lunes, 26 de marzo de 2007

Första byggstenen i Venezuelas Förenade Socialistparti


3567 tecken

TEGUCIGALPA / 070326 / De första stegen tag nu i bildandet av ett parti som ska rymma alla revolutionära krafter som stöder den Bolivarianska revolutionen i Venezuela.

– För att klart kunna uttolka tänkandet (det Bolivarianska) och organisera den revolutionära kadern, är Venezuelas Förenade Socialistparti oundgängligt, sa Eustoquio Contreras, en av 2400 aktivister som i lördags samlats i Teatro Teresa Carreño i Caracas för att börja staka ut konturerna av det nya partiet som ska leda den revolutionära processen i Venezuela.

Förslaget att skapa ett parti togs upp till debatt av Venezuelas president Hugo Chavez för ett år sedan. Beslutet togs emot med bestörtning av de politiska högerkrafterna i och utanför Venezuela som medvetet misstolkade det. I Vita huset var man inte sen om att beteckna beslutet som ”ett första steg mot en enpartidiktatur av Fidel Castros modell”. Men ett förenat revolutionärt vänsterparti handlar om att både involvera de politiska krafter från både de fyra nationella partierna som stöder Chavez och den politiska processen i Venezuela, som hela det spektrum av folkrörelser av dess mest skilda slag som egentligen utgör den revolutionära processens sociala och politiska bas.

”Partikvoter”

Det är också uppenbart att Chavez vill både rena som rensa. Det är ett känt faktum att den historiska korruptionen i landet inte undgår också den politiska administrationen. Och Chavez missar aldrig ett tillfälle att dödsförklara alla korrumperade byråkrater inom sin egen administration.

Det är också allmänt omvittnat att de politiska partierna kräver sin ”kvot” av makten. Och denna är svår att slita sig ifrån, precis på samma sätt som det gamla tvåpartisystemets social- och kristdemokrater stal hejdlöst ur det statliga oljebolaget PDVSA under 40 års tid, har även medlemmar ur ”Revolutionens partier” utnyttjat sin maktställning. Därför har PPT, Podemos och kommunistpartiet PCV sagt ja men nej. Det vill säga, vi stöder Revolutionen och vill gärna ingå i ETT parti, men inte just nu.

– Jag uppmanar dem (ledarna för de tre partierna) att komma med oss och bygga ett verkligt revolutionärt socialistiskt parti, intygade Chavez i lördags. För jag har sett att nu börjar en del regionala ledare och deputerade att lämna sina partier. Men det är inte min önskan och jag hoppas att ingen tror att jag uppmanar dem att göra detta, underströk Chavez.

Ingen missbildning

Mötet i lördags ska ses som ett uttryck för att skynda på processen som behöver både formaliseras som konsolideras. Ett ”verktyg” som bättre och mer samordnat kan leda den politiska processen i Venezuela ser allt fler som nödvändigt.

Men det är inte helt okomplicerat att förena olika politiska och till och med ideologiska strömningar i ett parti som ska vara ideologiskt enigt. Chavez’ eget parti, MVR, är mer en rörelse än ett homogent parti och inrymmer allt från militärer, kristdemokrater till före detta gerillasoldater.

Att Chavez är beredd att löpa linan ända ut, stod också klart i lördags då han mellan raderna antydde vad han tyckte om ledarna i de andra partierna sätt att hantera frågan om en förening av vänstern i Venezuela:

– Jag håller mig envist till vad Bolivar sa; jag tror mer på råden från folken än från de lärde.

Chavez tror att innan 2007 års utgång har det nya partiet konstituerats. Och han varnade även de 2400 aktivisterna:

– Vi som drivkrafter (i det nya partiet) måste vara ödmjuka för här finns inga privilegier. Vi är krigare, vi är medvetna om att ett träd föds och vi är trädets far och mor. Lås oss skydda trädet så att det inte föds missbildat.

Dick Emanuelsson