domingo, 29 de abril de 2007

ALBA:s strategiska karaktär förstärks efter toppmöte

1439 tecken
TEGUCIGALPA / 070430 / ”Vi ratificerar idén om att ALBA:s vägledande princip är den mest breda solidaritet mellan folken, fritt från en egoistisk nationalism, inte heller en nationell restriktiv politik som förnekar målsättningen om att skapa det Stora Fosterlandet”.

Med dessa ord i den politiska slutdeklarationen, reste presidenter och utrikesministrar för fyra medlemsländer i ALBA hem till sina respektive länder i söndags. Det fjärde toppmötet för ALBA i den venezuelanska framtidsstaden Barquisimeto innebar en ny milstolpe i den latinamerikanska integrationen.

Successivt materialiseras nu innehållet i det Bolivarianska Alternativet för Amerika, ALBA. I helgen beslutades om en rad nya projekt på i stort sett alla samhällslivets områden så som utbildning, hälsovård, energi, transport och telekommunikation, bostäder, infrastruktur, nationella livsmedelsförsörjningsprogram med flera program.

Ecuador nästa medlem?

På mötet deltog för första gången representanter för Ecuadors regering. Den kvinnliga utrikesministern Maria Fernanda Espinosa uppgav att hennes regering “stöder varje initiativ till samarbete och integration mellan länderna i Latinamerika”. Hon betonade dock att ett eventuellt ecuadorianskt medlemskap i ALBA måste tas av president Correa.

ALBA:s medlemmar är Kuba, Venezuela, Nicaragua och Bolivia. På mötet deltog inbjudna regeringsrepresentanter för Haiti, Dominica, San Vicente & Granadinas, Uruguay och Ecuador.

Dick Emanuelsson

Bildtext:

Representanter för tio regeringar, fyra medlemsländer och sex aspiranter, bland dem Ecuadors utrikesminister Maria Fernanda Espinosa, samlades den 28-29 april, 2007 i den venezuelanska staden Barquisimeto för att dryfta frågor som TCP, Folkens Handelsavtal som svar på det nyliberala TCL. FOTO: PRESIDENCIA MIRAFLORES.