lunes, 28 de septiembre de 2009

Kuppdekretet som tystar medier och slår ned protester

TEGUCIGALPA / 090928 / I söndags kväll meddelade kuppregimen att den i ett dekret avskaffar fem politiska rättigheter under 45 dagar.

– Men det är rättigheter som aldrig har existerat sedan den 28 juni, säger Eduardo Reina, politisk analytiker inom det liberala partiet, i en kommentar från Brasiliens ambassad där han tillsammans med den störtade president Manuel Zelaya befinner sig sedan den 21 september.

I sin kommuniké säger regimen:

1. Begränsa varje folksamling som inte har fått tillåtelse av de berörda myndigheterna.

2. Stoppa varje media; radio, skrift eller TV, som uttrycker och angriper freden, den allmänna ordningen eller förolämpar den mänskliga värdigheten och offentliga tjänstemän eller attackerar lagen och regeringsbeslut.

3. För att beskydda det mänskliga livet, beordras de legalt utsedda myndigheterna att gripa varje person som sätter sitt eget och andras liv i fara och omedelbart skicka denne till de berörda åklagarmyndigheterna.

4. Order om att avhysa grupper/personer som har ockuperat offentliga institutioner illegalt.

5: Regeringen uppmanar alla sympatisörer och grupper till Manuel Zelaya att de upphör med sina provokativa attityder och underordnar sig de nämnda påbuden.

De ovanstående fem punkterna innebär i praktiken att diktaturen nu också formaliseras i ett dekret. De som får en central uppgift i att slå ned varje oppositionsyttring är de väpnade styrkorna, främst armén som beordras att upplösa varje möte eller manifestation som inte har vederbörligt tillstånd eller som har haft tillstånd men som stör den allmänna ordningen, freden och det sociala lugnet, som dekretet säger.

Samma militära och polisiära krafter ges också rätt, utan åklagarämbetets tillstånd, att tysta varje massmedia men också kabeltevekanal som inte faller regimen i smaken enligt sitt utfärdade dekret, i det sistnämna fallet har redan dekretet skördat sina första offer, Radio Globo och TV-kanalen Cholusat Sur Telesur.

Dick Emanuelsson