martes, 3 de noviembre de 2009

USA:s dubbelspel bakom “förhandlingarna” i Honduras
TEGUCIGALPA / 091102 / Samtidigt som 50.000 honduraner attackerades av armén och polisen kom kuppregimens civila representanter och den avsatte president Manuel Zelayas tre delegater överens om att Zelaya ska återinsättas på sin post, om landets kongress, som avsatte Zelaya, så anser.

– Överenskommelsen är ett bakslag från San José-pakten som heller inte var ett bra förslag till politisk lösning.

Det säger Tomás Andino, kongressledamot och medlem av partiledningen i Unificación Democrática, UD, Honduras största vänsterparti som när vi träffar honom just har lett ett massmöte med representanter för den Nationella Motståndsfronten. På dagordningen stod två punkter: AVTALET TEGUCIGALPA/SAN JOSÉ och Frontens inställning till de planerade valen.

Från fackföreningen Stibys lokaler strömmar hundratals honduraner ut, representanter från huvudstadens alla stadsdelar, främst de fattiga som har förvandlats till veritabla motståndsnästen i kampen mot statskuppen. De har alla det gemensamma att de är oerhört solbrända men så har de också deltagit nästan oavbrutet under 126 dagar i motståndskampen mot den civila-militära diktaturen och under den heta centralamerikanska solen.DET REVOLUTIONÄRA VÄNSTERPARTIET UD är det enda partiet som i sin helhet har fördömt statskuppen och har under dessa månader vunnit stor respekt och sympati. En av dessa UD-medlemmar är den 50-åriga lärarinnan Flor Guevara som inte bara är en motståndskvinna utan också mor till Amado Guevara, kapten i det honduranska landslaget som för ett par veckor sedan kvalificerade sig till VM i Sydafrika. Hon var innan statskuppen av UD nominerad till borgmästare i Tegucigalpa och den tidigare okända Flor är i dag storfavorit till borgmästarposten. Därför är det fler än en bland tvåpartisystemets liberaler och konservativa som hellre skulle se att UD och Motståndsfronten väljer att bojkotta valet som alla anser vara ”riggat” med det sedvanliga valfusket.

Tomas Andino anser att det föreliggande avtalet, som utarbetats under överinseende av Thomas Shannon, vice statssekreterare för frågor på den amerikanska kontinenten, inte förpliktar att Zelaya återinsätts på sin post. Kongressen, som formellt avsatte Zelaya den 28 juni och blåljög om att Zelaya skriftligen hade begärt att bli entledigad, kan lika gärna bekräfta sitt beslut från detta datum. Zelaya behöver rösterna från 65 av 128 ledamöter. Men utsikterna är mycket ovissa.

– Avtalet säger att en Nationell försoningsregering ska installeras senast den 5 november vilket innebär att en sådan regering ska ledas av president Zelaya. Därför har kongressen inget annat val än att återinsätta Zelaya på sin post, hävdar Tomas Andino bestämt.

Anklagelser om att militären personligen söker upp var och en av kongressens ledamöter för att hota dem som kan tänka sig att rösta för ett återinsättande av Zelaya har hörts i Radio Globo, den enda nationella radiostationen som fördömt kuppen. Men även Silvia Ayala, också kongressledamot för UD, bekräftar anklagelserna. I söndags kidnappades maken till en kvinnlig kongressledamot, vilket många betraktar som ett öppet hot mot dem som anser att Zelaya ska tillbaka på sin post.HUR ÄR DET MÖJLIGT att USA under 50 år har genomfört en blockad av Kuba som förra veckan resulterade i att det största antalet länder någonsin, 187, fördömde USA-blockaden och bara två, Palau och Israel, stödde den, inte har upphört med sitt ekonomiska och militära stöd till den honduranska civila-militära regimen? Enligt USA-advokaten Eva Golinger ligger USA bakom militärkuppen den 28 juni i allians med den honduranska oligarkin. Syftet har framför allt varit två; slå sönder den svagaste länken i kedjan av ALBA-länder samt slå vakt om Palmerola, den viktigaste flygbasen för USA:s Södra Militärkommando.

Barack Obamaadministrationen har tillämpat en kombination av republikanernas ”Hard Power” och Bill Clintons ”Soft Power” och skapat en ”Smart Power”. I den blandar han den militära makten med diplomatiskt, politiskt, ekonomiskt och kulturellt inflytande och blir så framgångsrik att han till och med får Nobels fredspris. Men det tragiska, menar Golinger, är att han i Honduras’ fall slår sönder demokratin, genomför en militär statskupp och slår mot den latinamerikanska befrielseprocessen visavi USA.HILLARY CLINTON HAR under de drygt fyra månaderna av statskupp aldrig tagit ordet i sin mun och har sagt att det bör vara honduranerna själva som ordnar upp sina problem. Trots det tillsattes Costa Ricas USA-vänlige president Oscar Arias på Clintons tillrådan efter bara några dagar som medlare. Han och en USA-lobby anlitad av kuppregimen utarbetade två förslag till lösning som hela tiden förhalades av Michelettiregimen. Samtidigt finansierade USAID delar av regimens arbete och det var Washington som ledde och kontrollerade de honduranska väpnade styrkorna via flygbasen Palmerola. Slutligen var det höga tjänstemän från Vita huset och State Departement som lade fram Avtalet ”TEGUCIGALPA /SAN JOSÉ” förra veckan, fyra månader efter statskuppen. Cirkeln var slutligen sluten och USA:s politiska perspektiv ser klart bättre ut än de gjorde innan den 28 juni.

