domingo, 1 de agosto de 2010

“Angreppsplanerna mot Venezuela har inletts”

TEGUCIGALPA/ 2010-07-31 / Parallellt med att Venezuela inringas av nya USA-baser i grannländerna, intensifieras den psykologiska krigföringen. Colombias avgående president Alvaro Uribe anklagar än en gång president Hugo Chavez för att upplåta sitt territorium för den colombianska vänstergerillan FARC-EP.

Enligt Uribe förfogar gerillan över minst tre läger några kilometer in på venezuelanskt territorium där 1500 gerillasoldater påstås härbärgeras. Det är en enorm truppkoncentration som kan jämföras med en svensk armébataljon som hyser 1250 soldater.

– Ett av de fotografierna som presenterades som bevis av Colombias OAS-ambassadör är en sten mitt i en bäck. Jag beordrade soldaterna att lyfta på stenen i händelse av att under den kanske det finns en tunnel som leder till ett gerillaläger i stil med de vietnamesiska gerillasoldaternas, (under USA:s ockupation av Indokina).

Den sarkastiska kommentaren fällde Chavez efter att han beordrat en undersökning av de koordinater (kartbeskrivning) som Uribe-regimen överlämnade till OAS för en vecka sedan. ”Bevisen” är jämförbara med Googles program ”Earth”. Redan dagen efter uttalade sig USA-administrationen oroat och menade att Venezuela borde acceptera Uribes krav på en internationell kommission som undersöker sanningshalten i Uribes foton.

Den venezuelanske presidenten och flera av hans ministrar har den senaste veckan med kraft tillbakavisat Uribes anklagelser som de anser vara en raspig skiva med gamla anklagelser som tidigare visar sig vara grundlösa. Chavez menar också att anklagelserna inträffar i en tid när det återstår ett par veckor av Uribes mandatperiod och att han agerar på uppdrag av Pentagon och State Departement.

Världens största USA-bas i Costa Rica!

Obama är en enorm besvikelse för Latinamerika. Medan alla visste vad Bush stod för har Obama visat sig vara flera snäpp värre. Den 4:e Flottan patrullerar nu som en kontinental gendarm på bägge kusterna.

Laura Chinchilla, Costa Ricas USA-vänlige socialdemokratiske president och landets parlament beviljade i början av juli tillstånd för 7.000 marinsoldater med 40 fregatter och kärnvapenubåtar, hangarfartyg att använda Costa Rica som världens största flottbas. Den har 200 bepansrade attackhelikoptrar och tio attackplan Harriet till sitt förfogande i den påstådda ”jakten på knarkkartellerna”. Latinamerika häpnade över beslutet i ett land där konstitutionen förbjuder Costa Rica till en egen militär organisation. Flottbasen är till och med större än USA:s hittills största flottbas i världen, den i Japan, där USA förfogar över 40 krigsfartyg. I Costa Rica har nu USA-marinen 46 krigsfartyg.

Militär inringning av Venezuela

USA har förstärkt och intensifierat sin aktivitet av de två flottbaserna i Aruba och Curaçao, två holländska kolonier bara några kilometer från den venezuelanska kusten. Militariseringen av Haiti fortsätter och Dominikanska republiken är starkt pressad av USA för att upplåta USA-militär. Puerto Rico har ett hundratal radarinstallationer och har en historisk strategisk position som en utgångspunkt för flera invasioner av de Gröna Baskrarna bara en timmas flygfärd till Venezuela,. I Kuba förfogar USA sedan 1903 över Guantanamobasen. I Honduras har, under statskuppens förlängning, en ny marinbas byggts som betalats av USA:s Södra Militärkommando i Mosquitia vid gränsen mot Nicaragua, 90 minuters flygfärd från Venezuela. En ny marinbas ska byggas på Guanaja, den lilla honduranska ön i Karibien. I El Salvador förfogar USA över en stor flygbas vid Stilla Havet.

Svenskbyggd USA-bas i Colombia

Marinbasen i Bahia Málaga, en av de sju USA-baserna i Colombia, byggdes i början av 1980-talet av svenska byggföretaget ABV som ägdes av Antonia Ax:n Johnsson, SAF:s feminina flaggskepp. Svenska Exportkreditnämnden (EKN) garanterade den ekonomiska investeringen för det svenska byggbolaget och affären som slutade på 250 miljoner dollar, i ett land med en långvarig väpnad konflikt, försvarades av den socialdemokratiske ordföranden Harry Schein med orden att Bahia Málaga skulle vara en bas för kamp mot ”panamanska smugglare”.

I dag kan den svenskbyggda basen bli en utgångspunkt för invasion av Colombias grannländer, Venezuela eller Ecuador. Senatorn Paul Coverdale, en av arkitekterna bakom Plan Colombia sa 1999, att “för att kontrollera Venezuela (läs kontrollen över oljan) måste vi först ockupera Colombia militärt” [*]. Han önskar också en intervention i Ecuador: “Det skulle vara mycket vitalt för indianerna där är farliga”!

