lunes, 24 de septiembre de 2007

“CIA tränar venezuelanska studenter i Miami för att störta regeringen Chavez”

<2667>

TEGUCIGALPA / 070924 / CIA och antikubanska grupper tränar venezuelanska studenter i Miami med målet att störta regeringen Hugo Chavez. Det uppgav nyhetsbyrån Aporrea [1] i Caracas i måndags i en artikel signerad av Luis Enrique Araújo.

Enligt Araújo genomförde ledare för den mest militaristiska studentoppositionen i Venezuela under augusti månad ett urval av 100 studenter på de främsta universiteten i Venezuela. Därefter avreste gruppen till Miami där fram tills nu har fått militär och ideologisk träning. Motivet med denna är att ”förbereda dem på gerillataktik där målsättningen är att de (de 100) ska leda destabiliseringsaktionerna som oppositionsledarna har planerat att utföra under oktober månad”.

Enligt de källor som Aporrea hänvisar till, och som återfinns bland de nämnda studenterna, togs de emot av tjänstemän från CIA och anticastristiska grupper som har erfarenhet av destabiliseringsaktioner i andra latinamerikanska nationer. Delar av träningen bestod i att lära sig tillverka hemmagjorda bomber, urbant milismotstånd och gerillataktik, undanledande manövrar via antändande av bussar och fordon på gator och torg, med mera.

Under en månad pågick denna träning och därefter skickades de tillbaka till Venezuela. Där ger en del av gruppen nu kurser till nya ungdomar medan en annan grupp som utbildades i Miami har inlett en nationell organisering av möten som syftar till att skapa ett nätverk av celler som ska sättas in under oktober månad, men med mer våldsamma uppgifter.

”Kupp Oktober”

På en webb som gruppen öppnat talar man redan om exakta datum för att inleda ”Kupp Oktober”. Den informationen sammanfaller helt med de anklagelser som studenter på Caracas universitetet (UCV) förde fram och som säger att medlemmar i Bandera Roja [2] (Röda Fanan), kommer att kapa universitetets bussar och tända på dem framför tevekanaler eller andra massmedier för att orsaka panik och oro i det venezuelanska samhället.

Enligt Aporrea påstås att dessa studenter bara en början på en plan “som verkar vara mycket väl organiserad”, som den förre vicepresidenten José Vicente Rangel sa i sitt teveprogram.

Enligt myndigheterna är den enda målsättningen med denna statskupplan att ”inför internationella massmedier saluföra ett land som vägrar att erkänna förslaget till en ny konstitution”. På detta sätt försöker planen skapa ett instabilt klimat som ska göra venezuelanerna nervösa och via en bojkott av folkomröstningen om grundlagsförslaget ge detta en illegitim karaktär.

”Men det är en stor och svår utmaning för dessa grupper varför de är beredda att göra vad som helst”.

Dick Emanuelsson

[1] “CIA y grupos anticastristas entrenan a estudiantes venezolanos en Miami”. Aporrea 24 september, 2007,

[2] ”Bandera Roja: Röda Fanans allians med USA-oppositionen i Venezuela”, en bakgrund av D.E.


BANDERA ROJA, bildades den 20 januari 1970 av en utbrytning ur MIR, den vänsterrevolutionära rörelsen, som i sin tur var en utbrytning ur det korrumperade socialdemokratiska Acción Democrática, AD. BR var till sin ideologiska politiska karaktär betraktat som ”ultravänster”, som till en början sympatiserade det med det albanska kommunistpartiet Arbetets Parti, lett av Enver Hoxha. Partiet skapade en väpnad gren och inledde den väpnade kampen i östra Venezuela men lyckades aldrig få något folkligt masstöd. De väpnade aktionerna upphörde i praktiken 1984 men först i maj 1994 upplöstes BR:s gerillarörelse formellt.

Det paradoxala med denna politiska rörelse är att den i dag är besatt av att störta Chavez i allians med den venezuelanska högeroppositionen. Därför deltog Bandera Roja aktivt i både förberedelserna som i förverkligandet av statskuppen mot Chavez den 11 april 2002. Partiet deltog aktivt under ”Oljesabotaget” december 2002-5 februari 2003 som kostade landet 16 miljarder dollar.

Detta falska vänsterparti har också i likhet med sina ”taktiska” allierade inom högeroppositionen tagit emot tusentals dollar av CIA-filialen NED, Nacional Endowment For Democracy.