jueves, 24 de junio de 2010

Obama intensifierar sitt “Hemliga Krig” och “Specialoperationer” i världen

TEGUCIGALPA / 2010-06-24 / Trots den djupaste ekonomiska krisen sedan 1929, fattas det inte pengar för köp eller forskning hos det militärindustriella komplexet. Eller en förstärkning av USA:s militära och hemliga operationer i världen.

Obamaadminstrationen har det senaste året på ett anmärkningsvärt sätt utökat sitt hemliga krig i världen som i dag omfattar 75 länder, hävdar experten och forskaren Jeremy Scahill.

Washingtons Post och Scahill skriver att Pentagons specialstyrkor i världen har ökat från 60 till 75 på en så kort tid som ett år. De utgör sammanlagt 13.000 militära och civila enheter, experter på underrättelseverksamhet, psykologisk krigföring, selektiva mord, uppdrag för att träna, hemliga operationer med mera. Nio tusen av dessa befinner sig i Irak och Afghanistan.

Latinamerika i blickpunkten

Jeremy Scahill upptäckte nyligen att Obama har skickat elittrupper, under befäl av det Förenade Kommandot för Specialoperationer till Iran, Georgien, Ukraina, Bolivia, Paraguay, Ecuador, Peru, Jemen, Pakistan, Filipinerna, med flera länder. Sedan 2006 opererar de även i hemlighet i länder som Venezuela, Colombia och Mexiko, tillägger Eva Golinger, USA-advokat och expert på USA:s finansiella, militära och politiska intriger i Latinamerika, främst Venezuela.

Enligt Scahill och Golinger finns det färdiga “preventiva” och ”långt framskridna planer på attacker” på ett ”oräkneligt antal platser i världen”. Uppstår ett identifierat ”hot” eller en ”komplott” iscensätts dessa planer omedelbart.

Inte ens Bush tillät

Washingtons Post citerar en hög officer inom Pentagon som påstår att Obama tillåter många strategiska aktioner som inte fick grönt ljus av den förra Bushadministrationen. “Vi har mycket större svängrum” nu för de dolda operationerna, sa officeren.

“Dessa operationer (som står över den beslutade utrikespolitiken i kongressen), kombinerade med de militära attackerna utförda av de förarlösa krigsplanen, utgör en del av den nya Nationella Säkerhetsdoktrinen som aviserades av president Obama förra veckan, fortsätter Golinger. “En av fördelarna att använda sig av hemliga styrkor för att genomföra uppgifter av stor strategisk betydelse är just dess hemliga natur och det faktum att uppgifterna och operationerna inte är offentliga. Så kan Obama undvika reaktioner och kritik över sin krigspolitik medan han kan sätta i verket sin imperiska agenda för att tillfredsställa det militärindustriella komplexet”.

Export av statlig terrorism

För att kunna finansiera detta som kritikerna i Latinamerika kallar för en export av statlig terrorism i internationell stor skala, begärde Obama en höjning av budgetanslaget för Specialoperationer i världen med 5,7 %, en budget på totalt 6,3 miljarder dollar, nära 50 miljarder svenska kronor, en hiskelig summa för militära, civila och politiska ”utlandsoperationer”! Men Obama nöjde sig inte med detta äskandekrav. Han vill också ha ett ”tilläggsanslag” på 3,5 miljarder dollar, drygt 27 miljarder svenska kronor, för ’hemliga operativa beredskapsplaner’. Sammanlagt vill Obama ha en “försvarsbudget” för 2011 som uppgår till den gigantiska summan av 872 miljarder dollar, 6761 miljarder kronor.

De specialstyrkor som Obama nu ger grönt ljus för att tortera och mörda i länder och folk som inte faller Imperiet i smaken, har även mer sofistikerade uppgifter i form av psykologisk krigföring för att destabilisera regeringar i världen.

“Specialstyrkorna tränas under flera år. De lär sig nya språk och anpassar sig till olika kulturer för att kunna penetrera och infiltrera på ett hemligt sätt”, skriver Golinger.

Den ’Irreguljära Krigsdoktrinen’

“I början av 2009 undertecknade Obama projektet den ’Irreguljära Krigsdoktrinen’, som prioriteras framför den konventionella krigföringen. I det irreguljära kriget har striden inga gränser och taktik och strategi som används är av icke traditionell karaktär. Användandet av anti-gerillastyrkor och specialstyrkor för att utföra hemliga krigsaktioner är de främsta militärtekniska operationerna för att lyckas att destabilisera sin motståndare”, tillägger USA-advokaten.

– Världen är vår krigsskådeplats, citerar Scahill i Washington Post en annan hög officer, vi har återvänt till detta koncept för vi höll på att avlägsna oss från denna vision men Obamaadminstrationen delar vårt koncept, är den häpnadsväckande militära kommentaren om fredspristagaren Obamas vision över krig och fred i världen.

CIA:s humana ansikte

För att kunna övertyga och köpa delar av opinionen i världen använder sig USA:s olika underrättelsetjänster sig av vad som i Latinamerika kallas för CIA:s sociala och humana ansikte. USAID, NED, National Endowment for Democracy och Freedom House är organ som har sin givna plats i USA:s kamp om världsherravälde.

“De används för att kanalisera pengar till aktörer som arbetar för Washingtons agenda. Men också för att penetrera det så kallade ’civila samhället’ i länder som anses vara strategiskt viktiga för Imperiets intressen”, summerar Golinger.

I Afghanistan utförs specialoperationerna av Force Task 714 som leds av den sparkade general McChrystal. Under Obama fick denna specialstyrka en ökning med 40 procent. ”Nu kan vi göra mycket mer, vi slipper arbeta från ambassaderna, inte heller samordna (aktionerna) från State Departement. Nu kan vi operera var vi vill”, sa en källa inom 714 till Washington Post.

Venezuela nästa krigsskådeplats?

I år försökte Washington att få Venezuela klassificerad som “terroriststat, vid sidan av Kuba, Iran, Sudan och Syrien. Men det slog slint på grund av USA:s beroende av importerad olja från Venezuela. Men landet fortsätter att anklagas för att inte samarbeta mot terrorismen. I den årsrapport som styrelsen för USA:s samlade underrättelsetjänster (sammanlagt 26) lade fram i januari 2010, fastställs att Venezuela ses som ”det främsta hotet” mot USA på den västliga hemisfären. President Chávez utmålas som ”anti-USA-ledaren” i regionen. Eva Golinger drar därför slutsatsen:

“Det råder inga tvivel om att Obamas ”Hemliga krig” kommer att förstärkas mot Venezuela”.

Dick Emanuelsson