Uribe och Obama har hittills hävdat att USA:s sju militärbaser i Colombia ska utgöra spjutspetsen mot knarkkarteller och terrorism. Men ett dokument från det amerikanska flygvapnets kommenterar den viktigaste av de sju baserna, Palanquero, på följande sätt: “Colombia garanterar möjligheten att anföra operationer i ett komplett spektrum för HELA Sydamerika”. Med “komplett spektrum” menas användandet av ALLA VAPENGRENAR SAMTIDIGT.

Kan ingripa i hela Syd- och Centralamerika


Det amerikanska flygvapnet ska rusta upp Palanquero, förlänga landningsbanan för att förvandla basen till en “Lokalitet för Säkerhetssamarbete” (CSL), ett fantasifullt nytt ord för militärbas där USA-lagar ska stå över colombianska. Och den militärpolitiska målsättningen med denna CSL är glasklar:

“Utvecklingen av denna CSL ger oss en unik möjlighet för operationer av ett komplett spektrum i delar av en kritisk region i vår hemisfär där säkerhet och stabilitet är under konstant hot av terroristiska upprorsrörelser finansierade av knarkhandeln, antiamerikanska regeringar. . .”

“Avsikten är att utnyttja den existerande infrastrukturen, förbättra USA:s kapacitet för att snabbt besvara en kris och försäkra den regionala tillgången och USA:s närvaro. Palanquero bidrar med uppgiften till rörelseförmågan för den garanterar tillträdet till hela den sydamerikanska kontinenten med undantag av Kap Horn”.

– Det är inte svårt att föreställa sig vilka sydamerikanska regeringar som av Washington anses vara ‘antiamerikanska regeringar’. Deras (Obamaadminstrationen) ständiga aggressiva uttalanden mot Venezuela, Bolivia och till och med mot Ecuador visar att det är ALBA-länderna som uppfattas som ett ‘konstant hot’. Att ett land klassificeras som ‘anti-USA’ är att betrakta det som en fiende till USA. I detta sammanhang är det logiskt att dra slutsatsen att USA kan reagera med en militär aggression mot en region full av ‘fiender’, sa Eva Golinger i en Flammanintervju i november 2009.

Hennes ord förstärktes i februari 2010 av USA:s samlade underrättelsetjänster (DIA) som i sin årsrapport klassificerade Venezuela och president Chávez som en “Anti-USA-ledare” i regionen.

– Angreppsplanerna mot Venezuela har inletts, sammanfattade Golinger förra veckan i en kommentar Uribes och USA:s anklagelser mot Venezuela.

CIA-pengar till oppositionen

För att öka den inre destabiliseringen av Venezuela visar offentliggjorda dokument som presenterades av Eva Golinger för en månad sedan, att USA:s olika civila CIA-filialer som USAID, NED, med flera har anslagit medel på närmare 40-50 miljoner dollar till den venezuelanska oppositionen för att destabilisera Venezuela.

Raul Castro försäkrar att kubanerna står bakom Venezuela inför USA:s och Uribes attacker:

– Ingen ska tvivla på bakom vem Kuba ska stå i händelse av att det uppstår problem, sa Kubas president och överbefälhavare, Raul Castro i ett tal den 26 juli och 200-årsminnet.

Största massgraven i Latinamerika

Uribe är enormt pressad av uppdagandet av den största massgraven i Latinamerikas moderna historia. I staden Macarena i länet Meta beräknas kropparna av 2000 colombianer vara begravda. Den största delen av offren mördades av arméns och paramilitärens terror mot bondebefolkningen som anklagas stå i tjänst hos FARC-gerillan. Denna har ett historiskt starkt stöd i regionen.

Brittiska parlamentsledamöter som ackompanjerades av de två kvinnliga senatorerna Piedad Cordoba (liberal) och Gloria Inez Ramirez (kommunistpartiet) samt Ivan Cepeda, kongressledamot för vänsterfronten Polo Democratico och son till den mördade senatorn för kommunistpartiet, Manuel Cepeda, deltog i en bred konferens förra veckan i Macarena. Hundratals bönder anklagade armén öppet på konferensen för att stå bakom massgraven. Uribes svar på massgraven blev att anklaga bönderna och de brittiska och colombianska politikerna för att ”stå i tjänst hos terroristerna i Farc”.

Uribes hemliga politiska polis

Men inte bara militärens utomrättsliga avrättningar av civilbefolkningen har skandaliserat Uribe och solkar hans politiska sorti den 7 augusti. Avslöjandena av hur Uribes hemliga politiska polis DAS (Departamento Adminstrativo de Seguridad) förföljde, mordhotade, avlyssnade och gjorde livet outhärdligt för ledamöter av Högsta Domstolen, vänsterpolitiker eller 16 journalister, bland dem Flammans dåvarande korrespondent i Colombia, har kanske ännu mer än massgravarna beskrivit hur Uribe under sina åtta år som president skapat en maffialiknande terroriststat av Colombia. Denne skrivare mottog för tio dagar sedan 450 A-4-papper som beskriver hur DAS förföljde och bevakade mig minut för minut. Men nu finns ett 30-tal av kontraspionagets ledande män bakom galler. Mer om det i ett kommande reportage.

Dick Emanuelsson