viernes, 23 de octubre de 2009

CENTRALAMERIKA: Gästarbetarnas hemskickade pengar minskar dramatiskt under 2009


<4974 tecken>
Med massarbetslöshet och fattigdom exploderar våldet

TEGUCIGALPA / 091022 / Enligt ILO kommer Centralamerika och Dominikanska republiken att förlora 470.000 arbetstillfällen under 2009. Samtidigt kommer regionens fattiga familjer att tvingas minska sina utgifter. Deras anhöriga i USA och Europa kommer under 2009 att sända hem en miljard dollar, cirka sju miljarder svenska kronor, mindre jämfört med 2008.


– Fram till och med juli i år minskade de hemskickade pengarna med 826 miljoner dollar vilket är 9,7 procent mindre och det slår hårdare mot vissa länder än andra, säger Yolanda Mayora de Gavidia som representerar det Centralamerikanska Ekonomiska Integrationssekretariatet, SIECA.

Det är den ekonomiska krisen i världsekonomin, men framför allt i USA där miljoner mexikaner och centralamerikaner arbetar, som är orsaken till den dramatiska försämringen. Enligt Mayora kan minskningen av dessa pengar dra ned kampen mot fattigdomen med tio år.

De hemskickade pengarna, de så kallade ’remesas’, utgör för flera centralamerikanska länder den största posten i BNP. År 2008 representerade de för Honduras 19,8 procent, El Salvador 17,1 %, Nicaragua 11,7 %, Guatemala 11,4 %, Dominikanska republiken 7,6 %, Belize 5,1 %, Costa Rica 1,4 % y Panama 0,8 %.
Utlandsinvesteringarna har också rasat dramatiskt. El Salvador -55,5 % följt av Belize 42,8 %, Panama -34,4 %, Costa Rica -26,5 %, Honduras -20,8 %, Nicaragua -20,3 %, Guatemala -19,9 %. Dominikanske republiken är det enda land som kommer att redovisa en ökning, 19,9 %.

– Handel och offentliga inkomster har minskat medan underskotten har ökat vilket gör att Centralamerika befinner sig i en mycket komplicerad situation, underströk Mayora.

Exporten och turismen för de centralamerikanska nationerna har sjunkit med 13,6 procent respektive sju procent. Enligt ILO kommer regionen att förlora 470.000 arbetstillfällen under 2009 på grund av krisen, i synnerhet inom textil och konfektion. Enligt Mayora återspeglas detta inom sjukförsäkringssystemet där den arbetslöse helt enkelt sparkas ut från systemet när han förlorar sitt arbete.

Kuppregimen i Honduras beslutade i ett dekret förra veckan att reducera antalet anställda inom den offentliga sektorn med 60 procent, vilket är ett dråpslag mot ett redan härjat land. Och det kommer att få återverkningar i det ökade våldet. I den gångna helgen mördades 31 personer i landet, 30 med eldvapen.

Under 2008 registrerade Honduras 58 mord per 100.000 invånare följt av El Salvador 52 och Guatemala 48. Fattigdom och misär är orsaken till våldet där möjligheten att få ett arbete i en redan deformerad ekonomi är små. Enligt UNDP:s (FN:s Utvecklingsprogram) rapport för 2009-2010 som tar upp medborgartrygghet och mänsklig utveckling, ”är denna region, och i synnerhet den så kallade Norra Triangeln; Guatemala, El Salvador och Honduras, den mest våldsamma i världen”.

Bakom våldet återfinns huvudsakligen den organiserade brottsligheten, de våldsamma ’Marasgängen’ och ungdomsligorna. Men, understryker UNDP, den ”sociala oordningen” är den främsta orsaken, bland dem förlusten av familjestruktur, det stora antalet av ungdomar som marginaliserats och bristen på framtidsperspektiv för dessa, mycket vapen, droger och alkohol i omlopp men också en våldskultur och auktoritär mentalitet i samhället.

I Rio de Janeiro sköts en polishelikopter ned av beväpnade gäng i de fattiga 'Favelorna'. I måndags skickade Mauricio Funes, den nya vänsterpresidenten i El Salvador som bars fram till valsegern i mars i år av den forna gerillafronten FMLN, ut armén för att bekämpa det utbredda våldet. Men det är en tvivelaktig strategi menar UNDP:

– Lösningen på otryggheten finns varken i hårda eller mjuka nypor. De har visat sig otillräckliga för att bekämpa straffriheten. Det handlar mer om att använda sig av intelligenta nypor som baseras på strategi, kunskap, en utvecklig av verktygen och ett skydd för rättsstaten, hävdade den brasilianska UNDP-representanten i Costa Rica, Luiza Carvalho i sin rapport.

– Det är bevisat att den bästa lösningen på problemen för medborgarnas otrygghet finns i ett demokratiskt system. Därför bör säkerhet-demokrati vara oskiljaktiga, tillade Carvalho.

Under de först sju månaderna mördades i Guatemala 2.235 personer, den förkrossande majoriteten fattiga och hälften utan ID-kort. I landet finns det 73 privata väktarföretag varav den stora majoriteten ägs och leds av före detta generaler eller överstar. I Colombia arbetar en kvarts miljon colombianer inom denna sektor och de få fack som lyckats etablera sig är skoningslösa i sin kritik mot 60-timmars arbetsveckor och ett militärt reglemente som styr arbetet.

I Guatemala finns det 120.000 livvakter eller privatpoliser. Trots det torteras och avrättas cirka 600 guatemalanska kvinnor, de flesta när de ska till eller från sitt arbete, många på de så kallade maquilasfabrikerna som ligger i utkanten av de stora städerna.

Dick Emanuelsson