lunes, 9 de noviembre de 2009

Fackets krav på Klimatkonferensen i Köpenhamn

<726 tecken>
TEGUCIGALPA / 091109 / Medan regeringsrepresentanterna just nu avslutar sina diskussioner i Barcelona om de förberedande förhandlingarna inför Världsmötet i december i Köpenhamn om klimatförändringar, har den internationella fackföreningsrörelsen återigen insisterat i nödvändigheten av att uppnå ett ambitiöst, rättvist, legalt och bindande avtal.

Det menar Guy Ryder, generalsekreterare för IFS i ett pressmeddelande.

– Ledarna för världskonferensen i Köpenhamn bör inte acceptera nederlaget som ett alternativ. Köpenhamnsmötet bör inkludera överenskommelser om social rättvisa i riktning mot ekonomier med låga koldioxidutsläpp med kapacitet av återhämtning angående klimatförändringen.

Dick Emanuelsson