martes, 18 de septiembre de 2007

Träff Chavez-FARC

TEGUCIGALPA / 070918 / Venezuelas president Hugo Chavez kommer att träffa en representant för vänstergerillan den 8 oktober. Det uppgav andremannen inom FARC, Raul Reyes, när han tog emot den colombianska senatorn Piedad Cordoba i sitt gerillaläger. Cordoba har utsetts att underlätta kontakterna mellan gerillan och Uribe för att få till stånd en fångutväxling. I det arbetet har nu också Chavez dragits in vilket har öppnat flera dörrar, menar bedömare.

Chavez föreslog förra veckan att Uribe skulle ge tillstånd till en träff på colombianskt territorium mellan Chavez och den legendariske gerillakommendanten Manuel Marulanda, ett förslag som Uribe omedelbart avvisade. Men Raul Reyes menar att träffen kan arrangeras i Venezuela och föreslog den 8 oktober. Det har sin symbolik eftersom det var den 8 oktober 1967, för 40 år sedan, som CIA avrättade Che Guevara i Bolivia.

Dick Emanuelsson