viernes, 23 de octubre de 2009

Honduras: Arresteringsorder förhindrar deltagande på IFS:s kvinnokonferens

TEGUCIGALPA / 091017 / Den Internationella Fackliga Samorganisationen IFS, protesterar i ett pressmeddelande mot att honduranska regimens arresteringsorder mot den kvinnliga fackledaren Deysi Felipa Ibarra.

Hon skulle delta i IFS:s första Internationella Kvinnokonferens den 19-21 oktober i Bryssel men är nu förhindrad att delta. Ibarra är generalsekreterare för den IFS-anslutna landsorganisationens CGT:s bondesektion.

Hon deltog i den 92 dagar långa fredliga ockupationen av det honduranska Jordreformsinstitutet som inleddes dagen efter militärkuppen den 28 juni och upphävdes av militären den 30 september.

– Två dagar innan militärens aktion, samma dag som regimen införde undantagstillstånd och utegångsförbud under 38 timmar, informerades jag av en säkerhetsagent att militären skulle återta institutet med våld. Tre av ledarna för böndernas och fackets ockupation, bland dem jag, beslutade då att lämna Institutet för att fortsätta aktionen och vår kamp men i frihet, säger hon till Flamman på en mobiltelefon. Hon har nu gått under jorden för att undvika att arresteras av kuppregimen.

– Motivet till vår ockupation var att med våra liv skydda de 600 utredningarna och rapporterna om jordinnehavet som institutet har genomfört de senaste åren. Målsättningen med dessa var att ge bönderna jord. Men i händerna på militären kan allt hända, inklusive att dokumenten hamnar hos landägarna, de som deltagit i militärkuppen, sa José Maldonado, en av de tre bondeledarna och ordförande för bondeorganisationen CNC, när jag talade med honom på morgonen den 30 september.

Militären slog in dörrarna och porten till Jordreformsinstitutet klockan 6.30 på morgonen den 30 september och grep 55 bönder, varav tio var kvinnor, som senare fördes till fängelset anklagade för uppror. Efter ett par dagar släpptes kvinnorna.

Det var samma morgon som ordföranden för yrkeslärarnas fackförbund i Honduras, Jairo Sanchez, sköts rakt i ansiktet av säkerhetsagenter. Han har genomgått fem operationer, befinner sig i koma och svävar mellan liv och död.

Den kvinnliga fackledaren Deysi Felipa Ibarra är förhindrad att lämna landet på grund av hennes deltagande i ockupationen av Jordreformsinstitutet och kan därmed inte delta i IFS:s Världskonferensen för Kvinnor

“IFS beklagar djupt frånvaron av kamraten från Honduras i den viktiga Världskonferensen för Kvinnorna i IFS, särskilt i detta ögonblick som Honduras genomgår”, slutar IFS sitt pressmeddelande.

Dick Emanuelsson