan i stället överleva genom att sälja till fler än ett. Det överdrivna inflytandet av ett land i handeln förvandlas till ett politiskt inflytande”.

Dick Emanuelsson