miércoles, 23 de diciembre de 2015

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR! Hälsar Dick och Miriam från Ayotzinapa, Mexiko.

Vi fortsätter under 2016 att rapportera från Latinamerika. Inte med DN:s eller SVT&SR:s ögon utan i tjänst hos dem som sliter på arbetsplatser, bland bönderna på landet och i städernas fattigområden, dem ger vi en röst och tribun. 

Fotot: En muralmålning på den rurala lärarhögskolan i byn Ayotzinapa i delstaten Guerrero i Mexiko varifrån 43 studenter försvann efter att de kidnappats av polisen den 26 september 2014. De överlevande studenterna, tillsammans med föräldrar, har under hela 2015 fortsatt sin kamp för att få vetskap var de 43 finns, döda eller levande. På husfasaden står det; ”Vi sår den berättigade vreden”! I Majsens vagga, Mexiko.


I bakgrunden Lucio Cabañas, omgärdad av de 43 försvunna studenterna.
Cabañas studerade också på lärarhögskolan i Ayotzinapa och var en av de hängivna och naturliga studentledarna. I likhet med alla andra studenter kom han från fattiga förhållanden bland bönderna i delstaten Guerrero. Som lärare blev han också en älskad ledare som hatades av den rika oligarkin och den politiska eliten i Mexiko.
Efter att ha talat på ett massmöte 1967, massakrerades ett 20-tal bönder och lärare av den halvmilitära polisen. Cabañas drog upp i bergen och bildade en av Mexikos viktigaste gerillarörelser, el Partido de los Pobres, de Fattigas Parti och kämpade fram till 1974 då 10.000 armésoldater lyckades döda honom i ett bakhåll, precis som Emiliano Zapata, som tillsammans med Pancho Villa gick i spetsen för den Mexikanska Revolutionen i början av det 20:e seklet. För studenterna i Ayotzinapa är Lucio Cabaña ett exempel att följa.