martes, 8 de diciembre de 2009

Makabert rekord i mord

<785 tecken>

I Colombia har etthundranittiofem lärare mördats och ingen mördare är gripen. Under året som gått har 35 fackligt aktiva eller ledare mördats i Colombia och samma sak; ingen har gripits.

– Dessa mord visar att den bild som regeringen försöker framställa utomlands, det vill säga att våldet mot facket och dess aktiva minskar, är fullständigt falsk, säger Guy Ryder, generalsekreterare i Internationella Fackliga Samorganisationen, IFS, i en kommentar.

– De grundläggande och bindande ILO-avtalen som Colombia har ratificerat måste respekteras, kräver Ryder.

De senaste morden på lärare och fackligt aktiva ägde rum den 8 december då Leny Yanube Rengifo Gómez, facklig ledare för lärarfacket ASOINCA i länet Cauca och Zorayda Cortés López sköts ihjäl.

Dick Emanuelsson