viernes, 23 de octubre de 2009

Fyra nya medlemmar på IFS:s årliga möte

<774 tecken>
Landsorganisationerna i Kap Verde, Namibia, Nigería och Burma är sedan den 8 oktober nya medlemmar i IFS, Internationella Fackliga Samorganisationen. De fyra valdes in på IFS:s årliga möte för Generalrådet som detta år genomfördes i Berlin med anledning av den tyska landsorganisationens 60-årsjubileum. IFS har nu 316 medlemmar i 158 länder och registrerar 170 miljoner medlemmar.

På konferensen antogs två resolutioner där diktaturen i Honduras fördömdes. Mötet slog fast att IFS:s medlemsorganisationer och den samlade motståndsfronten går i bräschen för att återupprätta demokratin. Också i Guinea går landets fackföreningar i spetsen för demokratin och har därför förvandlats till ett mål för regimens förföljelse.

Dick Emanuelsson