”Thomas Shannon och James Steinberg var i Honduras en vecka innan statskuppen och höll möten med civila politiker och militärer med målsättningen, som de sa, att bromsa ’kuppen’ men hur kan man då förklara att det plan som president Zelaya kidnappades och deporterade utomlands från militärbasen Soto Cano (Palmerola) i närvaro av USA-militärerna?”, frågar sig Eva Golinger.

Och ger svaret:

”State Departement legitimerade hela tiden kuppmännen och uppmanade ’alla parter att lösa de politiska tvisterna på ett fredligt sätt via dialog’. Men sedan när kan en inkräktare som tagit makten med vapen anses som en legitim ’part’ och kallas till att hålla en dialog”? frågar sig Golinger.

I dag utfärdar USA-ambassaden i Tegucigalpa återigen visum. Några ekonomiska sanktioner var det aldrig tal om, trots att 70 procent av Honduras’ export går på USA, än mindre att frysa kuppmakarnas bankkonton, affärer eller investeringar i USA.TROTS ATT ZELAYA FORTFARANDE sitter fången på Brasiliens ambassad sedan den 21 september och kongressen förhalar beslutet om att riva upp avsättandet, har Washington redan, i gammal klassisk stil, börjat förberedelserna med att ”stödja valet i Honduras” och talar om, precis som kuppresidenten Micheletti, att ”valet löser landets politiska kris”.

– Det är inte tid att gå ut och festa, säger Tomas Andino, utan att i stället fortsätta och förstärka motståndet. För just de kommande dagarna är de avgörande. Kongressen kommer inte att göra något utan att det finns ett tryck bakom.

Dagen efter intervjun anlände tusentals honduraner till kongressen för att kräva att landets folkvalde president skulle återinsättas på sin post. Vid denna pressläggning, tisdag morgon, hade kongressen fortfarande inte fattat beslut om att ens sammankallas. Därmed är valet den 29 november i fara och Motståndsfronten kommer aktivt att bekämpa genomförandet av det samma.

Dick Emanuelsson

-----------------------------------

AVTALET TEGUCIGALPA / SAN JOSÉ (2009-10-30) *

Läs mer om den juridiska konspirationen mot president Manuel Zelaya och hur det politiska och ekonomiska etablissemanget, riksåklagare, högsta domstolen, landets kongress, topparna inom katolska och evangeliska kyrkorna konspirerade för att störta Manuel Zelaya med förevändningen att han ville avskaffa författningen och ersätta den med en ny där han kunde låta sig återväljas på sin post [1].

1. Överenskommelsen stipulerar en Nationell Försoningsregering som består av erkända partier, sociala och folkrörelser som ska vara huvudmän för de olika regerings- och statliga myndigheter.

2. Parterna respekterar den nuvarande författningen och avstår från att utlysa en deputeradeförsamling som ska utarbeta en ny författning men även avstår från varje slags enkätunderundersökning med målet att reformera författningen för att tillåta att presdidenten ges rätt att ställa upp till omval, förändra regeringsformen eller överträda de oantastliga artiklarna i vår författning. (Överenskommelsen ger inte ens de inblandade, framför allt Zelaya, rätt att offentligt yttra sig över artiklarna 5, 239, 373 och 374).

3. Överenskommelsen uppmanar Honduras folk att delta i de allmänna valen den 29 november och undvika alla slags manifestationer som motsätter sig valen eller dess resultat, uppmaningar till uppror eller civil olydnad.

4. De väpnade styrkorna och Polisen underställs den Nationella Valtribunalen en månad innan valet.

5. Kongressen ges fullmakt att fatta beslut om att återinsätta eller ej Manuel Zelaya på presidentposten. Samma kongress formaliserade den militära statskuppen den 28 juni genom att förklara Zelaya avsatt på grund av grundlagsbrott.

6. En ÖVERVAKNINGSSKOMMSSION utses bestående av fyra personer där vardera sida, kuppmännen och Zelaya, väljer två var. Kommssionen ska samordnas av en representant från OAS, de Amerikanska Staternas Organisation. Med målet att i framtiden undvika händelser (läs militär statskupp) utses efter tillsättandet av den nya regeringen i januari en SANNINGSKOMMISSION som ska utreda händelserna såväl INNAN den 28 juni som UNDER och EFTER detta datum.

7. Med överenskommelsen uppfylld faller alla internationella sanktioner mot Honduras.

8. Alla meningsskiljaktigheter eller tillämpandet av avtalet ska underställas Övervakningskommissionen. Men samtidigt understryker avtalstexten respekt för Honduras’ suveränitet enligt FN:s charta om icke inblandning i staters inre angelägenheter.

9. Tidskalender för genomförandet av avtalet, där det viktigaste datumet är den 5 november som handlar om regeringsbildandet.

10. Slutord.

11. Tackord till Hillary Clinton, OAS’ generalsekreterare Miguel Inzulza, etc.

12. Avtalets giltighet träder i kraft från och med undertecknandet av avtalet.

[1] fredag 23 oktober 2009
Honduras: Statskuppens allierade inom medierna
http://dickema24.blogspot.com/2009/10/honduras-statskuppens-allierade-inom.html
Dick Emanuelsson
* Kort samanfattning, inte litterärt översatt.